02.03.2013, Cumartesi

Zitvatorok Antlaşması

11 Kasım 1606 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ve Avusturya Arşidüklüğü arasında imzalanmış bir barış antlaşmasıdır.

Zitvatorok Antlaşması
Çeşit Barış Antlaşması
İmzalanma 11 Kasım 1606
Yer Radvaň nad Dunajom, Slovakya
İmzacı devletler Avusturya Avusturya Arşidüklüğü Osmanlı İmparatorluğu Osmanlı İmparatorluğu
Dilleri Osmanlı Türkçesi, Almanca

Zitvatorok Anıtı (Slovakya) Zitvatorok Anıtı (Slovakya)

Osmanlı Devleti ve Avusturya Arşidüklüğü 15 yıl süren uzun bir savaştan sonra yorgun düşmüşlerdi. Sultan I. Ahmet ve Avusturya adına Arşidük Matthias arasında, Estergon-Komorin arasındaki Zsitva suyunun Tuna Irmağı'na döküldüğü yerde imzalandı.

Antlaşmaya göre Eğri, Estergon, Kanije kaleleri Osmanlı'da, Raab (Yanıkkale) veKomarom kaleleri ise Avusturyalılarda kalacaktı. Avusturya bir kereye mahsus olmak üzere Osmanlı Devleti'ne 200.000 altın savaş tazminatı ödeyecekti. Osmanlı PadişahıAvusturya Arşidükü'ne Kutsal Roma İmparatoru (Kayser veya Kaizer) ünvanıyla hitap edecek, her üç yılda bir karşılıklı armağanlar gönderilecekti. Avusturya'nın kendi elinde bulundurduğu Macaristan toprakları için ödemekte olduğu yıllık 30.000 altın vergi kaldırılacaktı. Zitvatorok Antlaşması Osmanlı'nın lehine gibi görünse de, bu antlaşmaOsmanlı Devleti'nin artık eski gücünde olmadığını gösteriyordu. Bu antlaşma ile Osmanlı'nınAvusturya karşısındaki üstünlüğü sona ermiş, siyasi dengeler Osmanlı aleyhine bozulmaya başlamıştır. Bu antlaşmadan sonra, Osmanlı Devleti, Avrupa'da önemli ölçüde toprak kazanamayacaktır. Hatta 17. yüzyıl'ın sonlarından itibaren toprak kayıplarına başlayacaktır. Prut Antlaşmasıhariç, bu antlaşma Osmanlı'nın Duraklama Dönemi'nde imzalandığı en kârlı antlaşmadır.