Zaman Dizini

Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.)

Hz. Muhammed (S.A.V.), 571 yılında Mekke’de doğdu. Mekke’nin ve Arabistan’ın en nüfuslu kabilesi olan Kureyş’in, Benihaşim (Haşimoğulları) boyundandır. Babası Kureyş kabilesinin lideri ve Mekke yöneticisi olan Abdülmuttalip’in oğlu Abdullah, annesi ise yine aynı kabilenin Zühre boyundan Vehb bin Abd Menaf’ın kızı Amine idi. Babasını doğmadan, annesini ise altı yaşında kaybeden Hz. Muhammed (S.A.V.), büyükbab...

Devamı 20 NİSAN 0571

Hz. Ebu Bekir Sıddık (R.A.)

572 Yılında Mekke’de doğdu. Babası Kureyş’in Teym boyundan Ebu Kuhafe Osman, Annesi Sahrin kızı Ümmül Hayr Selma’dır. Asıl adı Abdül Kabe idi. Müslüman olduktan sonra Hz Muhammed (S.A.V.) ona Abdullah adını verdi, ayrıca Atik, Sıddık Yarı- gar sanlarıyla da anılır. Müslüman olan ilk erkektir. Mekke’de Kureyş’lilerin kan davalarına bakardı, daima uygun ve yerinde karar veren bir hakemdi. Hz. Muhamme...

Devamı 01 OCAK 0572

Hz.Ömer-ül-faruk (Ömer bin Hattab)

Ömer bin Hattab Emirül Mu'minîn (Müminlerin Komutanı) Cesareti ve adaleti ile tanınan Hz.Ömer, Hz. Ebubekir (R.A.)'dan sonraki halifedir.  Raşit Halife'nin (Hulefa-i Raşidin) Hz. Ömer (R.A.) bin Hattab'ı zaman zaman "Ömer-ul Faruk" (عمر الفاروق) diye de anarlar. Hz. Ömer (R.A.), Mekke'de Beni Adi kabilesinde doğdu. Babası Hattab bin Hufeyl, annesi Fatıma bin Haşam&n...

Devamı 01 OCAK 0581

Hz.Osman bin Affan (R.A)

Dört Büyük Halife'den üçüncüsü, İslam peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V.)'in cennetle müjdelenmiş sahabelerinden birisidir. 644 yılından 656'daki öldürülmesine kadar, 12 yıl boyunca, halifelik yapmıştır. Dört Büyük Halife'den en uzun süre halifelik yapan odur. Ümeyyeoğullarından olan Hz. Osman (R.A.)'ın künyesi, İslam peygamber...

Devamı 01 OCAK 0582

Hz.Ali (R.A) bin Ebu Talib

599 yılında Mekke'de doğan Hz. Ali (R.A.), İslam Devleti'nin 656-661 yılları arasındaki halifesidir. Hz. Muhammed (S.A.V.)'in hem damadı hem de amcası Ebu Talib'in oğlu olan Hz.Ali (R.A), Hz.Muhammed (S.A.V)''in İslam'a davetini kabul eden ilk erkektir. Sünni İslam'a göre Hz.Ali (R.A.), dört halifenin sonuncusu, Şii İslam'a göre ise imamların ilki ve Hz.Muhammed(S.A.V)''in hak v&acir...

Devamı 01 OCAK 0599

Veda Hutbesi

Veda Hutbesi 100.000 kişilik bir kafileyle hacca giden Hz. Muhammed (S.A.V.), ünlü veda hutbesini Arafat'ta okudu. Bu hutbe İslâm dinin birçok önemli ilkesinin anlatıldığı bir konuşma idi. İnsanlar arasındaki eşitlik, kadın haklarına saygı gösterilmesi, tefeciliğin ve kan davalarının yasaklanması gibi birçok sosyal konuyu kapsıyordu.   Hz. Muhammed (S.A.V.)'in Veda Hutbesi'ni gerçekleştirdiği Arafat Dağ...

Devamı 06 MART 0632

TÜRKLER TARİHİ

https://turklertarihi.com   Türklerin Tarihi, göçebe bir kavimken Ortadoğu’nun güçlü uygarlıklarından birini tesis eden Türklerin günümüzde de çok konuşulan menşei tartışmalarıyla başlıyor.   Akabinde Orta Asya’dan Anadolu’ya göç edip bölgeyi Türkleştirmeleri ve orada inşa ettikleri kültürün esasları…   Büyük bir mirasa, gü...

Devamı 01 OCAK 1000

Sultan Alparslan

  Horasan Meliki Çağrı Bey’in oğludur. Doğum tarihini XII ve XIII. yüzyıl tarihçileri 424 (1032-33), daha sonraki kaynaklar ise 421 (1030) olarak vermektedirler. Ancak Ortaçağ İslâm tarihçilerinin en güveniliri kabul edilen İbnü’l-Esîr, devrinin diğer tarihçileri gibi 424 yılını kaydetmekle birlikte, 420 Muharreminde yapıldığı bilinen Selçuklu-Karahanlı savaşı başlamadan önce Ç...

Devamı 27 NİSAN 1064

Malazgirt Meydan Muharebesi

Büyük Selçuklu Devleti’nin kuruluşunu sağlayan Dandanakan Savaşı’ndan (431/1040) sonra Merv şehrinde toplanan büyük kurultayda cihan hâkimiyeti mefkûresi doğrultusunda tesbit edilen fetih planları çerçevesinde Selçuklular, bilhassa batı yönünde büyük fetih hareketlerine başladılar. Anadolu’nun bir Türk yurdu haline getirilmesi uğruna yapılan bu mücadeleler sırasında Sel&cce...

Devamı 26 AĞUSTOS 1071

Muhyiddin İbnü-l Arabi

Muhyiddin İbn-i Arabi, Muvahhidun döneminde 27 Ramazan 560'da Mürsiye (Murcia), İspanya'da doğdu. Bilinmeyen bir sebeple 8 yaşında ailesiyle birlikte İşbiliye'ye (bugünkü Sevilla) geldi (muhtemelen babasının memuriyeti nedeniyle). Ailesi, Arap Tayy kabilesine mensuptu. Yakın ataları hakkında fazla bir şey bilinmiyorsa da, anne ve baba tarafından nüfûz ve itibâr sâhibi kimseler olduğu anlaşılıyor. Akrabaları arasında tas...

Devamı 28 TEMMUZ 1165

Süleyman Şah(Gündüz Alp)

  Osmanlı Türkleri, Oğuzların Bozok kolundan Kayı boyuna mensupturlar. Kayıhan, Günhan’ın oğludur. Kayı kelimesi ise dağdan inen sel, tipi, çığ manasına gelmektedir.  Oğuzlar, Oğuz Han’ın neslinden gelen en temiz bir soydur. Bunlar Müslümanlığı kabul edince, Türkmen adıyla adlandırılırlar. Türkler, Avrupalı kavimler gibi beyaz ırka mensupturlar. Moğollarla katiyen bir alakaları yoktur. Oğuz Türkleri be...

Devamı 01 OCAK 1196

Şeyh Edebali

  Şeyh Edebali Balışeyh, Şeyh Adabalı veya Şeyh Atası) (1206 - 1326), Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında yaşamış bir İslam ilahiyatçısı-din bilgini, Ahi şeyhi, Osman Gazi'nin kayınbabası ve hocası, Osmanlı Devleti'nin fikir babası. 1206 yılında doğduğu tahmin edilmektedir. 1326'da 120 yaşlarında Bilecik'te vefat etmiş, dergâhının zikir odasına ...

Devamı 01 OCAK 1206

Dündar Bey

Dündar Bey (1212 - 1302) Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin amcası, Ertuğrul Gazi'nin kardeşi, Süleyman Şah'ın (Gündüz Alp) oğludur. Ertuğrul Gazi hakkındaki bilgiler açık olmakla birlikte, Dündar Bey hakkındaki bilgiler daha da açıktır. Dündar Bey'in hayatının ilk dönemleri Osmanlı Devleti'nin doğuşu ile ilgili efsanelere karışmakla birlikte, onun Osman Gazi'nin hayatında belir...

Devamı 01 OCAK 1212

Hayme Ana (DEVLET ANA)

    Hayme Ana, geleneğe  göre  Ertuğrul  Gazi'nin  annesi, Osman  Gazi'nin  ninesi  Süleyman Şah'ın (Günduz Alp) ise  hanımıdır. Hayme Ana Oğuzların Bozok kolunun (Gün Han'ın oğullarından) Kayı Boyuna  mensup  bir Türkmen kızı olan Hayme Ana, Ertuğrul Gazi'nin annesi, Osman Gazi'nin ninesi Gündüz Alp'in ise hanımıdır. Türbesi  Domani&cc...

Devamı 01 OCAK 1220

Ertuğrul Gazi

  Bir silsilenâmede Ertuğrul Gazi’yi tasvir eden minyatür (Derviş Mehmed, Sübhatü’l-ahbâr, Österreichische Nationalbibliothek Ertuğrul Gazi veya Ertuğrul Bey (1198– Eylül 1281, Söğüt). Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Bey'in babasıdır. Babasının Süleyman Şah olduğu ve 1227 yılında Moğol istilasında atıyla girdiği Fırat Nehri'nde boğulunca, Oğuz Türkleri'nin Ka...

Devamı 01 OCAK 1222

Turgut ALP

Diriliş Ertuğrul dizisinden Turgut Alp karekteri   Turgut Alp, Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Bey’in gaza faaliyetlerinde en yakın silah arkadaşlarından biridir. Osman Bey tarafından İnegöl'ün fethiyle görevlendirilmiş daha sonra Orhan bey döneminde Atranos’un (Orhaneli) fethine katılmıştır. Kaynaklarda anlatılan Turgut Alp, Osmanlı Kuruluş döneminde askeri anlamda faal olarak gaza ideolojisine katkıda bulunan bir Alp oluşudu...

Devamı 01 OCAK 1223

Bamsı Beyrek (Bamsi ALP)

       Turani Kanvas Tablo Bamsı Beyrek Dede Korkut hikâyelerinde, Türk, Azerbaycan ve bazı Altay efsaneleri ile masallarında bahsedilen Türk kahraman. Bey Böyrek, Bay Bura, Bey Birye, Beğ Beyreg, Bey Beyrek, Bay Börek, Bağ Böğrek gibi adlarla da bilinmektedir. Atının adı Dengiboz veya Bengibozdur. Bamsı Beyrek, hikâyelerdeki ana karakter olan Salur Kazan'ın en yakın arkadaşı...

Devamı 01 OCAK 1223

Baycu Noyan

Baycu Noyan, Moğolların savaşçı özellikleriyle tanınan Besud kabilesine mensup bir ailenin çocuğuydu. Moğolların ilk istila hareketlerinden itibaren ordu içinde adı duyulan bir kimse olarak Cengiz Han’ın önemli komutanlarından Jebe’nin yeğeniydi. Baycu’nun adının ciddi anlamda ilk defa duyulması 1228 tarihidir. Bilindiği üzere Moğolların İran’ı istilası 1220 yılında başladı ve ilerleyen yıllarda da yayılarak...

Devamı 01 OCAK 1228

Halime Hatun

Diriliş Ertuğrul Dizisinde Halime Sultan'ı oynayan Esra Bilgiç Halime Hatun Devleti Aliyyei Osmaniyye temellerini atan büyük hakan, Osman Gazi Hazretlerinin annesidir. Süleyman Şah ile karısı Hayme Hatun'un oğlu olan Kayı Boyu önderi Ertuğrul Gazi'nin eşi ve Hâlime Hâtûn Türk neslinden olup Türkmen bir aileye mensuptu. Gazi Sarı-Batı Savcı Bey (vefâtı: 1288), Gündüz Alp (vefâtı: 1306), ve O...

Devamı 01 OCAK 1230

Sadeddin Köpek

Temsili Anadolu Selçuklu Devleti devlet adamı ve baş mimarı. I. Alaeddin Keykubad ve II. Gıyaseddin Keyhüsrev dönemlerinde görev yapmış ve devlet yönetiminde büyük söz sahibi olmuştur. Sadeddin Köpek'in hayatının ilk yılları hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Ancak baba ve annesinin Konya'nın saygın ailelerine mensup olduğu ve annesinin adının Şehnaz Hanım olduğu yönünde iddia...

Devamı 01 OCAK 1235

II. Gıyasettin Keyhüsrev

  Sultan Alâeddîn Keykubâd öldüğü zaman geride üç oğlu kalmıştı. Bunlar 16 (veya 13-14) yaşlarında olan Gıyâseddîn Keyhusrev, 8-9 yaşlarında İzzeddîn Kılıç Arslan ve daha küçük yaştaki Rükneddîn idiler. Veliahd İzzeddîn Kılıç Arslan olmasına rağmen, Şemseddîn Altun-aba, Taceddîn Pervâne, Ferruti Lala, Sadeddîn Köpek ve Zahirü...

Devamı 01 OCAK 1237

Yunus Emre

TRT'de yayınlanan Yunus Emre: Sevgi yolculuğu adlı dizide Yunus Emre'yi canlandıran Gökhan Atalay.   Tarihî kişiliği menkıbelerle iç içe giren Yûnus Emre’nin destanî hayatına dair ilk ve en geniş mâlûmat Uzun Firdevsî’nin (ö. 918/1512) yazdığı sanılan Vilâyetnâme-i Hacı Bektâş-ı Velî’de yer almaktadır. Buna göre Yûnus Sarıköy&rsqu...

Devamı 01 OCAK 1238

Saru Batu Savcı Bey

Oğuzların Bozok kolunun Kayı Boyu’na mensup olup Ertuğrul Gazi’nin üç oğlundan en büyüğüdür. Osmanlı Devleti’ni ve hanedanını kuran Osman Gazi ve Gündüz Bey’in ağabeyleridir.  Saru Batu Savcı Bey’in doğum yeri ve tarihi hakkında elimizde kesin bir bilgi yoktur. Doğum yeri olarak Domaniç Saruhan köyü ve Söğüt Savcıbey köyü üzerinde tartışmalar vardır. 1476-1...

Devamı 01 OCAK 1250

Gündüz Bey

  Kuruluş: Osman, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmeliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı tarih ve kurgu türündeki Türk yapımı dizisindeki Gündüz Alp karekterini canlandıran Emre Basalak. Gündüz Alp veya Gündüzalp, Osmanlı Beyliği'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin soyundan olup,...

Devamı 01 OCAK 1250

Abdurrahman Gazi

Kuruluş Osmanlı dizisinde Abdurrahman Gazi'yi canlandıran oyuncu Celal Al.   Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda büyük hizmetleri geçen mücahid kumandan; Ertuğrul Gazi’nin silâh arkadaşı ve Aydos kalesi fatihi. Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. 1329 (H. 730) tarihinde vefat etti. Kabr-i şerifinin, Eskişehir yakınında kendi adıyla anılan köyde olduğu rivayet edilmektedir. Abdurrahman Gazi, cihad hizmetini yani Allahü ...

Devamı 01 OCAK 1250

II. Andronikos

  Konstantinopolis, Bizans İmparatoru'dur. 1282–1328 arasında. II. Andronikos, VIII. Mihail ve Theodora Palaiologina'in en büyük yaşayan oğlu olup III. İoannis'in büyük yeğenidir. 1261'de Konstantinopolis Latinlerden tekrar geri alındıktan sonra Bizans İmparatoru olan babası VIII. Mihail'in taç giyme töreninde ortak imparator olarak ilan edilmiş; 1272'de taç giyme ...

Devamı 25 MART 1259

Dursun Fakih

    Dursun Fakih’in Gazavatnâme adlı eserinin ilk iki sayfası (İÜ Ktp., TY, nr. 311) Hayatı hakkında kaynaklarda fazla bilgi bulunmayan Dursun Fakih, Karamanlı olup Şeyh Edebâli’nin (ö. 726/1326) damadı ve Osman Gazi’nin bacanağıdır. Şeyh Edebâli’den tefsir, hadis ve fıkıh okudu; ona mürid oldu ve seyrüsülûkünü onun yanında tamamladı. Osman Gazi ile birlikte savaşlara kat...

Devamı 01 OCAK 1260

Samsa Çavuş

Kuruluş Osmanlı dizisinde Samsa Çavuş'u canlandıran İsmail Hakkı Ürün. Osmanlı Devletinin kuruluşundan önce, Ertuğrul Gazi zamanında, Osman Bey’in Komutanı Samsa Çavuş Sakarya Vadisindeki Sorkun, Yenice Tarakçı (Taraklı) ve Göynük taraflarına akın düzenlemiş, Hırıstiyan ahalinin yaşadığı bu toprakları Bizanslılardan alarak Osmanlı Beyliğinin topraklarına katmıştır. Taraklı’nın Osmanlı to...

Devamı 01 OCAK 1268

Konur Alp

Kuruluş Osmanlı dizisinde Konur Alp karakterini canlandıran Eren Vurdem   Gaza etrafında bir araya gelerek yükselen Osmanlıların ilk akınları kuşkusuz Kayıları aşiretten devlete taşıyarak kendi adı ile anılan bir devlet vücuda getiren Osman Gazi ile başladı. Osman Gazi’nin bu akınları esnasında kendisine güven veren sağlam silah arkadaşları vardı. Bu gaziler ile birlikte dinamik bir güç kazanan Osman Gazi artık Bizans&rsquo...

Devamı 01 OCAK 1268

Kuyulu Mescit

Fotoğraf Zeki KOPUZ   Kayıların Söğüt’teki ilk eseri olan Kuyulu Mescit, 1268’li yıllarında Ertuğrul Gazi tarafından yaptırılmıştır. Mescide sonradan eklenen giriş bölümü ise 1902’li yıllarda Sultan İkinci Abdülhamid Han’ın armağanıdır. Dolayısıyla Osmanlı’nın ilk ve son eserinin ikisi bir arada olduğu nadide bir mekândır Ertuğrul Gazi Kuyulu Mescidi. Asıl adı “Ertuğrul Gazi Mescidi&rd...

Devamı 01 OCAK 1268

Malhun Hatun

    Malhun Hâtun, Mal Hâtun, Mala Hatun, Bâlâ Hâtun, Bâlâhun Hâtun, Rabia Hâtun ya da Kameriye Hâtun (Kasım 1323). İkinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'in 1280'de evlendiği ilk eşidir. Osmanlı kurucusu Osman Bey'in eşi, Anadolu Din Bilgini ve Öğretmen Şeyh Edebali'nin kızıdır. Devle...

Devamı 01 OCAK 1280

Alişar Bey

Kurtuluş Osmanlı dizisinde Alişar Bey'i canlandıran oyuncu Muharrem Saruhan Hünel   Alişar Bey, Germiyanoğlu Beyliği'nin başıdır ve Kütahya Bey’i olarak bilinir. Kütahya bölgesine hakim olan Germiyanoğulları ile Kayıların yakın dostluğu vardır; ancak Alişar Bey kurnaz bir adamdır. Osman Bey, Balhatun’u kendisine istemesi için Alişar Bey'i gönderir ama Alişar Bey, Balhun Hatun’u kendisine ister a...

Devamı 01 OCAK 1280

Nilüfer Hatun

1285 - 1383, Bursa. Yarhisar Tekfur'unun kızı, Sultan Orhan Gazi'nin eşi ve Sultan I. Murad'ın annesi. Asıl adı Holofira'dır; Müslüman olduktan sonra "Nilüfer" adını almıştır. Orhan Gazi'yle evlendirilmeden önce Bilecik Tekfurunun oğluyla nişanlıdır. Osmanlılar'ın Bilecik' i ele geçirmesi sırasında, yakınlardaki düğün konvoyuna yapılan baskın esnasında esir alı...

Devamı 01 OCAK 1285

Osmanlı Devletinin Kuruluşu

                      Osmanlı Devleti'nin hayat çizgisi 600 yıllık bir süreyi içine almaktadır. Öyle ki, cihan devleti unvanını alan bu devlet, en geniş sınırlarını 400 yıl elinde tuttuğu bilinmektedir. Gerileme dönemi dediğimiz son 200 yıl içinde bile fazla toprak kaybetmemiş, topraklarının büyük bölümünü, yıkılış dönemlerini oluşturan ...

Devamı 27 OCAK 1299

Osman Gazi

(1258-1326) Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi 1258'de Söğüt'te doğdu. Babası Ertuğrul Gazi'dir. İlk Osmanlı kaynaklarına göre Anadolu’ya gelen bir Türkmen boyuna mensup olup Söğüt uç (uc) bölgesine yerleşen Ertuğrul Gazi’nin oğludur. İbn Battûta adını Osmancuk şeklinde de verir. Ailenin menşei ve şeceresi kaynaklarda farklı şekillerde kayıtlıdır. Osman’ın babası Ertuğrul&rsqu...

Devamı 28 OCAK 1299

Yondhisar ve Yenişehir kalelerin Fethi ve Başkent Oluşu

  Günümüzde, Yolhisar ve Koyulhisar olarak adlandırılan ve Bursa'nın Nilüfer ovasını kuşbakışı izleyen iki kalenin fethidir. Bursa-İnegöl yolu üzerindeki meşhur Bursa rampasının sonundaki aynı adları taşıyan köyler üzerinde bulunan bu iki kale, Bursa'nın Orta Anadolu'ya çıkış noktasını kontrol etmesi bakımından tarihte stratejik bir öneme sahip olmuş Bursa'nın Osmanlılar tarafından fethinde de ...

Devamı 01 OCAK 1300

Anadolu daki Türkmenler

Anadolu’da yaşayan Türkler ve Türkmenler öz kardeştir fakat inanç farklılıkları vardır. Türkler yirmi dört Oğuz Boyları’nın ve aşiretlerinin oluşturduğu Türkmenler’dir. Avşar, Beğdili, Kayı, Bayad, Büğdüz, Yüreğir, Çepni, Çavundur, Yıva, Karaevli, Yazır, Dodurga, Karkın, Kızık, Salur, Peçenek, Eymür, Bayındır, Kınık, Barak, Döğer, Alayundlu, İğdir, Alkaevli gibi bu bo...

Devamı 01 OCAK 1300

Asporça Hatun

Asporça Hatun Bizans imparatoru 3. Andranikos'un kızıdır. Orhan Bey'in ikinci izdivacıdır. Asporça Hâtun Orhan Gazi'ye, İbrahim adı verilen bir şehzade dünyaya getirmiştir. As­porça Hatun'un, Müslüman olduğuna ve ne ad aldığına dair bir kayıt bulunmamakla beraber, 1323 senesinde tanzim et­tirdiği vakfiyede yaptırdığı binalara ve eserlere oğlunu müte­velli tâyin ettiği biliniyor. Ayrıca Aspor...

Devamı 01 OCAK 1300

Akça Koca

    Osman Gazi’nin silah arkadaşlarındandır. Torunu Gebze kadısı Fazlullah’ın Rebîülevvel 838 (Ekim 1434) tarihli vakfiyesine göre babasının adı Abdülmelik b. Abdülfettah’tır (TSMA, nr. E. 7084). Ailesi muhtemelen Anadolu Selçukluları döneminde uç bölgelere yerleştirilmiş bir Türkmen boyuna mensuptur. Akça Koca’nın da aşiret beyi olduğu ve Ertuğrul Gazi’ye bağlı bulunduğu...

Devamı 01 OCAK 1300

Yatağan

  16. yüzyılda yaygınlaşan bir Türk kılıcı. Bilinen ilk yatağanlardan biri Ahmet Tekelû ustanın Kanuni Sultan Süleyman için yaptığı işlemeli yatağandır. New York Metropolitan Müzesi'nde sergilenmektedir.Yatağan, saldırma (tek ağzı yalman) türünde bir Türk kılıcıdır. Kökenbilim Genel kanı, bu kılıçlar çoğunlukla Denizli'nin Yatağan köyünde ya...

Devamı 01 OCAK 1300

Koyunhisar Savaşı

18 Temmuz ve 27 Temmuz 1302 tarihleri arasında Osmanlı Beyliği ile Bizans imparatorluğu'nun yaptığı savaştır. Bu savaş sonucunda Osmanlı beyliği ilk defa Bizans İmparatorluğunda yerini gücünü hisetirmiştir. Bizans İmparatoru II. Andronikos Paleologos kaçarak canını kurtarmıştır.    Osman Gazi'nin baltası Osman Gazi Kulacahisar, Domaniç ve Bilecik zaferlerinden sonra kendisine İznik’i hedef seçm...

Devamı 18 TEMMUZ 1302

Dinboz Muharebesi

Bizans İmparatoru 9. Mihail’in (Babası 2. Andronikos ile ortak imparator) Koyunhisar Muharebesinde yaşadığı beklenmedik mağlubiyet İmparatorluğun doğu sınırlarındaki politikalarını gözden geçirmesine sebep oldu. İmparatorluğun merkezine yakın olmayan bu coğrafyanın doğrudan Bizans askerleri tarafından korunamayacağı açıktı. Ancak dinamik Osmanlı kuvvetlerinin akınlarına yeterli karşılık verilememesi durumunda Osmanlı kuvvetlerinin Bizan...

Devamı 01 OCAK 1306

Aydınoğulları Beyliği

Kurucusu, Germiyanoğulları ordusunda subaşı olan Mübârizeddin Gazi Mehmed Bey’dir. Mehmed Bey önce, Aydın-ili topraklarında fethe girişen Menteşe beyinin damadı Sasa Bey’e yardım etti, ancak daha sonra bu bölgeleri ondan alarak Aydın-ili’ne hâkim oldu (1308). Bundan sonra fetihlere girişen Mehmed Bey İzmir’in müslüman kesimi ile Ayasuluk (Selçuk), Tire, Sultanhisarı ve Bodemya’yı da ele geçirdi. Bu ...

Devamı 01 OCAK 1308

Abdullah Mihal Gazi (Köse mihal)

Osmanlı Devleti’nin kuruluş devrinde ve Rumeli’nin fethinde yararlılık gösteren akıncı ailesi. Osmanlı tarihinde Osman Gazi'nin silah arkadaşı ve vefakar dostu olarak gördüğümüz Mikhael Kosses, başlangıçta Bizans İmparatorluğu'nun hudut kale beylerinden olup Bilecik vilayetinin doğusunda ve İnhisar nahiyesi ile Mihalgazi nahiyeleri arasında bulunan Harmankaya (Hadrianoi) ve h...

Devamı 01 OCAK 1313

Süleyman Paşa

Süleyman Paşa veya Şah Süleyman Süleyman Paşa, Gazi Süleyman Paşa veya Süleyman Gazi (1316 (?) - 1357), Osmanlı Padişahı Orhan Gazi'nin büyük oğlu olup, annesi Nilüfer Hatun'dur. Osmanlı evleti'nin Rumeli'ye, başka bir deyişle Avrupa'ya geçişinin öncüsü ve sembolü olan şahsiyettir ve Rumeli Fatihi olarak bilinir. İlk defa Gerede'de y&...

Devamı 01 OCAK 1316

Alâeddin Paşa

  Alaaddin Paşa ya da Alaeddin Bey ikinci Osmanlı padişahı olan Orhan Gazi döneminde, takriben 1320-1331 arasında vezirlik yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. Alaaddin Paşa'nın adı ve aslı hakkında değişik tezler bulunmaktadır. İlk Osmanlı veziri olduğu üzerinde anlaşma vardır. Tarihçiler bu ilk vezirin adını Alâeddin Paşa, Alaaddin Bey, Ali Paşa, Alaaddin Ali, Erden Ali, Pazarlı olarak da vermekted...

Devamı 01 OCAK 1320

Hacı İlbey

Asıl adı bilinmemekte, Hacı İlbey’in ise (bazı kaynaklarda Hacı İlbeyi) unvanı olduğu sanılmaktadır. Hakkındaki bilgiler XV ve XVI. yüzyıl kaynaklarına dayanmaktadır. Karesioğulları’nın nüfuzlu emirlerinden ve Dursun Bey’in veziri iken (Neşrî, I, 165) Orhan Gazi zamanında bu beyliğin kısmen Osmanlı topraklarına katılması sırasında Osmanlı hizmetine girdi. Karesi sancak beyliğine getirilen Şehzade Süleyman Paşa’yı Rumel...

Devamı 01 OCAK 1320

III. Andronikos

  III. Andronikos Paleologos, Bizans imparatoru (İstanbul 1295 – İstanbul 1341). Hükümdarlık dönemi: 1328-1341. Mikhail’in oğlu II. Andronikos’un torunudur. Dedesiyle giriştiği yönetimi ele geçirme savaşını kazanarak onu tahttan indirdi. Bu savaşında ona yardım etmiş olan kuzeni İoannes Kantakuzenos yönetimde önemli bir yer elde etti. Dedesiyle mücadelelerin açtığı yaralar kolay kapatılamadığı gibi, ...

Devamı 01 OCAK 1321

Orhan Gazi

  Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin oğlu olup doğum tarihi tartışmalıdır. 699’da (1299) Nilüfer’le evlendiğinde “yiğit” (genç) diye anılmış olmasından hareketle bu tarihte on sekiz yaş civarında olduğu düşünülebilir. Osmanlı rivayetine göre, tutsak edilen Yarhisar tekfurunun (Bizans valisi) kızı Nilüfer’le (Lülüfer, Rumca Luludia/çiçek) evlendirilmiş, S&uu...

Devamı 01 ŞUBAT 1326

Bursa Kuşatması ve Fethi

Osmanlı beyliği ilk zamanlarında bölgedeki komşuları ile iyi ilişkiler gütmüş, sınır komşuları olan Bizans tekfurlarıyla barış ve karşılıklı menfaat ilişkileri doğrultusunda sulh temelli bir münasebet geliştirmişti. Osmanlı beyliğinin zamanla devletleşmesi ve önemli bir güç halini alması ve tabii ki Osmanlının esas gayesi olan gaza ve fütuhat düşüncesi için yeterli şartların oluşması bölgedeki Tekf...

Devamı 06 NİSAN 1326

Maltepe Muharebesi ( Pelekanon )

Sultan Orhan’ın tahta çıkışının ilk döneminde Kocaeli yarımadası ve Bolu dolaylarında Akçakoca ve Konuralp akınlarına devam etmiş, gerçekleşen Aydos ve Samandıra fetihleri ile bölgedeki dengelerin değişmesine sebep olmuşlardır. Aynı sene (1328) içinde bu iki emektar gazi vefat etmiş ve bölgedeki akınları Gazi Abdurrahman ile Kara Mürsel üstlenmiştir. Bölgenin idari sorumluluğu ise Süleyman Paşa ve o s...

Devamı 10 HAZİRAN 1329

İznik Kuşatması ve Fethi

Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın İznik’i alıp merkez yapması, daha sonra Bizans’ın eline geçen şehrin Anadolu’daki Türkmenler tarafından yeniden fethinin kutsal bir misyon olarak kabul edilmesine yol açmıştır. Osmanlı Beyliği’nin kuruluş yıllarında Osman Bey’in ilk önemli hedefi İznik oldu. 1300’de Yenişehir’den hareket ederek Avdan dağlarını geçip şehri kuşattıysa da son derece müst...

Devamı 01 OCAK 1331

Nizamüddin Ahmed Paşa

            Orhan Gazi saltanatında, takriben 1331-1348 yılları arasında vezir-i azamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. İlmiye sınıfından vezirliğe yükselmiştir. ...

Devamı 01 OCAK 1331

İznik Ayasofya Camii

    Orhan Gazi tarafından 1331 yılında fethedilen İznik’te şehrin büyük kilisesi derhal camiye çevrilmişti. Şehrin tam ortasında bulunan bu mâbed tarihlere Ayasofya adıyla geçmiştir. Orhan Gazi bu vakfının yanında bir de medrese kurmuştu. Nitekim Âşıkpaşazâde, Orhan Gazi’nin bir ulu kiliseyi cami, bir manastırı da medrese yaptığını bildirmektedir. Tuhfetü’l-mi‘mârîn’de is...

Devamı 01 OCAK 1331

Orhangazi Camii - Bilecik

  Yeni şehrin güneydoğusunda Eski Bilecik diye anılan harabe şehirdeki bu yapılardan cami ören yerinin kuzeybatı kısmındaki tepede, imaret ise bunun karşı yamacında bulunmaktadır. Tarihî kaynaklarda Murad Hudâvendigâr devrine ait olduğu kaydedilirse de Orhan Bey zamanında 732 (1331) yılında yapıldığı kabul edilmektedir (Ayverdi, Osmanlı Mi‘mârîsi I, s. 30). Yapı II. Mahmud döneminde 1814’te bir onarım ge&cced...

Devamı 01 OCAK 1331

Theodora Kantakuzini

Theodora Kantakuzini   EŞİ: Orhan Gazi ÇOCUKLARI: Şehzade Halil TAM İSMİ: Theodora Kantakouzene Yunanca:  Θεοδώρα Καντακουζηνή HANEDAN: Osmanlı Hanedanı (evlilik ile) BABASI:VI. Yoannis Kantakuzinos ANNESİ: İrini Asanina DOĞUM: 1332 Bizans Imparatorluğu ÖLÜM: 1381 sonrası Konstantinopolis, Bizans İmparatorluğu DİNİ: Ortodoksluk   Bizans pre...

Devamı 01 OCAK 1332

Hacı Özbek Cami

Şehrin Lefkekapısı’na giden ana caddenin kenarında, Eşrefoğlu Rûmî Külliyesi’nin hizasındadır. Üç satırlık kitâbesine göre Hacı Özbek b. Mehmed tarafından 734 (1333-34) yılında inşa ettirilen yapı, kitâbesi mevcut en eski Osmanlı eseri olma özelliğini taşımaktadır. Ayrıca bütün mimari özellikleriyle Türk yapısı olduğunu açıkça belli eden Hacı Özbek Camii’n...

Devamı 01 OCAK 1333

KARA TİMURTAŞ PAŞA

    Kaynaklarda “Kara” lakabıyla anılmakta olup ilk Osmanlı vezirlerinden biri kabul edilir. Tarihî geleneğe göre ailesi Osman Bey’in silâh arkadaşlarından Aykut Alp’e dayanır. Babası Aykut Alp’in oğlu Kara Ali Bey olarak gösterilir; ancak bu bilgilerin teyidi güçtür. Hayatının ilk dönemleri ve faaliyetleri hakkında bilgi yoktur. Babasıyla birlikte Marmara’nın güney sahillerinde f&uum...

Devamı 01 OCAK 1334

Gülçiçek Hatun

Yıldırım Bayezid’in annesi Gülçiçek Hatun’a ait olup padişah anaları için yapıldığı bilinen türbelerin en eski örneğidir. Kitâbesi bulunmayan yapının, Gülçiçek Hatun adına düzenlenen 802 (1399-1400) tarihli vakfiyeden XIV. yüzyılın sonlarında inşa edildiği anlaşılmaktadır. Yine vakfiyeden anlaşıldığına göre türbe imaret, zâviye ve bazı evlerden meydana gelen zengin bir ...

Devamı 01 OCAK 1335

Timur

    25 Şâban 736’da (8 Nisan 1336), on iki hayvanlı Türk takvimine göre Sıçan yılında Keş (Şehrisebz) yakınlarındaki Hoca Ilgar köyünde doğdu. Babası yöredeki Barlas kabilesinin emîri Turagay, annesi Tekina Hatun’dur. Timur doğduğu sırada Çağatay Hanlığı çökmeye yüz tutmuştu ve hakimiyet Cengiz Han soyundan gelen hanlardan çok kabile reislerinin elinde bulunuyordu. Batı Ç...

Devamı 01 OCAK 1336

İzmit'in kuşatması ve fethi

İzmit Kuşatması,  1333 ile  1337 yılları arasında  İzmit’in Osmanlı Devleti tarafından kuşatılarak fethi olayıdır. Öncesi 1299 yılında itibaren Osmanlı akıncıları Bizans topraklarına akınlar düzenleyerek batıya doğru ilerlemektedyiler.  İznik'in düşüşü Bizans İmparatorluğu'nun sonunu getirecek olan Osmanlı ilerleyişinin temel başlangıcı olmuştu. Kuşatma ve fetih İznik'ten sonra İzmit'in d&uu...

Devamı 10 OCAK 1337

HACI PAŞA (Celaleddin Hızır)

  Esas adı Celâleddin Hızır olup 740’tan (1339) sonra doğduğu tahmin edilmektedir. Aslen Konyalı olan Celâleddin Hızır, tahsil için Mısır’a giderek Kahire’deki Şeyhûniyye Medresesi’nde ünlü Hanefî fakihi Ekmeleddin el-Bâbertî’den dinî ve aklî ilimleri okumuş, keskin zekâsı ve çalışkanlığı ile hocasının takdirini kazanmıştır (Taşköprizâde, eş...

Devamı 01 OCAK 1339

Kadı Burhaneddin

    3 Ramazan 745’te (8 Ocak 1345) doğdu; asıl adı Ahmed olup dönemin Kayseri kadısı Şemseddin Muhammed’in oğludur. Muhtemelen VII. (XIII.) yüzyılın başlarında Hârizm’den göç ederek önce Kastamonu’ya, sonra Kayseri’ye yerleşen Oğuzlar’ın Salur boyuna mensup bir aileden gelmektedir; adı bilinen bütün cedlerinin kadı olduğu belirtilmektedir (Esterâbâdî, s. 42-47; a.e. [tr...

Devamı 01 OCAK 1345

Hacı Hamza Bey Mescidi ve Türbesi

İznik’in merkezinde Ayasofya’nın karşısında, Lefkekapısı’na giden ana caddenin kenarında bulunuyordu. Evvelce kapısı üstünde yer alan dört satırlık kitâbesinde bu eserin 746 (1345-46) yılında Hacı Hamza b. Erdemşah tarafından vakfedildiği kaydedilmişti. Kitâbeyi ilk yayımlayan Franz Taeschner, kurucunun babasının adını Ardumşah (Ardunşah) olarak okuyup kelime üzerinde geniş açıklamalar yapmıştır. Aynı konu...

Devamı 01 OCAK 1345

Mara Tamara Hatun

Tamara Hatun veya Maria ya da Mara Tamara Hatun, Osmanlı Devleti'nin hükümdarı Sultan I. Murad'ın nikahlı eşi. Bulgar kralı İvan Alexander'ın kızı ve Bulgar kralı İvan Şişman'ın kızkardeşi olduğu rivayet edilir. Siyasi gayelerle gerçekleştiği iddia edilen evliliğin 1366'da, 1370'te veya 1376'da yapıldığı söylenir. Düsturname-i Enverî'deki bir başka rivaye...

Devamı 01 OCAK 1345

Şehzade Halil

  Orhan Gazi'nin beşinci karısı Teodora Hatun'dan olan oğludur. Annesi Teodora Hatun, Bizans İmparatoru VI. Yannis Kantakuzenos'un kızıdır.   Sultan Orhan Gazi Kaçırılması 14. yüzyılın ortalarında Ege Denizi ve Marmara Denizi kıyıları boyunca korsanlık oldukça yaygındı. Korsanlar genellikle insanları fidye için kaçırırlardı. 1357 yılında, korsanlar Halil'i Marmara kıy...

Devamı 01 OCAK 1346

Mehmet Hacı Paşa

      Orhan Gazi saltanatında, takriben 1348-1359 yılları arasında vezirlik yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. Hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Örneğin ne doğum, yılı, ne doğum yeri, ne ölüm yılı, ne de ölüm tarihi bilinmemektedir. Vezir Nizammeddin Ahmet Paşa'yı takiben 1348(?)'de Orhan Gazi'nin veziri olmuş. 11 yıl süren bu görevden sonra 1359(?)'da yerine Kay...

Devamı 01 OCAK 1348

Sinanüddin Fakih Yusuf Paşa

  Sinanüddin Fakih Yusuf Paşa, 1349-1364 döneminde Osmanlı İmparatorluğu başvezirliği yapıp Orhan Gazi’nin son, I. Murat’ın ilk veziridir. Sinanüddin Fakih Yusuf Paşa’nın hayatı hakkında bilgiler çok sınırlıdır ve hatta Osmanlı devleti vezirliği yapıp yapmadığı hakkında bile tarihçiler arasında biraz belirsizlik bulunmaktadır. Sinanüddin Fakih Yusuf Paşa’nın Osmanlı veziri olarak ismi klasik...

Devamı 01 OCAK 1349

İhtiman Muharebesi

1355 yılında Bulgar İmparatorluğu ve  Osmanlı Beyliği arasındaki muharebedir. Osmanlı zaferiyle sonuçlanmıştır. Muharebenin gerçekleştiği yer tam olarak bilinmemekle birlikte Osmanlı güçlerinin  Sofya'ya ilerlerken iki ordunun Sofya'ya yakın bir yerde karşılaştığı söylenir. Bu savaş öncesinde Osmanlılar Balkanlar'daki ilk kalesini 1352 yılında ele geçirmişti ve Osmanlı Beyliğinin toprakların...

Devamı 08 ARALIK 1355

Şehzade Yakup Çelebi

Şehzade Yakub Çelebi  d.1359 Bursa - ö.1389 Kosova,I. Murad'ın Fûl-Dâne Hâtûn'dan olma üçüncü şehzadeleridir. Küçük yaşından itibaren çok iyi bir öğrenim görmüş, ayrıca idari ve askeri eğitime alıştırılmıştır. Bütün savaşlarda babasının yanında bulunmuş cesareti, kahramanlığı ve iyilikseverliğiyle kendisini herkese sevdirmiştir&nb...

Devamı 01 OCAK 1359

Nefise Melek Hatun

Padişah kızlarının edindiği konum ve itibarın sonrasında gelen, prenses, kraliçe ve sultan ünvanlarıyla toplum içerisinde varolabilmek, neredeyse tüm genç kızların hayalidir.  Fakat tarihimizde bu yüceliklere nail olup da, saadeti bir türlü elde edemeyen ve bu asil makamlara rağmen, kadınlığından dolayı yazgısına yenik düşen bir çok ulu hatunumuz da yok değildir.  İşte Nefise Hatun'da bir padişah kız...

Devamı 01 OCAK 1359

Şeyh Bedreddin

Edirne yakınlarında, bugün Yunanistan topraklarında bulunan Simavna kasabasında doğdu. Doğum yılı olarak 740 (1339) ile 770 (1368) arasında değişen çeşitli tarihler gösterilir. Torunu Halîl b. İsmâil Menâkıbnâme’de şeyhin doğum tarihini 760 (1359) olarak kaydetmiştir. Babası Selçuklu Sultanı II. İzzeddin Keykavus’un torunu olduğu söylenen Abdülaziz’in oğlu İsrâil, annesi ise Rum asıll...

Devamı 01 OCAK 1359

YENİÇERİ

                   İlk adım Orhan Gazi devşirme çocuklardan kurulu bir ordu kurduğu zaman Hacı Bektaş dergahına gelip yeni kuracağı yeniçeri ocağı için dua istemiştir. Dergahı ziyaret eden Orhan Gazi, orada bulunan pire, "Pir hazretleri, yeni kurduğum ocak için sizden hayır duası almaya geldim" diyerek, duasını istemiş Hacı Bektaş'taki Pir'de, elini çocukl...

Devamı 01 OCAK 1361

Savcı Bey

Savcı Bey   Yıl 1373: Osmanlı Beyliği’nin “devlet”e dönüşmek için çırpındığı yıllar... O yıllarda Bizans’la bir anlaşma yapılmış, bu anlaşmaya istinaden, Sultan I. Murad yanına Bizans İmparatoru V. Yannis Palaiologos’u da alarak Anadolu seferine çıkmıştır.Sultan Murad, Başkent’e dönünceye kadar, kendisini, o tarihte 14 yaşlarında bulunan küçük oğlu Savcı Bey temsil...

Devamı 01 OCAK 1362

Sultan I. Murat (Hüdavendigar)

İlk şehit padişahımız Hüdavendigar lakaplı I. Murad’ın galip geldiği I. Kosova Savaşı akabinde savaş meydanında gezerken şehit edilişi. Osmanli Devleti'nin üç büyük kurucusundan biri olan I. Murad, kanun ve nizamlara saygılı, teşkilatçı ve komutanlık özelliklerini taşıyan bir hükümdardı. Az ve öz konuşan padişahın, iyiliksever ve merhametli bir kişiliği olduğu için kendisine ...

Devamı 01 ŞUBAT 1362

Edirne'nin Fethi

  1. Murat (Hüdavendigar) Edirne'nin fethi, 1362 yılında Edirne'nin Hacı İlbey komutasındaki Osmanlı ordusu tarafından Bizans Devleti'nden alınmasıdır.   Öncesi Osmanlı, fethinden önce küçük bir şehir olan ve günümüzde "Kaleiçi" denilen sınırla çevrili bölgeden ibaret olan Edirne, Balkanlara geçip orada tutunmak ve hakimiyet kurmak ...

Devamı 01 EKİM 1362

Sırpsındığı Muharebesi

Osmanlı Devletinin Rumeli hattındaki ilerleyişi ve fethettikleri bölgeyi hızla Türkleştirmeleri, Balkan krallıklarını tedirgin etmeye başlamıştı. Önceleri kadim düşmanları Bizans’a karşı birlik oluşturabilmek gayesiyle Osmanlı Devleti ile iyi ilişkiler içerisine girmeye çalışsalar da Osmanlı’nın böyle bir dostluğa ihtiyacı olmadığını fark edip günün birinde onları hisarlarının önünde g&o...

Devamı 01 OCAK 1364

Hudâvendigâr Külliyesi

Şehrin dışında ovaya hâkim Çekirge semtinde inşa ettirilen külliye cami, medrese, zâviye ve türbeden ibarettir. Bulunduğu yerden dolayı bu esere bazı kaynaklarda Çekirge İmareti ve etrafında şifalı suların çıkması sebebiyle Kaplıca İmareti de denilmiştir. Çevresinde kurulan kaplıcalarla birlikte burada bir yerleşim yeri oluşmuştur. Çekirge semti 1950’lerden itibaren büyümüş ve esas şehirle bir...

Devamı 01 OCAK 1364

Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa

22 Ocak 1387, Serez'de vefat eden devlet adamı, Hayrettin ismini vezirliğe getirilmesinden sonra almıştır. Eylül 1364 ile22 Ocak 1387 tarihleri arasında 22 yıl 4 ay vezirlik yapmıştır. Osmanlı Devleti'nin kuruluş harcında büyük katkıları olmuş bir Osmanlı devlet adamıdır. Hayatı Tarihe Çandarlılar ailesi olarak geçmiş olan ailenin üst düzey bir mevkiye ge...

Devamı 01 EYLÜL 1364

Devletşah Hatun

  Germiyanoğlu Süleyman Şah'ın kızı olarak 1365'te Kütahya, Germiyanoğulları Beyliği'nde dünyaya geldi. Kütahya civarında hüküm sürmüş Germiyanoğulları Beyliği hükümdarı ve kurucusu Yakup bin Ali Şir'in 1341 yılında ölmesinden sonra yerine oğlu Mehmet Bey, onun da ölümünden sonra 1361'de büyük oğlu Süleymanşah (Şah...

Devamı 01 OCAK 1365

Germiyanoğlu Süleyman Şah

Germiyanoğlu Süleyman Şah   Germiyanoğlu Mehmed Bey'in ölümünden sonra 1368'den önce hükümdar oldu. Çahşadan Mehmed Bey'in büyük oğludur. Lakabı "Şah Çelebi" ve "Alem Şah" tır. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin torunu, Sultan Veled'in kızı Abide Mutahhare Hatun ile Mutahhare Hatun 18 yaşında iken evlenmiştir. Bir diğer eşi de M...

Devamı 01 OCAK 1368

Hafsa Hatun

Aydınoğlu İsa Bey'in kızıdır. Yıldırım Bayezid ile evlenerek saraya gelin gelmiştir. Hafsa Sultan Tire’ye özlediğinde buraya gitmek için hünkardan izin alarak kestirme yoldan Bozdağ yolundan gitmek ister. Ancak tipiye yakalandıkları bu yolculukta üşütüp memleketi Tire’de hayatını kaybeder. Tire’de kendi adına anılan külliye halk anlatımlarına göre onun çeyiz parasıyla yapılmıştır. ...

Devamı 01 OCAK 1370

Çirmen Muharebesi

1364 yılında yapılmış olan Sırpsındığı Savaşı'nın intikamını almak isteyen Sırplar ile Osmanlılar arasında yapılmıştır. Çirmen mevkiinde yapılan savaş, Osmanlı Devleti'nin zaferi ile sonuçlandı. Bu zafer ile Osmanlılara Makedonya'nın yolları açıldı. Makedonya'daki Sırp Prensleri, Bulgar Kralı ve Bizans İmparatoru Osmanlı hakimiyetini tanıdılar. Böylece Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'da...

Devamı 26 EKİM 1371

Süleyman Çelebi (emir)

  Emir Süleyman ÇELEBİ      Yıldırım Bayezid’in Ertuğrul Çelebi’den sonra doğan ikinci oğludur. Bazı Batı kaynaklarında Fetret dönemindeki hükümdarlığı sebebiyle Osmanlı padişahları arasında sayılarak I. Süleyman diye anılır. Hayatının ilk yılları hakkında fazla bilgi yoktur. Tarihî kayıtlar ondan ilk defa, Yıldırım Bayezid’in 1389-1390 kışında gerçekleştirilen Batı Ana...

Devamı 01 OCAK 1377

Dubravnika Muharebesi

1381 kış aylarında Osmanlı Devleti ve Sırplar arasında bugünkü Sırbistan'ın merkezinde kalan Dubrovnica Nehri civarında gerçekleşti. Sırp kuvvetlerine Lazar of Serbia komuta ediyordu. Prens Lazar'ın bölgesine gerçekleşen ilk Osmanlı akını idi. Muharebeyi Sıprlar kazandı ve Balkanlardaki Türk ilerleyişi yavaşladı. Osmanlı Ordusunda Tımarlı Sipahiler ...

Devamı 01 OCAK 1381

Devlet Hatun

Devlet Hatun Annesi, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin oğlu Sultan Veled’in kızı Mutahhara Hâtûn; babası Germiyanoğlu Süleyman Şah'tır. 1381 yılında Yıldırım Bayezid ile evlenmiştir. 1413'te vefat etmiştir  Sultan I. Mehmed'in tahta geçtiğini göremediği için Valide Sultan olamadı. Cenazesi Bursa’da yapılan Devlet Hâtûn ...

Devamı 01 OCAK 1381

Hatuniye Medresesi

Karamanoğlu Alâeddin Bey’in hükümdarlığı döneminde, Murad Hudâvendigâr’ın kızı olan eşi Melek Hatun (Nefîse Sultan) tarafından 783 (1381) yılında mimar Nûman b. Hoca Ahmed’e yaptırılmıştır. İki eyvanlı, tek katlı ve revaklı avlusunun üzeri açık medrese plan şemasındadır. Avlunun güney kanadında dışa taşkın ve yüksek ana eyvan yer alır. Sivri beşik tonozla örtülü v...

Devamı 01 OCAK 1381

Emine Hatun

Emine Hatun -Sultan Mehmet Çelebi Emine hatun ö.1449 Sultan II.Murad’ın Annesi ve Sultan I. Mehmet(Çelebi)'in eşidir. Dülkadiroğulları Beyliği’nin Beşinci Hükümdarı olan Zülkadiroğlu Nasır’ed-Din Muhammed Bey’in kızıdır. Yıdırım Bayezid’in oğlu, Çelebi Sultan I. Mehmed ile 1403'te evlenmiştir. Sultan II.Murad’ın annesi, dolayısıyla Fatih Sultan Mehmed’in babaanesidir. Oğlunun s...

Devamı 01 OCAK 1383

SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN

  870 (1465) yılında yazdığı Cerrâhiyye-i İlhâniyye’de seksen üç ve 873’te (1468) kaleme aldığı Mücerrebnâme’de seksen beş yaşında olduğunu belirtmesinden hareketle 788 (1386) yılında doğduğu söylenebilir. Bugün Amasya’da Sabuncuoğlu (Hacı İlyas) denilen bir mahallede adı yaşayan ünlü bir hekim ailesine mensup olup Çelebi Sultan Mehmed’in hekimbaşısı Sabuncuoğlu...

Devamı 01 OCAK 1385

Savra Muharebesi

18 Eylül 1385 tarihinde Osmanlı ordusu ile sayıca az olan Sırp İmparatorluğu kuvvetleri arasında bugünkü Arnavutluk topraklarında gerçekleşti. Osmanlı zaferi sonrası pek çok Sırp komutanı Osmanlı hakimiyetini tanıdı. Osmanlı ordusuna I. Murat'ın vezirlerinden Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa Sırp ordusuna ise Balsa II ve Ivanis Mrnjavčević komuta ediyordu. ...

Devamı 18 EKİM 1385

Ploşnik Savaşı

1386 ya da 1387 yılında bugünkü Sırbistandaki Ploşnik kasabası yakınlarında Sırp Ordusu ile Osmanlı akıncıları arasında gerçekleşti. Sonuçta Osmanlı Ordusu bozguna uğradı. Bu savaş Osmanlı Devletinin Balkanlardaki ilk yenilgisi sayılır. Öncesi I. Murad Anadolu’da Karamanoğlu Beyliği ile meşgulken, Balkanlarda öteden beri Osmanlılara karşı birleşme çalışmaları meyvelerini vermey...

Devamı 01 OCAK 1387

Çandarlı Ali Paşa

22 Ocak 1387'de babası Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa'nın ölümü üzerine yerine geçerek, 18 Aralık 1406 tarihinde vefatına kadar, I. Murad ve Yıldırım Bayezid için Ankara Savaşı'na kadar 15 yıl 6 ay ve Fetret Devri döneminde Süleyman Çelebi'nin yanında 4 yıl 4 ay vezir-i azamlık yapmış ve Osmanlı Devleti'nin kuruluş s&uum...

Devamı 22 OCAK 1387

Musa Çelebi

Osmanlı Hükümdarı Yıldırım Bayezid’in en küçük oğludur. Babasının sağlığında Rumeli’de akıncı beyliği yaparak birçok savaşta bulunduğu belirtilir. Ankara Savaşı’na (804/1402) kardeşleri Mehmed, Süleyman, Îsâ ve Mustafa ile birlikte katıldı. Osmanlı kuvvetlerinin savaşı kaybetmesi üzerine babasıyla birlikte Timur’a esir düştü. Timur’un Bayezid’in ölümün...

Devamı 01 OCAK 1388

Bileća Muharebesi

27 Ağustos 1388 tarihinde Dük Vlatko Vuković komutasındaki Bosna kuvvetleri ile Lala Şahin Paşa komutasındaki Osmanlı Devleti kuvvetleri arasında yaşandı. İlk temas Rudine'de olsa da muharebe Bileća yakınlarında cereyan etti. Osmanlı Ordusu yenildi ve Bosna akınları hız kesti. Osmanlı Askeri ...

Devamı 27 AĞUSTOS 1388

Sultan Yıldırım Bayezid

      1360 yılında Bursa’da dünyaya geldi. Babası Murad-ı Hüdavendigâr, annesi Gülçiçek Hatun’dur. Küçük yaştan itibaren zamanın en mümtaz alimlerinden olan Bursa kadısı Koca Mahmud, kazasker Çandarlı Halil ve Kara­manlı Molla Rüstem’den ilim öğrendi. Babasının seçme komu­tanlarından askerlik eğitimi gördü, orduları sevk ve idare dersle­ri ...

Devamı 01 OCAK 1389

Demirtaş (Timurtaş) Cami - Bursa

      Bazı kaynaklarda camiyi Timurtaş Paşanın oğlu Ali Bey 792 H. (1389-1390) yılında yaptırdığı, bazılarında ise Yıldırım Bayezıd’ın Emiri Kara Timurtaş Paşa tarafından yaptırıldığı yazılıdır. Bursa’da Orhan Cami ile başlayan ve Hüdavendigar Camisinde değişime uğrayan kanatlı veya (Ters T) planlı camiler grubundan olan Demirtaş Cami, ortada merkezi bir kubbe, yanlarında tonoz örtülü, doğu-batı eyvanları...

Devamı 01 OCAK 1389

I. Kosova Muharebesi

I. Kosova Muharebesi     Balkanlar'da 1381-1385 harekatı sonucu haraçgüzar olan devletlerin ayaklanmasına yol açtı. Doğu Rumili'deki eski haraçgüzar beylerden Vidin Bulgar Çarı Stratsimir, Köstendil hakimi Konstantin Deyanovic, I. Murad'a sadık kaldılar. I. Murad, Karamanoğlu'na güvenmediğinden Emir Timurtaş'ı ve bazı sancak beyleriyle 5000 askeri Anadolu korumasına bırakarak...

Devamı 28 HAZİRAN 1389

İstanbulun Kuşatılması

Sultan Yıldırım Bayezid I. Bayezid padişahlığının ilk yılı olan 1389'da Bizans İmparatorluğu'ndaki saltanat çekişmesi sorunlarına da önem verdi.V.Yannis Palaiologos tahtta bulunuyordu; ama yeğeni VII.Yannis Palaiologos  Kosova Savaşı sırasında Genova'da bulunup amcası aleyhine bir darbe hazırlamaktaydı. I. Beyazid'in da yardımını sağlayıp 11 Nisan 1390da Yıldırım'in sağladığı bir Türk birliği desteği ile amcası V. Yannis'i ikinci defa tahttan indirm...

Devamı 01 OCAK 1391

Şehzade Ertuğrul

Şehzade Ertuğrul Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid'in oğlu ve ondan sonra gelecek olan taht adayı idi. Ertuğrul, Anadolu'da Beylikler döneminin sona erdirilmesinde önemli askeri katkılarda bulunmuş bir komutandır. Osmanlı Devletine öldürülmesinden önce Aydın Sancak Beyi olarak hizmet vermekteydi. Aydın sancağında görev yaptığı sırada öncelikle Batı Anadolu'da Türk birliğinin sağlanmasın...

Devamı 01 OCAK 1392

Kırkdilim Savaşı

Kırkdilim Muharebesi Kastamonu'nun işgalini müteakip o mıntıka ile Yeşilırmak tarafında Kadı Burhaneddin'in nüfuzu altındaki beyler, ki Burhaneddin'den nefret ediyorlardı, Osmanlıların yüksek hâkimiyetini tanımışlardı. Bu hâdise artık Orta Anadolu'yu işgal etmek üzere bulunan Osmanlı devletiyle Kadı Burhaneddin arasında muharebeye sebep olmuştur. Osmanlı hükümdarı, hasmı olan Süleyman Pa...

Devamı 01 TEMMUZ 1392

Rovine Muharebesi

Rovine Muharebesi 17 Mayıs 1395 tarihinde Voyvoda Mircea cel Bătrân komutasındaki Wallachia ordusu ile Yıldırım Bayezid komutasındaki Osmanlı Ordusu arasında gerçekleşti. Osmanlı Ordusu yaklaşık 40.000 kişi iken Wallach Ordusu ise 10.000 kişiydi. Anlatılanlara göre Mircea cel Bătrân savaştan önce Bayezid'e bölgeyi terketmesi halinde gitmesine izin vereceğini söyledi. Ancak padi...

Devamı 13 MAYIS 1395

Niğbolu Muharebesi

 Niğbolu Muharebesi Osmanlı ateşli ilahlarla ilk kez 1396 Niğbolu Savaşı'nda kulanıldı. Niğbolu Savaşı  25 Eylül 1396'da Osmanlı ordusunun Macaristan, Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu, Fransa, Eflak, Lehistan, İngiltere Krallığı, İskoçya Krallığı, Eski Isviçre Konfederasyonu, Venedik Cumhuriyeti, Genova Cumhuriyeti, St. Jean Şövelyeleri askerlerinden oluşmuş bir Haçlı Ordusu'yla Tuna Nehri üzerinde bulunan Ni...

Devamı 25 EYLÜL 1396

MALATYA'NIN ZAPTI

    Sultan Bâyezid, Kadı Burhaneddin'in ülkesini kendi ülkesine ilhak ettikten sonra Bursa'ya dönmüştü. Bundan kısa bir müddet sonra 15 Şevval 801 (20 Haziran 1399) günü vefat eden Memlûk Sultani Berkuk'un bu ani vefati, gerek ülkesinde gerekse dışarda bazı tesirlerin meydana gelmesine sebep olmuştu. Timur'un, kendisinden çekindiği Berkuk'un ölümüne sevindiği anla...

Devamı 20 HAZİRAN 1399

Hüma Hatun

Fatih Sultan Mehmed’in annesinin kimliği konusunda birbirini tutmayan iddialar ortaya atılmıştır. Bazı Osmanlı tarihçileri İsfendiyaroğulları’ndan Taceddin İbrahim Bey’in kızı Hatice Halime Hatun’u Fatih’in annesi olarak gösterirler.”       II.Murad Han                                         Fatih Sultan...

Devamı 01 OCAK 1400

İSHAK BEY

      Kimliği hakkında yeterli bilgi yoktur. Hristiyan bir aileye mensup olup Bosnalı aristokrat ailelerden Kosac ve Pavlovicler’le akrabalığından söz edilir. Onu yakından tanıdığı, hatta bir müddet yanında kaldığı anlaşılan Âşıkpaşazâde, Üsküp uç beyi Paşa Yiğit’in evlâtlığı ve yetiştirmesi olduğunu yazar (Târih, s. 134). Tayyip Gökbilgin, 1453 ve 1461 yıllarına ait iki belgeden ...

Devamı 01 OCAK 1400

Fetret Devri

Fetret Devri   Musa ve Süleyman Çelebi.   Bunalım Devri veya Fasıla-i Saltanat, Osmanlı hükümdarı Yıldırım Bayezid'in beş oğlundan dördü arasındaki taht kavgaları nedeniyle 1402'den 1413'e kadar süren kargaşa dönemidir. Bu süreç Yıldırım Bayezid'in 1402 de Ankara Savaşı'nda,Timur İmparatorluğu'nun kurucusu Timur'a yenilip esir düşmesi...

Devamı 01 OCAK 1402

Ankara Savaşı

Türkistan ve İran'da güçlü bir devlet kuran Timur, kendini İlhanlıların varisi sayarak Anadolu üzerinde hak ileri sürmekteydi. Bayezid döneminde Osmanlıların erken bir aşamada Ön Asya'ya dayanması Timur'un dikkatini çekti. Timur'un saldırılarıyla topraklarını yitiren  Celayir Sultanı Ahmed ile Karakoyunlu devletinin hükümdarı Kara Yusuf Os...

Devamı 28 TEMMUZ 1402

Ali Kuşçu

    Asıl adı Alâeddin Ali, babasının adı Muhammed’dir. Doğum yeri ve tarihi tam olarak bilinmemekle beraber XV. yüzyıl başlarında Semerkant’ta dünyaya geldiği tahmin edilmektedir. Babası, Uluğ Bey’in doğancıbaşısı olduğu için “kuşçu” lakabıyla anılmıştır. Kendisi de büyük bir âlim olan ve âlimleri koruyan Uluğ Bey, Ali Kuşçu’yu ya doğrudan doğruya babası vası...

Devamı 01 OCAK 1403

XI. Konstantin

    (d. 9 Şubat 1404, Mistra - ö. 29 Mayıs 1453, Konstantinopolis) 1449-1453 arasında imparatorluk yapmıştır ve son Roma (Bizans) imparatorudur. II. Manuil ile Makedonyalı Sırp Hanedanı Dragas'ın üyelerinden Konstantin'in kızı Helene'nin sekiz çocuğundan dördüncü oğluydu. İstanbul'un Fethi sırasında ölmüşt&uu...

Devamı 09 ŞUBAT 1404

Osmancıklı İmamzade Halil Paşa

  Osmanlı Devleti sadrazamlarındandır. 18 Aralık 1406 tarihinden 1413 yılına kadar Fetret Devridöneminde I. Mehmet için vezir-i azamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Babası Haydar Paşa'dır. Doğum yeri Çorum'un bugünkü ilçesi olan Osmancık'tır. 1402 yılında Ankara Savaşı’nda Yıldırım Bayezit, Timur ordularına yeni...

Devamı 18 KASIM 1406

Şehzade Orhan

Orhan Çelebi ya da Şehzade Orhan (d. 1412 - ö. 29 Mayıs 1453, İstanbul), beşinci Osmanlı padişahı I. Mehmet'in (Çelebi Mehmet) ağabeyi olan ve kızkardeşi Sultan Fatma Hanım ile birlikte Bizans'a rehin olarak yollanan Şehzade Kasım Çelebi'nin oğlu Ali Şah, Cihan Şah, Vali Han ve Buğa Han isimlerinde Dört oğlu vardı. Hayatı Bizans İmparatorluğu sürekli Orhan Çelebi'yi Ana...

Devamı 01 OCAK 1412

Amasyalı Beyazıd Paşa

  (Amasyalı Bayezıd Paşa) Osmanlı Devleti'nin Fetret Devri'nde, 1413'de Sultan I. Mehmet Çelebi saltanatında sadrazam olmuş; devleti toparlama süreci içinde yanında bulunmuş ve sonra da II. Murat döneminde Düzmece Mustafa'ya Sazlıdere'de yenilip teslim olup onun emriyle öldürüldüğü Temmuz 1421'e kadar başvezirlik yapmış bir Osmanlı devlet...

Devamı 01 OCAK 1413

Sultan I. Mehmed Çelebi

Çelebi Sultan Mehmed, kendisinden önceki Osmanlı hükümdarları gibi vatandaşlarını gözeten, onlar için imkânlar hazırlamaya çalışan bir hükümdardı. Bu bakımdan günün ekonomik, sosyal ve dinî şartlarının gerektirdiği ihtiyaçlari karşılamak için gayret sarf ediyordu. Bunun içindir ki o, fakir, kimsesiz ve hatta yolcuları doyurmak için imâretler inşa ediy...

Devamı 01 OCAK 1413

Surre-i Hümâyûn-Sürre Alayı

Ecdadımızın nezaket ve hassasiyetle beslenen sayısız geleneği var. Göçmen kuşlara kadar uzanan saray geleneklerinden belki de en dikkat çekeni ‘Surre Alayı’dır. Osmanlı Devleti tarih sahnesinden alıkonana dek her yıl gerçekleşen Surre-i Hümâyûn, Hac mevsiminden önce Mekke ve Medine halkının ihtiyaçlarını karşılamak için gönderilen para ve hediyelerden oluşmaktaydı. ‘Surre’, para kes...

Devamı 01 OCAK 1413

Mara Hatun

Osmanlı hanedanın yabancı soylu kadınları arasında yer alan ve II. Murad ile evlenen Mara Brankoviç, bilinen adıyla Mara Hatun, Sırbistan Kralı Jorj Brankoviç ile İrene Komnenus'un kızıdır. Tahmini olarak 1419 yılında doğduğu ileri sürülen Mara Hatun’un babasının Osmanlı Devleti ile iyi ilişkiler oluşturması için evlendiği bilinmektedir. 1433 yılında nişanlandığında Mara Hatun henüz 21 yaşındayken, II. Murad ise 36 ya...

Devamı 01 OCAK 1416

Devşirme

I. Murad döneminde kurulan Yeniçeri Ocağı’na asker temini için önce pencik kanunu gereğince gayri müslim genç savaş esirlerinden faydalanılmış, fakat zamanla fetihlerin azalması, Ankara Savaşı’ndan sonra da bir süre durması yüzünden devşirme yoluna başvurulmuştur. Daha önceki İslâm devletlerinde görülmeyen bu usulün Çelebi Mehmed zamanında (1413-1421) uygulandığı, ancak ...

Devamı 01 OCAK 1421

Sultan II. Murad

1404 Haziran'ında Amasya'da dünyaya gelen Murad, babası Çelebi Sultan Mehmed (Birinci Mehmed)'in vefatı üzerine daha 17 veya 18 yaşında bir delikanlı iken Osmanlı tahtına geçip idareyi eline almak zorunda kaldı. İleride de temas edilip görüleceği gibi onun yönetimde bulunduğu dönem, idarî, mülkî ve hukukî mekanizmanın istikrarlı bir şekilde intizam ve ahenkle yürüyen b...

Devamı 25 HAZİRAN 1421

I. Çandarlı İbrahim Paşa

    (ö. 25 Ağustos 1429) Temmuz 1421 ile 25 Ağustos 1429 tarihleri arasında, 8 yıl 1 ay vezir-i azamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. Aynı adı taşıyan torunundan ayırmak için Birinci İbrahim Paşa şeklinde anılır. Tarihe Çandarlılar ailesi olarak geçmiş olan ailenin mensubudur. Hayatı Çandarlı Kara Halil Paşa'nın küçük oğludur. İlmiye sın...

Devamı 01 TEMMUZ 1421

MUSTAFA ÇELEBI'NIN ISYANI ve ÖLDÜRÜLMESI

Sultan II.Murad Han Sultan İkinci Murad, hükümdarliğının ilk iki yılını iç isyanları bastırmak ve ülke birliğini yeniden tesis etmekle geçirdi. Gerek kendisi gerekse devleti için en büyük tehlike Mustafa Çelebi'nin isyanı idi. Daha önce de temas edildiği gibi Mustafa Çelebi, Bizans İmparatoru'nun sözünden çıkmamak, oğlunu rehine olarak onun yarlina vermek ve Osmanli...

Devamı 01 OCAK 1422

GAZİ MİHAL BEY CAMİİ

Gazi Mihal Bey Camii – Edirne Kapısı üstünde bulunan üç satır halindeki Arapça kitâbeye göre II. Murad döneminde 825 (1422) yılında Emîrü’l-kebîr Mihal b. Azîz tarafından yaptırılmıştır. Kitâbede adı geçen Aziz (Bey [?>) oğlu Mihal’in Köse Mihaloğulları soyundan olduğu kuvvetle tahmin edilmektedir. Bu ailenin bilhassa Balkanlar’da pek çok hayratının varlığı...

Devamı 01 OCAK 1422

ISTANBUL KUSATMASI

Bizans Dönemi İstanbul   Bizans İmparatoru İkinci Manuel'in, Çelebi Sultan Mehmed'in vefatından sonra Mustafa Çelebi'yi salıvermesi ve onunla anlaşarak Osmanlı Devleti'nin başına büyük bir gaile açması, Sultan Murad'ın kendisinden önce beş defa kuşatılmış bulunan ve hiç birinde de alınamayan İstanbul, dolayısıyle Bizans problemine bir çare düşünmesine sebep olmu...

Devamı 20 HAZİRAN 1422

KÜÇÜK MUSTAFA ÇELEBI'NIN ISYANI

Küçük Mustafa, Çelebi Sultan Mehmed'in oğlu olup babasının sağlığında henüz on üç yaşında iken Hamideli sancak beyliğine tayin edilmişti. Küçük Mustafa, babasının ölümünü müteakip, Murad'ın Osmanlı tahtına geçmesi üzerine, öldürülmek korkusu yüzünden Karamanoğlu'nun yanına kaçmıstı. Sultan Murad, İstanbul muhasarasi ile meşgul...

Devamı 20 ŞUBAT 1423

CANDAROGLU ISFENDIYAR BEY ILE OLAN MÜCADELE ve IDARÎ DÜZENLEME

Karamanogullari'ndan sonra Anadolu Beylikleri'nin en kuvvetlilerinden plan Candaroğullari, Karamanlılar gibi Osmanlılar'ın en zor ve sıkıntılı anlarından faydalanmaya çalışan beyliklerden biri idi. Nitekim Candaroglu İsfendiyar Bey, Sultan ikinci Murad'ın amcası Mustafa ve küçük kardeşi Mustafa Çelebi'lerin meşgul oldugu anı fırsat bilerek ondan yararlanmaya çalışarak Tosya, Çankırı&nbs...

Devamı 01 OCAK 1424

IZMIROGLU CÜNEYD BEY

Kaynaklarda İzmiroglu, Aydınoğlu, bazan da Kara Cüneyd diye adlandırılan bu beyin babası olan İbrahim, Yıldırım Bâyezid tarafından İzmir'e subaşı olarak tayin edilmişti. Ankara savaşı sonrasında çıkan kardeş kavgaları esnasında Cüneyd Bey, önce İsa Çelebi'ye yardım etmiş, arkasından da Süleyman Çelebi ile birleşerek onun tarafindan Ohri sancak beyliğine getirilmişti. Kardeşler arası...

Devamı 01 OCAK 1425

Şehzade Alâaddin

6. Osmanlı padişahı II. Murad'ın oğlu. Yörgüç Paşa'nın lalalığını üstlendiği şehzade 1437 ya da 1438 yılında Şadi Beyzâde Mahmut Şah'ın kızı Selmin Hatun ile evlenmiştir. Bu evlilikten Selvi adında bir kızı dünyaya gelmiştir. 1440 yılında Amasya valisi olan şehzadenin bu dönemde hocası Hatipzâde Tâceddin İbrahim Efendi idi. 1441 yılında Yörgüç Paşa'nın ölüm&...

Devamı 01 OCAK 1425

I. Gülbahar Hatun

Hayatı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Osmanlı sarayına 850 (1446) yılında girdiği, Arnavut, Sırp veya Fransız asıllı olduğu rivayet edilir. Haziran 1468 tarihli bir hüccette adı Gülbahar bint Abdullah şeklinde geçtiğine göre (BA, Ali Emîrî - II. Mehmed, nr. 33) esir veya câriye olarak saraya getirildiği anlaşılmaktadır. Onun Şehzade Mehmed ile (Fâtih Sultan Mehmed) ne zaman tanıştırıldığı ve hanımı olduğu...

Devamı 01 OCAK 1426

Sitti Mükrime Hatun

Sitt-i Mükrime Hatûn, Dulkadiroğulları Beyliği'nin altıncı hükümdarı olan Zülkadiroğlu Süleyman Bey'in kızıdır. 15 Aralık 1449 tarihinde İstanbul'da Fatih Sultan Mehmed ile evlenmiştir. Valide Hâtun olamayacağı varsayımı ölüm tarihinin Hicrî 891 yerine hatalı olarak Hicrî 871 (Milâdî 1466) gösterilmesinden kaynaklanmaktadır. İşte b...

Devamı 01 OCAK 1429

Koca Mehmed Nizamüddin Paşa

  Koca Mehmet Paşa, veya Danişmendzade Mehmet Paşaşeklinde de anılır) (d. ? - ö. 1439, Osmancık) 28 Ağustos 1429'dan yerini Çandarlı İkinci Halil Paşa'ya bıraktığı 1438 yılına kadar 9 yıl başvezirlik yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. Yaşamı Bugün Çorum'un bir ilçesi olan Osmancık’ta doğmuştur. Doğum tarihi tam olarak bilinmemektedir. Babası 1406-1413 dönem...

Devamı 28 AĞUSTOS 1429

Selanik ve Yanya'nın Fethi

Birinci Murad zamanında kuşlatılıp alınamayan, fakat hicrî 791 (M. 1394) yılında Yıldırım Bâyezid tarafindan zapt edilen Selânik, Ankara Muharebesi'nden sonra Bizans Imparatoru ile uyusmak isteyen Emir Süleyman tarafindan Bizanslilara terk edilmişti. Selânik şehrinin, Osmanlılar tarafından ilk defa olarak fethi ve bilahare tekrar Rumlarin eline geçisine dair bilgiler, Yıldırım Bâyezid dönemi hadiseleri arasinda zikr edilmisti....

Devamı 09 EKİM 1431

Çandarlı Halil Paşa

Çandarlı Halil Paşa(d.? – ö. 1 Haziran 1453), 1439-1453     Çandarlı Halil Paşa (d.? - ö. 1 Haziran 1453), 1439-1453 tarihleri arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. İstanbul'un fethinden hemen sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından idam ettirildiği 1 Haziran 1453 tarihine kadar 15 yıl vezir-i azamlık yapmıştır. 1439 ile 1451'e kadar dönemde iki...

Devamı 01 OCAK 1439

Çiçek Hatun

Cem Sultan -Fatih Sultan Mehmet Han Fatih Sultan Mehmet'in eşi olan Çiçek Hatun'un doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Sırp bir cariye veya Türkmen bir beyin kızı olduğu yönünde çeşitli görüşler mevcuttur. 1459 yılında oğlu Cem Sultan'ı Edirne'de dünyaya getiren Çiçek Hatun, oğlunun yanında, onun sancakbeyliği yaptığı Amasya ve sonrasında Konya'da bulundu. II. Bayezid'in a...

Devamı 01 OCAK 1443

Edirne-Segedin Antlaşması

1444 yılında Osmanlı Devleti ve Macaristan arasında imzalanmış bir barış antlaşmasıdır. Ayrıca bu antlaşma Osmanlı Devleti'nin imzaladığı ilk barış antlaşmasıdır. Edirne-Segedin Antlaşması Çeşit Barış Antlaşması İmzalanma 1444 Yer Edirne, Osmanlı Devleti İmzacı devletler  Macar Krallığı  Osmanlı Devleti Dilleri Osmanlı Türkçesi, Macarca Papa IV. Eugenius János Hunyadi'nin kumandanlığı altında Ma...

Devamı 01 OCAK 1444

Varna Savaşı

           Kutsal kitapları olan İncil üzerine yemin etseler bile kendilerine göre "dinsiz olan Müslümanlar" söz konusu olunca bu yeminin geçerli sayılmayacağı anlayışını gelenek haline getiren Hristiyanlar, Varna Savaşı ile bu geleneklerini devam ettirmiş görünmektedirler. Zira Osmanlılar ile Hristiyan müttefikler arasında imzalanan barış antlaşması, daha mü...

Devamı 10 KASIM 1444

Gülşah Hatun

Karamanoğulları Beyliği'nden İbrahim Bey'in kızı ya da cariye olduğuna dair görüşler vardır. Karaman Sancakbeyi Şehzade Mustafa'nın annesidir. Oğlunun sancakbeyliği görevi esnasında 1466-1474 arasında Konya ve Karaman'da bulundu. Oğlu Şehzade Mustafa'nın 1474 yılında vefatı üzerine Bursa'ya gitti. Hayatını kaybettiği 1487 yılına kadar burada yaşadı. Türbesi kayınbabası II. Murad ...

Devamı 01 OCAK 1446

II. Kosova Muharebesi

 (17 Ekim-20 Ekim 1448) Sultan II. Murat önderliğindeki Osmanlı ordusu ile Macar kumandanı János Hunyadi önderliğindeki bir Balkan ordusu arasında yapılmış bir muharebedir. Osmanlı Devleti'nin zaferiyle sonuçlanmıştır. Sultan II. Murad Han Osmanlılar'a karşı tertiplenen bu yeni Haçlı seferi, Varna zaferinden dört yıl sonra 17-19 Ekim 1448 tarihlerinde olmuştur. Takdi...

Devamı 17 EKİM 1448

Mirim Çelebi

  Mîrim (Mîrem) Çelebi, Osmanlı döneminde Kadızâde-i Rûmî ve Ali Kuşçu’dan sonra yetişen en önemli matematikçi-astronomlardan biridir. Asıl adı Mahmud’dur. Kadızâde’nin oğlu olan dedesi Muhammed Semerkant’ta Ali Kuşçu’nun kızıyla evlenmiş, fakat erken yaşta vefat etmişti. Mîrim Çelebi’nin babası Kutbüddin Muhammed, dedesi Ali Kuşçu ile bir...

Devamı 01 OCAK 1450

Şehzade Mustafa (II. Mehmed'in oğlu)

  Gülşah Hatun'un oğludur. Fatih'in Bayezid'den sonraki ikinci oğludur. Karaman'da sancak beyi iken 1474'te esrarengiz bir şekilde ölmüştür. Sadrazam Veli Mahmud Paşa'nın hanımı ile gizli ilişki yaşadığı için paşa tarafından zehirletildiği ve buna bağlı olarak Fatih Sultan Mehmet'in de Veli Mahmud Paşa'yı idam ettirdiği iddia edilmiştir. Bu konuda bir çok değişik bi...

Devamı 01 OCAK 1450

Fatih Sultan Mehmed Han

Fatih Sultan Mehmet (II.Mehmet) 27 Receb 835 (30 Mart 1432) tarihinde Edirne’de doğdu. II. Murad’ın dördüncü oğludur. Altı yaşında iken Amasya’ya vali tayin edildiği iddiası şüphelidir; 1443 baharında iki lalası Kassabzâde Mahmud ve Nişancı İbrâhim b. Abdullah Bey ile Edirne’den Manisa’ya vali gönderildiği bilinmektedir. Aynı yılın sonlarında ağabeyi Amasya valisi şehzade Alâeddin Ali Çelebi&r...

Devamı 03 ŞUBAT 1451

İstanbul'un Fethi

                                                                                                                                      Hz.Muhammed Mustafa S.A.V...

Devamı 29 MAYIS 1453

Ayasofya Camii

  Dünya mimarlık tarihinin günümüze kadar ayakta kalmış en önemli anıtları arasında yer alan Ayasofya; mimarisi, ihtişamı, büyüklüğü ve işlevselliği yönünden sanat dünyası açısından önemli bir yer teşkil etmektedir. Ayasofya Doğu Roma İmparatorluğu’nun İstanbul’da yapmış olduğu en büyük kilise olup aynı yerde üç kez inşa edilmiştir. İlk yapıldığında Meg...

Devamı 29 MAYIS 1453

Veli Mahmud Paşa

    Devşirmelerden olup da Sadrazamlık makamına yükselen ilk kişi, fetihten sonra Fatih Sultan Mehmed tarafından tayin edilen Veli Mahmud Paşa'dır.   Sadrazamlıktan Önceki Hayatı Aslının ne olduğu hakkında tarihçiler arasında büyük tartışmalar ortaya çıkmıştır. Zamanında hazırlanmış olan Ecthesis Chronica ve Historia Patriarchia adlı kroniklere göre Sırp asılıdır ve bir...

Devamı 01 OCAK 1455

Albulena Muharebesi

Arnavutların Osmanlı kampına hücumunu gösteren gravür. Albulena Muharebesi veya Ujëbardha Muharebesi, 2 Eylül 1457 tarihinde İskender Bey komutasındaki Arnavut güçleriyle İsa Bey Evrenos ve İskender Bey'in yeğeni Hamza Kastrioti komutasındaki Osmanlı Ordusu arasında yapılan bir muharebedir. Floransa'daki Uffizi Galerisinde Skanderbeg portresi Kastrioti ailesinin simgesi İskender Bey on yılı aşkı...

Devamı 02 EYLÜL 1457

Semendire Sancakbeyliği

Sırp Kralı Bronkoviç’in ölümüyle başlayan taht mücadelelerinden faydalanan Osmanlılar, Sırpları vergiye bağladılar. Taht kavgalarının yeniden alevlenmesi üzerine, Mora seferinde bulunan Fatih, Sırp meselesine son verilmesini emretti. Mahmut Paşa, 1459’da başkentleri Semendire’yi ele geçirilerek Semendire Sancakbeyliği’ni oluşturdu. Böylece Sırbistan’da 350 yıl sürecek Osmanlı hâkimiyeti başlamış oldu. Fatih Sultan Mehmed Han...

Devamı 01 OCAK 1459

Şehzade Cem Sultan

  Şehzade Cem Sultan (1459-1495) (1459 - 1495), Fatih Sultan Mehmet'tin en küçük oğludur.  Annesi Çiçek Hatun'dur. 23 Ocak 1459 tarihinde Edirne Sarayı'nda dünyaya geldi. Doğum haberi Fatih'e Yunanistan seferine giderken ulaştı. Cem, dört yaşına geldiğinde çeşitli hocalardan dersler almaya başladı. Bu eğitim on yaşına kadar sarayda devam etti. Rumca dâhil bazı dilleri müke...

Devamı 23 OCAK 1459

Trabzon'un Fethi

Fatih Sultan Mehmed (1451 - 1481) (Trabzon’un Fethi /1461) Yağlıboya /180X120 cm (2011)Fatih Sultan Mehmed, 29 Mart 1432'de, Edirne'de doğdu. Babası Sultan İkinci Murad, annesi Humâ Hatun'dur. Fatih Sultan Mehmed, uzun boylu, dolgun yanaklı, kıvrık burunlu, adaleli ve kuvvetli bir yapıya sahipti. Devrinin en büyük âlimlerinden çok iyi eğitim görmüştü; yedi yabancı dil bildiği söylenir. Âlim, şâir ve sanatkârlari sık sık toplar ve onlarla sohbet etmekten çok hoşla...

Devamı 15 AĞUSTOS 1461

Zağanos Paşa

  (d. ? - ö. 1462, Balıkesir) Fatih Sultan Mehmet saltanatında 1453-1456 yılları arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. İstanbul'un fethi'nden sonra sadrazamlığa getirilen ilk kişidir. Bazı kaynaklarda Rum devşirmesi olduğu bildirilmektedir. Diğer bir iddiaya gore Babası Abdullah Bey, Türkmen bir Osmanlı denizcisidir ve annesi yine bir Kayı Boyu'na mensup Osmanlı denizcisi olan Oruç Gazi Paşa'nın kızıdır. Denizc...

Devamı 01 OCAK 1462

Şehzade Ahmet

(Temsili) II. Beyazıt'ın Bülbül Hatun'dan olan ve sağlığında hayatta kalmış olan en büyük oğludur. 1465 yılında Amasya'da doğan şehzadenin ölüm yılı 1513-1514 olarak tarih kayıtlarında yer almaktadır. Şehzade Ahmet babasının tahta çıkışından sonra, 12 Mart 1481 tarihinde Amasya valiliğine getirilmiştir. II. Beyazıd tarafından sevilen, Vezir-i azam Hadım Ali Paşa tarafından desteklenen bir şehzade olduğu kad...

Devamı 01 OCAK 1465

Piri Reis

  Pîrî Muhyiddin b. Hacı Mehmed, Gelibolu’da dünyaya geldi. Amcası Kemal Reis’le beraber bulunduğu yıllar dikkate alınarak 1470 civarında doğduğu ileri sürülebilir. Hayatına dair bilgiler daha çok Kitâb-ı Bahriyye’de kendisiyle ilgili beyanlara dayanır. Burada anlattığına göre Kemal Reis’le birlikte Venedik’e ait kale ve sahiller başta olmak üzere bütün Akdeniz’de korsanlı...

Devamı 01 OCAK 1465

Rum Mehmed Paşa

    Mehmed Paşa ile Vezîriâzam Mahmud Paşa arasında bulunan gizli rekabet ve çekişme su yüzüne çıktı. Mehmed Paşa, Mahmud Paşa’nın İstanbul’u ihya ve iskân etmek için Lârende (Karaman) ve Konya’dan birkaç yüz hânenin sürgün edilmesinde yeterince sert davranmadığı suçlamasında bulundu. Nitekim kısa bir süre sonra Mahmud Paşa’nın yerine sürg&uum...

Devamı 01 OCAK 1466

Barbaros Hayreddin Paşa

  Vardar Yenicesi’nden gelip Midilli’nin fethinden sonra buraya yerleşen Yâkub adlı bir sipahinin oğludur. 1478 yılı civarında doğduğu tahmin edilmektedir. Asıl adı Hızır olduğu halde Barbaros ve Hayreddin lakaplarıyla tanınır. Batılılar havuç rengine çalan kırmızı sakalından dolayı ağabeyi Oruç’a verdikleri “Barbarossa” adını daha sonra Hızır için de kullandıklarından Barbaros diye tanınmış, H...

Devamı 01 OCAK 1467

Şeyhülislâm İbni Kemal Paşa

Asıl adı Şemseddin Ahmed’dir. Şehzade Bayezid’e (II. Bayezid) lalalık yapan büyükbabası Kemal Paşa’ya nisbetle Kemalpaşazâde, Kemalpaşaoğlu veya İbn Kemal diye anılır. 3 Zilkade 873’te (15 Mayıs 1469) dünyaya geldi. Bazı kaynaklarda Tokat’ta, bazılarında Edirne’de doğduğu kaydedilmekte, Amasyalı olduğu da ileri sürülmektedir (Amasya Târihi, III, 224). İstanbul’un fethinde bulunan babası Sü...

Devamı 15 MAYIS 1469

Sinan Paşa

Asıl adı Yûsuf’tur. El yazısıyla bir fetvası altındaki “Yûsuf b. Hızır b. Celâleddin” imzası (Uzunçarşılı, İlmiye Teşkilâtı, lv. 1) babasının İstanbul’un ilk kadısı Hızır Bey, dedesinin Sivrihisar Kadısı Celâleddin Efendi olduğunu göstermektedir. Annesi Osmanlı âlimlerinden Molla Yegân’ın kızıdır. Doğum tarihi ve yeri hakkında kaynaklar farklı bilgiler vermektedir. Çağdaş...

Devamı 01 OCAK 1470

Taçlı Begüm

https://www.youtube.com/watch?v=U4ykLLleLtE İzlemenizi tavsiye ederim Asıl ismi Bigi Hanım olan Taçlı Begüm, Şamlu Türkmenlerinden Abidin Han’ın kızı  ya da Musullu Türkmenlerinden Hamza Bey Bektaşlı’nın oğlu Mihmad Bey’in kızıdır. Şah İsmail’ in 1504 yılında gerçekleştirdiği seferde ele geçirdiği Asta kalesinde bulunan Bigi Hanım daha sonra Şah’ın haremine girdi. Şa...

Devamı 01 OCAK 1470

Koca Mustafa Paşa

  Hayatının ilk yılları ve menşei hakkında yeterli bilgiler yoktur. Rum veya Frenk asıllı olduğu, berberlik yaptığı belirtilir. Baba adı belgelerde devşirme kökenini çağrıştıracak şekilde Abdülmuin olarak geçer. Enderun’da yetiştiği, bu sırada II. Bayezid’in şehzadelik yıllarında onun hizmetine girdiği ve en yakın adamları arasında yer aldığı anlaşılmaktadır. II. Bayezid’in tahta çıkmasından sonra hazin...

Devamı 01 OCAK 1470

Otlukbeli Savaşı

Otlukbeli Meydan Savaşı, Anadolu’da Erzincan ilinin Tercan Ovası’nda Otlukbeli denilen yerde, Osmanlı Padişahı FATİH SULTAN MEHMED’in komuta ettiği Osmanlı ordusuyla AKKO­YUNLU İmparatoru UZUN HASAN’ın komuta ettiği Akkoyunlu ordusu arasında yapılan meydan muharebesidir. Otlukbeli savaş alanında, o devirde dünyanın en büyük iki Türk İmparatorluğunun ordusuyla iki büyük hükümdarı karşı kar­şıya gelmiş...

Devamı 11 AĞUSTOS 1473

Gedik Ahmed Paşa

Angiolello’ya göre Sırbistan’da doğdu. İvranye’ye (Vranye) bağlı Punuševce (Polnosevce) köyünün diğer adının 1570 tarihli Tahrir Defteri’nde Gedik Ahmed Paşa olarak belirtilmesi doğum yerinin bu köy olduğunu düşündürmektedir. Ayrıca İvranye’de bir cami yaptırması ve vakıf tahsis etmesi de bu tahmini pekiştirmektedir. Tanınmış olduğu “Gedik” lakabı ise Âşıkpaşazâde&rsqu...

Devamı 01 OCAK 1474

Karamanî Mehmed Paşa

  Konya’da doğdu. Bazı kaynaklarda Karamânî nisbesi yanında Konevî olarak da anılır (Sehî, s. 23). Gerek kendi eserinde gerekse vakfiyesiyle mezar taşında tam adı Mehmed Paşa b. Ârif Çelebi el-Celâlî es-Sıddîkī şeklinde geçer. Babası Ârif Çelebi’nin Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî soyundan olduğu ve Konya Mevlânâ Dergâhı postnişini iken 82...

Devamı 01 OCAK 1477

Ekmek Otlak Muharebesi

(Macarca: Kenyérmezei csata, Rumence: Bătălia de la Câmpul Pâinii), 13 Ekim 1479' da, Osmanlı Devleti ve Eflak ile Macaristan orduları arasında meydana gelen muharebedir. Sonuç Macarlar için büyük bir zafer olmuştur. Ion Osolsobie eserinde Ekmek Otlak Savaşı Türkler Transilvanya ve Voyvodina bölgelerine 1474 ve 1475'de çeşitli akınlar düzenlediler. 1479 yılında Ak...

Devamı 13 EKİM 1479

Ayşe Hafsa Sultan

  Ayşe Hafsa Valide Sultan   Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Elli altı yaşında vefat ettiği bilinmekte, buradan 1478 veya 1479 yılında doğmuş olduğu sonucuna varılmaktadır. Belgelerde adının Ayşe, Hafsa bint Abdülmuîn, baba adının da Abdülmuîn’den başka Abdülhay ve Abdurrahman şeklinde geçmesi câriye olarak saraya girdiğini gösterir. Bazı kaynaklarda onu Kırım hânedanına veya Dulkadıroğu...

Devamı 05 ARALIK 1479

İshak Paşa

    (1497, Selanik) II. Mehmed saltanatında 1469-1472 yılları arasında ve II. Bayezid saltanatında 1481-1482'de sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. İshak Paşa devşirmelerden olup, Saruhanlı Paşayiğit'in kölesidir. İshak Paşa'nın İstanbul'un fethi sırasında Anadolu Beylerbeyi olduğu bilinmektedir. Fatih döneminde Anadolu Beylerbeyi olan iki İshak Paşa bulunduğu bilind...

Devamı 01 OCAK 1481

Sultan II. Bayezid

II. Bayezid, veya Sofu Bayezid, Divan Edebiyatı'ndaki müstear adı (mahlas): Adni, (d. 3 Aralık 1447 – ö. 26 Mayıs 1512) sekizinci Osmanlı padişahıdır. Babası Fatih Sultan Mehmed annesi Gülbahar Hatun'dur. Yavuz Sultan Selim'in de babasıdır. Tahta geçtiğinde 511.000 km²'si Asya'da, 1.703.000 km²'si Avrupa'da olmak üzere toplam 2.214.000 km² olan impar...

Devamı 22 MAYIS 1481

Koca Davud Paşa

  Arnavut asıllı olup Enderun’dan yetişti. Koca ve Derviş lakaplarıyla anılır. Çirmen sancak beyi iken Macaristan ve Venedik topraklarına yapılan akınlardaki başarılarından dolayı 1470’te 700.000 akçe ile Ankara sancak beyliğine, ardından Anadolu beylerbeyiliğine getirildi ve Karamanoğulları ile süregelen mücadelede etkili oldu. Yûsufca Mirza kumandasındaki Akkoyunlu kuvvetlerinin Tokat’ı tahrip etmeleri olayında Kony...

Devamı 01 OCAK 1483

Turgut Reis

  Menteşe sancağına bağlı Seravalos köyünde tahminen 1487 yılında doğdu. Babası Velî adlı bir çiftçidir. Genç yaşta denizciliğe ilgi duyarak gemiciler arasına girmiş, kısa sürede leventlere katılmış ve levent kaptanlığına yükselmiştir (Âlî Mustafa, vr. 300a). Denizciler arasında Büyük Turgut olarak bilinen Turgut Ata’ya nisbetle Osmanlı kaynaklarında Turgutça, Avrupa literatür&...

Devamı 10 OCAK 1485

Koca Mustafa Paşa Camii ve Külliyesi

  Cami. Sur içi İstanbul’unun bu semtine adını vermiş olan Koca Mustafa Paşa Camii ve Külliyesi, Sünbüliyye tarikatının merkez dergâhını da oluşturmuştur. Bu sebeple halk arasında Sünbül Efendi Camii olarak da anılır. Şehrin batısında kara tarafı surlarına yakın bir yerde bulunan caminin etrafı bir duvarla çevrili olup yapılar genişçe bir avlunun içinde yer almaktadır. Cami binası havâril...

Devamı 01 OCAK 1486

Şah İsmail

25 Receb 892’de (17 Temmuz 1487) Erdebil’de doğdu. Babası Safevî tarikatının şeyhi Haydar, annesi Uzun Hasan’ın kızı Âlemşah Halime Begüm’dür. Ebü’l-Muzaffer Bahâdır el-Hüseynî unvanıyla anılır. İran’da Şiîliği resmî ideoloji haline getirerek yeni bir devlet kuran Şah İsmâil’in çocukluk yılları zorluklar içinde geçti. Henüz bir yaşında iken bab...

Devamı 17 TEMMUZ 1487

Taşlıcalı Yahya Bey

  Arnavut asıllı Dukakin ailesinden olup kesin doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Kaynaklarda ailesine nisbetle Dukakinzâde, geldiği yerin taşlık bir bölge oluşundan dolayı da Taşlıcalı diye anılmıştır. Kuzey Arnavutluk’tan devşirilip İstanbul’a getirildi. Acemi Oğlanları Ocağı’nda eğitilerek yayabaşı ve ardından sipahi oldu. Yeniçeri Ocağı’nda iken öğrenme hevesi ve yeteneğiyle ocağın kâtibi Şeh&acir...

Devamı 01 OCAK 1489

Mimar Sinan

  Türk mimarlık tarihinin en büyük ismi şüphesiz Mimar Sinan’dır. Sinan sadece Osmanlı mimarisinin değil dünyanın da en büyük mimarlarından birisidir. Kimliği, doğup büyüdüğü zaman ve coğrafi sınırların çok ötesine geçen bu büyük mimarın eserleri de mensubu bulunduğu imparatorluğun büyüklüğüne yaraşır bir sahayı kaplamakta, birçok ülkeyi iç...

Devamı 29 MAYIS 1489

Mehmet Ebussuud Efendi

  "Müftilenâm, şeyhülislâm, sultânü’l-müfessirîn, hâtimetü’l-müfessirîn, muallim-i sânî, allâme-i kül, Hoca Çelebi, Ebû Hanîfe-i Sânî” unvanlarıyla anılır. Ebüssuûd kelimesi onun adı gibi görünmekteyse de tefsirinin mukaddimesinde kendisinden Ebüssuûd Muhammed şeklinde bahsettiği dikkate alınırsa asıl ad...

Devamı 30 ARALIK 1490

Pargalı Damat İbrahim Paşa

Pargalı Damat İbrahim Paşa'yı tasvir eden bir eser. Eser sahibi: Hans Sebald Beham (1530).   Bugün Yunanistan sınırları içinde bulunan Parga yakınlarında bir köyde doğduğu ve altı yaşında İstanbul’a getirildiği genellikle kabul edilirse de hayatının ilk yılları hakkında kesin bilgi yoktur. Ayrıca II. Bayezid devrinde bir akın sırasında ele geçirilip Kefe’de bulunan Şehzade Süleyman’a takdim edildiği veya Parga...

Devamı 01 OCAK 1493

Hatice Sultan

Hatice Sultan   Pargalı İbrahim ve Hatice sultanın düğünleri. Ailesinin isteği ile İskender Paşa ile evlenen Hatice Sultan, bir süre sonra İskender Paşa'nın ölümü ile genç yaşta dul kalmıştır. Uzunca bir süre evlenmeyen Hatice Sultan ile daha sonra sadrazam Pargalı İbrahim Paşa evlendiği düşünülmekle beraber bu konu tartışmalıdır. Bir görüşe göre İskender Paşa'nın eşi...

Devamı 01 OCAK 1496

Hersekzade Ahmed Paşa

Altınova Belediyesi, Hersekzade Ahmet Efendi Camii'nin hemen ön tarafına bu ünlü Osmanlı paşasının heykeli   1459’da Herseg-Novi’de (Kastel Nuovo) doğdu. Asıl adı Stjepan’dır. Güneydoğu Bosna hâkimi, “herceg” (dük) unvanıyla anılan Stjepan Vukčić-Kosača’nın küçük oğludur. Fâtih Sultan Mehmed Bosna’yı aldıktan (1463) sonra hâkiminin unvanı dolayısıyla Herc...

Devamı 01 OCAK 1497

Küçük Ayasofya Camii

İstanbul’un Marmara’ya bakan güney surlarının iç tarafında, Kadırga Limanı ile Cankurtaran semtleri arasında yer almakta olup cami, türbe, zâviye-medrese, sıbyan mektebi ve hamamdan meydana gelmektedir. Cami. XVI. yüzyılın başlarında II. Bayezid döneminin Kapıağası Hüseyin Ağa tarafından camiye çevrilmiş bir Bizans kilisesi olup yakınına bir zâviye ile kurucusunun türbesi de eklenmiştir. Yapı, şimdiki b...

Devamı 01 OCAK 1497

II. Çandarlı İbrahim Paşa

Çandarlı Halil Paşa’nın küçük oğludur. 833 (1429) veya 834 (1430) yılında Edirne’de doğdu. Kaynaklarda adına ilk defa Edirne kadısı olarak rastlanır. Bu sebeple medreseden yetiştiği ve ilmiye sınıfına mensup olduğu söylenebilir. Ancak kimlerden ders gördüğü ve daha önce hangi vazifelerde bulunduğu bilinmemektedir. Fâtih Sultan Mehmed’in, babası Halil Paşa’yı katlettirmesine ve diğer kardeşleriy...

Devamı 01 OCAK 1498

Mesih Paşa

Mesih Paşa Camii adıyla da anılan yapı, Fâtih Sultan Mehmed ve II. Bayezid devri vezirlerinden olan ve Gelibolu’da da bir camisi bulunan Mesih Paşa tarafından yaptırılmıştır. II. Bayezid devrinde 905’te (1499-1500) sadrazamlığa yükselen Mesih Paşa 907’de (1501) ölmüş ve Aksaray’da Murad Paşa Camii hazîresine gömülmüştür. Halen 907 (1501) tarihli mezar taşı orada bulunmaktadır. XVI. yüzyılda yaşamı...

Devamı 01 OCAK 1499

Mahidevran Sultan

        Bazı kaynaklarda adı Gülbahar olarak da geçmektedir; (1500 civarı - 3 Şubat 1581, Bursa), Osmanlı Padişahı I. Süleyman'ın eşi, Şehzade Mustafa'nın, Şehzade Ahmed'in, Raziye Sultan'ın annesi. 1500 yılı civarında doğmuş olup, ilk adının "İklimbahar" olduğu diğer görüşe göre Bosfor olduğu ve Kafkas kökenli (bazı kaynaklarda...

Devamı 01 OCAK 1500

Hadım Ali Paşa

Saraybosna yakınlarında "Drozgometva" adlı bir köyde Boşnak asıllı olarak doğmuştur. Ak hadımlardan olup, devşirme olarak eğitimi Enderun'da görmüştür. Bâbüssaâde ağalığı ve bazı beylerbeyliği görevlerinde bulundu. Sultan II. Bayezid tahta çıktığı zaman Cem Sultan ayaklanmasında II. Bayezid'ın has adamı olarak 1482'de Karaman beylerbeyi yapıldı. Bu ...

Devamı 01 OCAK 1501

Hürrem Sultan

Hürrem Sultan -kanuni Sultan Süleyman Han Muhtemelen bugün Ukrayna sınırları içinde kalan, o dönemde Lehistan hâkimiyetinde bulunan Rogatin (Rohatyn, Ruthene) bölgesinde yaşayan fakir bir Katolik papazının kızı olup asıl adı Alexandra Lisowska’dır. Batı kaynaklarında Rossa, Roza, Rosanna, Rvziae, daha yaygın olarak da Roxelane adlarıyla, Osmanlı kaynaklarında ise hemen sadece Haseki Sultan olarak geçer. Yavuz Sultan Selim d&o...

Devamı 01 OCAK 1506

1509 Büyük İstanbul Depremi(Küçük Kıyamet)

Merkez üssü Adalar yakınında olan depremde, 160 bin kadar nüfuslu kentte 5-6 bin kişi ölmüş, Fatih Camii, Galata Kulesi önemli hasarlar görmüş, dalgalar kent içlerine kadar yürümüştü ! 10 Eylül 1509 depremi hemen Adalar önünde oluşmuş ve İstanbul'da büyük hasarlar yapmıştır. Bu deprem halk arasında  Küçük Kıyamet olarak adlandırılmıştır. Makrosismik gözlem...

Devamı 10 EYLÜL 1509

Şahkulu Ayaklanması

  1511 yılının Nisan ayında Şah İsmail’i kurtarıcı olarak gören Şahkulu (Hasan Halife oğlu) önderliğindeki Kızılbaşlar tarafından, Sultan II. Beyazid’e karşı yapılan bir isyandır. Osmanlı Türk Devleti’ni yıkmak için Şah İsmail tarafından çıkartılan bir isyandır, Şeyh Bedreddin İsyanı Anadolu’daki ilk defa dini içerikli Sünni-Şii bir ayrışmaya tefrikaya ve bölünmeye sahne olmuş...

Devamı 01 NİSAN 1511

Baba ile Oğul'un Mücadelesi

Yaşlı bilge veli Sultan İkinci Bayezid devlet ricalini toplayarak görüştü, onların fikirlerine müraacat etti. Ortak görüş Şehzade Ahmet’in hükümdar olarak taht’a çıkmasını ekseriyetle bildirdiler. Maktül düşen Veziriazam Hadım Ali Paşa’nın yerine Ahmet Paşa Veziriazamlığa getirildi. Ahmet Paşa bu karara iştirak etmedi. Padişahın saltanattan çekilmemesini, Şehzade I. Selim’in Semendire de...

Devamı 08 AĞUSTOS 1511

Yavuz Sultan Selim

Devir Osmanlı İmparatorluğu’nun tahtında bulunan tarihteki adı Fatih (açan) diye anılan çağ açmış-çağ kapatmış bir Cihan Padişahı olan Fatih Sultan Mehmed Han’ın bulunduğu bir dönemde babası şehzade ikinci Beyazid’in yöneticilik ve idarecilik (valilik) yaptığı Amasya’da doğdu. Bazı tarih kaynakları Şehzade Selim’in doğumunu 1467 yılı olarak verse de bilinen tarih olarak 1470 yılını görmekteyiz...

Devamı 26 MAYIS 1512

Nur Halife İsyanı

  Padişah I. Selim taht’a çıktığı bir dönemde Anadolu’da şehzadeler meselesi patlak vermiş Osmanlı Devleti’nin topraklarında yaşanan bu karışıklıktan istifade etmek isteyen Şah İsmail 1512 yılında Nur Ali Halifeyi Osmanlı sınırına göndererek iç karışıklıkların yaşandığı Anadolu’da Türkmen Birliği’nin yeniden tesis edilmesini ve Şah İsmail’in hizmetine girmek isteyen Kızılbaşlardan as...

Devamı 20 TEMMUZ 1512

Yavuz Sultan Selim Dönemi Şehzadeler Meselesi Sonuçlanıyor

Selim saltanatını ilan ettikten sonra Osmanlı Türk Devleti’nde bozulan düzeni ve nizamı sağlamak için kolları sıvadı. Payitaht’a tam olarak hâkim olduktan sonra ilk olarak taht için ortaklık davası güden kardeşleri Ahmet ve Korkut’u bertaraf etmek için çalışmalar başlattı. Şehzade Korkut şimdilik tehlike oluşturmuyordu daha önce babasının yanına geldiği için burada kendisiyle görüş...

Devamı 05 OCAK 1513

Dukakinoğlu Ahmed Paşa

 I. Selim saltanatında 18 Aralık 1514 ile Mart 1515 tarihleri arasında toplam iki buçuk ay sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Arnavut kökenli bir Hristiyan olup, Arnavutluk'un önemli bir ailesi olan Dukakinler'den gelmekteydi. Kendi iradesi ile Müslüman olarak Osmanlı hizmetine girmiş ve hızla yükselerek sancakbeyiyken Yavuz Sultan Selim döneminde ikinci vezir olmuş, Çal...

Devamı 18 OCAK 1514

I. Tahmasb

  26 Zilhicce 919’da (22 Şubat 1514) İsfahan yakınlarındaki Şahâbâd’da doğdu. Safevî Devleti’nin kurucusu Şah İsmâil’in en büyük oğludur. Henüz iki yaşındayken lalası Türkmen Emîr Han Musullu ile birlikte Horasan’a gönderildi ve altı yıl orada kaldı. 1521 baharında lalası ile beraber geri çağrıldı, yerine kardeşi Sâm Mirza yollandı. Bundan sonra babasının yanından ay...

Devamı 22 ŞUBAT 1514

Çaldıran Savaşı

  XVI. yüzyıl başlarında İran’da Şiî inanışına dayalı bir devlet kuran Şah İsmâil, gönderdiği adamları vasıtasıyla Anadolu’nun birliğini bozacak büyük bir Şiî propagandasına başladı. Bunlardan Şahkulu Baba Tekeli pek çok kimseyi şah tarafına çekmeyi başardı ve Kütahya’ya kadar ilerledi. 1512’de Nur-Ali Halife Tokat’ı zaptederek Şah İsmâil adına hutbe okuttu. Şah...

Devamı 23 AĞUSTOS 1514

Çaldıran Savaşı Başlıyor

Çaldıran Savaşı’nın en büyük özelliği Şah İsmail’i bu meydana (Çaldıran’a) getiren haklı şöhreti onun kazandığı savaşlardı. O düşmanları ile dört büyük savaş yaşamış hepsinden büyük zaferlerle çıkmış Safevi Devleti’ni büyütmüştü. Şah İsmail o güne kadar Osmanlı Türk Ordusu gibi büyük bir devletle, imparatorlukla modern bir ordu ile sav...

Devamı 23 AĞUSTOS 1514

Tebriz'e Giriş

Osmanlı Sultanı Cihangir Padişah Yavuz Sultan Selim (6 Eylül 1514) günü zorlu bir yolculuktan sonra Tebriz’e girdi. Çaldıran sahrasına gelene kadar çekilen sıkıntılara rağmen büyük bir kararlılık sergileyerek askeri açıdan çok önemli bir başarı elde edilmese de dini ve siyasi olarak psikolojik bir üstünlük elde edilmişti. Taraflar arasında etkileri ve sonuçları uzun süre devam edecek m...

Devamı 06 EYLÜL 1514

Mercidabık Savaşı

Mercidabık Savaşı(24 Ağustos 1516) Mercidabık Muharebesi, Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sırasında Memluk Devleti ile yapılan birinci savaştır. 1516'da Osmanlı ordusu ile Memluk ordusu arasında Halep şehrinin kuzeyinde yapılan savaşı Osmanlılar kazandı. Muharebenin sonucunda Suriye, Lübnan ve Filistin Osmanlı topraklarına katıldı. Mercidabık Muharebesi Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan Selim Hanın, O...

Devamı 24 AĞUSTOS 1516

Han Yunus Muharebesi

Mısır'ı idare edenler elden çıkan yerlerin geri alınması maksadıyla savaşa karar verdiler. Mercidâbık savaşından canını kurtararak kaçma başarısı gösteren Canbirdi Gazâlî, beş bin kadar Çerkeş savaşçısıyla Gazze'ye gönderildi. Canbirdi Gazâlî kuvvetleri Gazze yönünde yürüyerek El-Âşir'e geldiği zaman, Sadrazam Sinan Paşa ve oğlu îsâoğlu Mehmed Bey'in...

Devamı 28 EKİM 1516

Ridaniye Savaşı (Ridaniye Zaferi)

Yavuz Sultan Selim'in Ridaniye Zaferi 22 Ocak 1517 tarihinde, Kahire yakınlarındaki Ridaniye mevkiinde, Osmanlı Sultanı Birinci Selim Han (Yavuz) ile Mısır Memlûk Sultanı Tomanbay arasında meydana geldi. Neticesi itibariyle İslâm ve Osmanlı tarihi bakımından önemli hadise ve değişikliklere sebep oldu. Sultan Selim Han, Osmanlı Devleti aleyhine başka devletlerle ittifak içine giren Memlûk Devleti'ne karşı, 1516 yılında Mısır Se...

Devamı 22 OCAK 1517

Yunus Paşa

Devrin kaynaklarında hayatının ilk yıllarıyla ilgili herhangi bir bilgiye rastlanmaz. Bununla birlikte bazı araştırmalarda Arnavut asıllı olduğu ve devşirilerek saraya alındığı belirtilir. II. Bayezid dönemine ait hazine kayıt defterlerinde kendisinden kapıcıbaşı diye söz edilmesi, Enderun’a girdiğini ve iyi bir eğitim aldıktan sonra önemli sayılabilecek görevlere getirildiğini düşündürür. 907-911 (1501-1505) yılları ar...

Devamı 23 OCAK 1517

Piri Mehmed Paşa

Muhtemelen 867’de (1463) Konya’da doğdu. Selçuklu âlimlerinden, Fahreddin er-Râzî’nin soyundan gelen Cemâleddin Aksarâyî’nin ahfadıdır. Babası, Çelebi Halife olarak da bilinen Şeyh Cemâl-i Halvetî, II. Bayezid dönemi Halvetiyye meşâyihinden olup bu tarikatın Cemâliyye kolunun kurucusudur. Pîrî Mehmed Paşa medrese tahsiline babasının Halvetiyye şeyhi olarak bulunduğu Am...

Devamı 25 OCAK 1518

Celali isyanları

celaliler Yavuz Sultan Selim döneminde binlerce taraftarı ile ayaklanan Yozgatlı Celal, Osmanlı Devleti için büyük problem olmuştu. Bu isyanlar bastırıldı ise de Anadolu'da meydana gelen iç isyanlar ve karışıklıklara yine Celali İsyanları denildi. Sultan Birinci Ahmed döneminde Celali İsyanları tekrar patlak verdi. Bunların en önemlileri; - Tavil Ahmed - Canbolatoğlu - Kalenderoğlu - Deli Hasan ayaklanmalarıdır. Bu sırada Sadra...

Devamı 01 OCAK 1519

Kanuni Sultan Süleyman

    (16 Kasım 1494,Trabzon - 7 Eylül 1566, Zigetvar) Osmanlı İmparatorluğu'nun onuncu padişahı ve 75. İslam halifesidir. Batıda Muhteşem Süleyman, Doğuda ise adaletli yönetimine atfen Kanunî Sultan Süleyman  1520'den 1566'daki ölümüne kadar, yaklaşık 45 yıl 337 gün boyunca padişahlık yapan ve toplamda 13 sefere çıkan Süleymanın padişahlı...

Devamı 30 EYLÜL 1520

KİTÂB-ı BAHRİYYE كتاب بحرية

Kitâb-ı Bahriyye   Osmanlı coğrafyacısı ve kaptanı Pîrî Reis tarafından hazırlanmış olan Kitâb-ı Bahriyye, Osmanlı coğrafya ve haritacılık tarihinin en önemli örneğini oluşturduğu gibi farklı ilimlerin de başlıca kaynak eseri özelliği taşır, bu açıdan Batı’daki benzerleriyle kıyaslanmayacak ölçüde şöhret kazanmıştır. Eserin mensur ve kısmen manzum olmak üzere iki telifi vardır...

Devamı 01 OCAK 1521

Canberdi Gazali İsyanı

    I.Süleyman Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı Şam Eyaleti'ninBeylerbeyi Canberdi Gazali tarafından 1521 yılında çıkarılan isyan. Osmanlı padişahı I. Selim döneminde Şam beylerbeyi olan Canberdi Gazali, padişahın vefatının ardından çıkardığı isyanla Halep'e saldırdı. Bunun üzerine padişah I. Süleyman, Ferhad Paşa komutasındaki birlikleri isyanı bastırması için görevlendirdi. Ferhad Paşa bölgeye hareket edene kadar ise Zülk...

Devamı 27 OCAK 1521

Piri Paşa Külliyesi

Pîrî Mehmed Paşa tarafından yaptırılan külliye 2 Receb 927 (8 Haziran 1521) tarihli Arapça vakfiyesinden anlaşıldığına göre cami, medrese, misafirhane, imaret, yemekhane, sıbyan mektebi, mutfak, kiler, fırın, odunluk, imaret hanı (ahır), dükkânlar, çeşitli hizmetler için odalar, muvakkithâne ve hazîreden oluşmaktaydı. Bu tesisten günümüze cami, han, sıbyan mektebi ve muvakkithâne ulaşmış...

Devamı 08 HAZİRAN 1521

Belgrad'ın fethi

Belgrad'ın fethi, 29 Ağustos 1521 günü Belgrad'ın Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı Ordusu tarafından fethedilmesi olayıdır. Belgrad, Kanuni Sultan Süleyman'ın aynı zamanda ilk fethidir. Fethin ardından daha önce kaleyi iki kez kuşatıp alamamış olan Osmanlılar hem dedelerinin başaramadığını başarmış hem de Orta Avrupa kapılarını sonuna dek açmış oluyorlardı.   ...

Devamı 29 AĞUSTOS 1521

Sadi Çelebi

Kastamonu Daday’da doğdu. Küçük yaşta babası Îsâ Çelebi ile İstanbul’a gittiği ve babasının Murad Paşa Camii’nde imamlık yaptığı belirtilir. Babasından ve diğer âlimlerden ders gördükten sonra Mevlânâ Muhyiddin Mehmed Samsûnî’ye intisap ederek onun hizmetine girdi ve mülâzemet aldı. Kendisi bir icâzetnâmede İbn Yahyâ el-Ensârî, Yûsuf b...

Devamı 01 OCAK 1522

Mihrimah Sultan

Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte babasının tahta çıkışının ilk yıllarında 928’de (1522) dünyaya geldiği tahmin edilmektedir. Annesi Hürrem Sultan’dır. Bazı kaynaklarda adı “Mihrmah, Mihrimah” şeklinde geçerse de Osmanlı belgelerinde ve dönemin kroniklerindeki yazılış şeklinden hareketle bu adın “Mihr ü Mah” olarak okunmasının daha doğru olacağı anlaşılmaktadır. Bununla beraber lite...

Devamı 21 MART 1522

Rodos'un Fethi

Rodos'un Fethi Rodos'un Fethi bilindiği gibi, Kanunî Sultan Süleyman'ın Akdeniz'de Osmanlı hakimiyetini kurmak için giriştiği ilk önemli mücadelelerden biridir. Savaş Malta Şövalyeleri ile Osmanlı İmparatorluğu arasında geçmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun komutanı Çoban Mustafa Paşa Kurdoğlu Muslihittin Reis iken Malta Şövaşyeleri'nin komutanı da Philippe Villiers de L'lsle-Adam'...

Devamı 20 ARALIK 1522

Nurbanu Sultan

Asıl adının Cecilia olduğu, 1525-1530 yıllarında Para (Paros) adasında doğduğu, adanın Venedikli idarecisi Nicoló Venier’le Baffo ailesinden Violante’nin kızı olup 1537’de Barbaros Hayreddin Paşa’nın Adalar seferi sırasında esir alındığı ve câriye olarak saraya sunulduğu belirtilir. Bu kimliği bazı araştırmalarda yanlışlıkla oğlu III. Murad’ın hasekisi Safiye Sultan’a atfedilir. Ancak onun Venedikli Venier ve Baffo ...

Devamı 01 OCAK 1525

Şehzade Bayezid

Nahcivan Seferi sırasında Şehzade Bayezid'i Kanuni'nin huzurunda gösteren bir minyatür. 1526’da İstanbul’da doğdu. 11 Kasım 1539’da kardeşi Cihangir ile birlikte sünnet edildi. 1541 Macaristan seferine katıldı. 1546’da Karaman sancak beyliği ile Konya’ya gönderildi. 1548’de İran üzerine yürüyen babasını Akşehir’de karşıladı, ordu Halep’te kışladığında da babası tarafından or...

Devamı 01 OCAK 1525

Süleyman Köprüsü (Ösek Köprüsü)

Süleyman Köprüsü (Ösek Köprüsü) Hırvatistan'ın Osijek (Ösek) kentinde Drava Nehri üzerine yapılan bir köprüydü. Köprü, 1686'da yakılıncaya kadar Osmanlı-Habsburg (Avusturya) savaşları sırasında önemli bir rol oynamıştır. Mohaç Muharebesi sonunda 1526'da Macar Krallığı ortadan kalkınca Osijek Osmanlıların eline geçti. Bu savaştan önceki dönemde eski manastır mal...

Devamı 01 OCAK 1526

TAKIYYÜDDİN

  4 Ramazan 932 (14 Haziran 1526) tarihinde Dımaşk’ta Türk kökenli bir aile içinde dünyaya geldi. Nev‘îzâde Atâî yanlış olarak 927’de (1521) Kahire’de doğduğunu söyler ve bu bilgi daha sonra bazı araştırmacılar tarafından tekrarlanır. Eserlerinde isim zinciri Ebû Bekir Takıyyüddin Muhammed b. Zeynüddin Ma‘rûf b. Ahmed er-Râsıd ed-Dımaşkī şeklindedir. Takıyyü...

Devamı 01 OCAK 1526

Mohaç Meydan Savaşı

  Mohaç Meydan Muharebesi, 29 Ağustos 1526'da, Osmanlı  Devleti ve Macaristan Krallığı orduları arasında meydana gelen ve Macaristan'ın büyük bölümünün Osmanlı hakimiyetine girmesiyle sonuçlanan savaştır. Savaş, sayıca üstün Osmanlı ordusunun 60.000 kadar hafif süvarileri, o zamana kadar Avrupalılar'ın karşılaşmadıkları 300 seyyar top ve etkin&n...

Devamı 29 AĞUSTOS 1526

Kalender Çelebi İsyanı

dizi canlandırma 1527'de Kalender Çelebi adında birinin isyanı ile başlayan ayaklanmadır. Kalender Çelebi İsyanı 1527 yılında Osmanlı Devleti'ne karşı Anadolu'da çıkan dînî içerikli büyük bir isyandır. İsyan'ın lideri Hacı Bektaş-ı Veli'nin soyundan geldiğine inanılan,Bektaşî tarikâtının postnişinliğini yapan Kalender Çelebi'dir.   Hacı Be...

Devamı 01 EKİM 1527

I. Viyana Kuşatması

I. Viyana Kuşatması I. Viyana Kuşatması, 27 Eylül-16 Ekim 1529 tarihlerinde Avusturya Arşidüklüğü'nün başkenti Viyana'nın Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı ordusutarafından kuşatılmasıdır. Başarısız olan kuşatma sonucunda kale alınamamış ve Osmanlı ordusu İstanbul'a geri dönmüştür. 1526 Mohaç Meydan Muharebesi sonrasında Budin'in Osmanlı Devleti tarafından ele geçirilmesinin ardından, savaşa katılmamış olan Erdel voyvodas...

Devamı 27 EYLÜL 1529

Tiryaki Hasan Paşa

    Doğum tarihi kesin olmamakla beraber, Ünyeli olduğu bilinir. Kahveye düşkün olduğu için kendisine "Tiryaki" lakabı konmuştur. Birçok yabancı dil bildiğinden, genelde eyaletlerde görevlendirilmiştir. En uzun süre görev yaptığı yer Zigetvar Valiliği'dir. Burada yaklaşık 20 yıl görev yapmıştır. Enderunda yetişmiştir. 1574'te III. Murad tahta çıkdiğında onun rikâb...

Devamı 01 OCAK 1530

BERGAMALI KADRİ

    Hayatı hakkında kendi eserinde söylediklerinden başka bilgi yoktur. Eserinden İstanbul’a gittiği, kitabını 937 (1530) yılında kaleme aldığı ve Kanûnî Sultan Süleyman’ın sadrazamı Damad İbrâhim Paşa’ya (ö. 1536) sunduğu anlaşılmaktadır. Türkler’e Türk dilini öğretmek maksadıyla kaleme alınan ve Türkçe ilk gramer kitabı olan Müyessiretü’l-ulûm&nb...

Devamı 01 OCAK 1530

Ayas Paşa Camii

Büyük Karıştıran’dan Karadeniz kıyısında Midye’ye (şimdi Kıyıköy) uzanan yolun üzerinde ve Vize’nin güneyinde yer alan Saray kasabasının ortasında inşa edilen Ayas Paşa Camii, esasında medrese ve hamamı ile küçük bir manzume teşkil ediyor ve kuzeyinde de kasabaya adını veren Ayas Paşa’ya ait bir saray bulunuyordu. Evliya Çelebi’den öğrenildiğine göre (Seyahatnâme, VI, 135) I. Mu...

Devamı 01 OCAK 1531

Alman Seferi

Kanuni Sultan Süleyman 1532-1533 yıllarında Kanuni Sultan Süleyman komutanlığındaki Osmanlı ordularının Alman toprakları üzerine yaptığı seferdir. Osmanlı Devleti, Alman idaresindeki Macar topraklarını almak, Alman gücünü kırmak ve birçok bölge fethetmek için Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'na savaş ilan etmişti. Bazı kaynaklara göre hedeflerin arasında Viyana'...

Devamı 01 HAZİRAN 1532

Irakeyn Seferi

  Osmanlı Devleti batıda Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu ile savaşırken, doğuda Germen imparatoruyla birlik kuran Şiî Safevî Devleti Osmanlı sınırlarını aşarak Sünni halkı rahatsız etmekteydi. Celalileri kullanarak isyan çıkartan Şah Tahmasb'ın bu düşmanca davranışları üzerine Sultan Süleyman Han, harekete geçti. 27 Ekim 1533'de Vezir-i azam Pargalı Dam...

Devamı 15 HAZİRAN 1534

Ayas Mehmed Paşa

Avlonya yakınında Himera’da doğdu. Pençesinde ve mezar kitâbesinde baba adı Mehmed olarak geçer. Enderun’da yetiştikten sonra ağalıkla saraydan çıktı. Yeniçeri ağası olarak Yavuz Sultan Selim’in seferlerine katıldı ve büyük yararlıklar gösterdi. 1519’dan itibaren önce sancak beyi, sonra beylerbeyi olarak hizmet gördü. Canbirdi Gazâlî’nin isyanının bastırılmasında Anadolu b...

Devamı 15 MART 1536

Korfu Kuşatması

Korfu Osmanlı Padişahı I. Süleyman'ın 1537 yazında Korfu adasına yaptığı kuşatmadır. Sefer sırasında Korfu adası ve diğer adalar alınmaya çalışılmış, Korfu adası alınamamış, Şira, Patmos, Naksos adaları ise Barbaros Hayreddin Paşa tarafından fethedilmiştir. 1538 senesi kışının sonlarına doğru Kanunî, vezirlere kendi masrafları ile hazırlayıp teçhiz etmelerini emreylediği 150 gemi...

Devamı 17 MAYIS 1537

Boğdan Seferi

Kara Boğdan Seferi Boğdan, II. Bâyezid döneminden beri Osmanlılar'a bağlı bir voyvodalık haline getirilmişti. Boğdan voyvodalığı, Kili ve Akkerman kaleleri alındıktan sonra sıkı bir şekilde devletin nüfuzu altına girmişlerdi. Bunlar, yarım asırdan daha fazla bir süre devleti uğraştıracak hareketlerde bulunmamışlardı. Her ne kadar voyvodalık zaman zaman vergisini vermekte ihmal göstermişse de buna İran, Mısır ve Macaristan seferleri ...

Devamı 09 TEMMUZ 1538

Preveze Deniz Muharebesi

Preveze Deniz Muharebesi (1538) 28 Eylül 1538 tarihinde Yunanistan'ın kuzeybatısındaki Preveze'de Osmanlı Donanması ve Papa III. Paulus'ün çabalarıyla bir araya gelen Haçlı donanması arasında gerçekleşen deniz muharebesidir. Barbaros Hayreddin Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması, Amiral Andrea Doria komutasındaki Haçlı Donanması'nı imha etti. Bu deniz muhar...

Devamı 28 EYLÜL 1538

Ayas Paşa Türbesi

Kanûnî Sultan Süleyman’ın sadrazamlarından Ayas Paşa için yaptırılmıştır. 22 Ramazan 942 (15 Mart 1536) tarihinde sadârete getirilen Ayas Paşa bu mevkide iken 26 Safer 946’da (13 Temmuz 1539) veba salgınında ölünce, Sâî Mustafa Çelebi tarafından belirtildiğine göre, Eyüp’teki türbesinin yapımı Lutfi Paşa’nın tavsiyesiyle, o vakte kadar tanınmayan Mimar Sinan’a ısmarlanmı...

Devamı 13 TEMMUZ 1539

Lütfi Paşa

Doğum tarihi hakkında herhangi bir bilgi olmamakla birlikte getirildiği görevlerden hareketle 1488 yılı civarında dünyaya geldiği tahmin edilmektedir. Arnavut kökenli bir devşirme olarak II. Bayezid’in saltanatı (1481-1512) ortalarında saraya alındı ve Enderun’da iyi bir tahsil gördü. Yazmış olduğu Tevârîh-i Âl-i Osmân ve Âsafnâme’de verdiği kısa hayat hikâyesinde Şah İsmâil’in D...

Devamı 13 TEMMUZ 1539

Mihrimah Sultan Külliyesi

Kanûnî Sultan Süleyman tarafından kızı Mihrimah Sultan adına yaptırıldığı kabul edilen külliyenin inşasına 1540’ların ilk yıllarında başlanmış, cami kitâbesine göre 954’te (1547) tamamlanmıştır. Mimar Sinan’ın mimarbaşı olduktan sonra Şehzade Külliyesi ile eş zamanlı olarak inşa ettiği ilk önemli yapı gruplarından biri olan külliye, cami, medrese, sıbyan mektebi, imaret-tabhâne ve han yanınd...

Devamı 01 OCAK 1540

Hadım Süleyman Paşa

Ak hadım ağalarından olduğu için “Hadım” veya “Tavâşî” lakaplarıyla anılır. Milliyeti hakkında açık bilgi bulunmamakla birlikte Macar kökenli olduğu rivayet edilir (Jorga, III, 26). Vefatında seksen yaşlarında bulunduğu göz önüne alınırsa 1470’lerde doğduğu söylenebilir. Hayatının ilk yılları hakkında çok az bilgi vardır. Sarayda harem hizmetine alındı ve Yavuz Sultan Selim&rsquo...

Devamı 01 NİSAN 1541

Budin Kuşatması

  Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı Macaristan Krallığı'nın elindeki Budin'in Avusturya Arşidüklüğü tarafından, 4 Mayıs ile 21 Ağustos 1541 tarihleri arasında gerçekleştirilen kuşatılmasıdır. Kuşatma devam ettiği sırada Osmanlı Padişahı I. Süleyman'ın bölgeye hareket ettiğinin Avusturya kuvvetleri tarafından duyulmasının ardından üç aydan fazla süren kuşatma kal...

Devamı 20 HAZİRAN 1541

Cezayir Deniz Seferi (1541)

Barboros Hayrettin Paşa (1541) İspanya ile Osmanlı Devleti arasında olan bir kuşatmadır. Osmanlı Devleti'ne güçlü bir ittifak kurulmuş Osmanlı'yı Akdeniz'den sökme planlarına giriştiler. O dönemin en ünlü denicilerinden Andrea Doria'da bu hazırlanan donanmanın başına geçip 507 parça gemi ve 12.000 gemici, 20.000 piyade askeri, 5.000 süvari ile kendilerine katılan İtalyan, İspanyol ve...

Devamı 23 TEMMUZ 1541

Hadım Süleyman Paşa Medresesi

Kahire’de Sürûciye caddesinde bulunan medrese (el-Medresetü’s-Süleymâniyye, et-Tekiyyetü’s-Süleymâniyye) taçkapısı üzerindeki dört satırlık Arapça kitâbesine göre 950 (1543) yılında Vezîriâzam Hadım Süleyman Paşa tarafından yaptırılmıştır. Evliya Çelebi’nin, “Rum tarzı cümle hücreleri kâgir kubbedir. Hareminde abdesthane ile mâ...

Devamı 01 OCAK 1543

Estergon Kuşatması

I.Süleyman'ın tuğrası Budin'in 45 km. kuzeybatısında kendi adını taşıyan ırmağın Tuna ile birleştiği noktada, bir tepe üzerinde, Ciğerdelen (Parkany) karşısında bulunan kalenin adıdır. Eskiden başpiskoposluk merkezi olan Estergon'da Macar piskoposluk mahkemesi çalışır idi. Arpad sülalesinden Wajk, 996 yılında Hıristiyanlığı kabul etmiş ve 1000 yılında Estergon'da Papa II. Sylvester tarafından Macar krallık tacını giyme...

Devamı 29 TEMMUZ 1543

Damat Rüstem Paşa

1500’lü yılların başında Saraybosna yakınlarında Butomir veya Sarajevsko Polje’nin batısındaki bir köyde doğduğu, ailesinin Opukoviç yahut Çigaliç adıyla anıldığı rivayet edilir. Üsküdar Mihrimah Sultan Camii hazîresinde medfun akrabalarının mezar taşlarında aile adı Çigaliç olarak kayıtlıdır. Hırvat, Boşnak, Sırp veya Arnavut olduğuna dair kayıtlar da vardır. Venedik Balyosu Bernardo Navagero...

Devamı 28 KASIM 1544

Safevî Savaşı

  Büyük Sultan Kanuni Sultan Süleyman 1548-1549 Osmanlı-Safevi Savaşı ya da 1548-1549 Osmanlı-İran Savaşı, Osmanlı Devleti ile Safevi Devleti arasındaki savaşlardan birisidir. Kanuni Sultan Süleyman 29 Mart 1548 tarihinde ordusuyla İstanbul'dan hareket etmiş ve bir yıl sekiz aydan fazla süre seferini sürdürmüştür. Sefer Öcesi ve Süreci Kanuni Sultan Süleyman, Avusturya seferinde iken...

Devamı 25 ARALIK 1548

SÜLEYMANİYE CAMİİ ve KÜLLİYESİ

Kanuni Sultan Süleyman adına 1551-1557 yılları arasında İstanbul'da Mimar Sinan tarafından inşa edilen camidir. Mimar Sinan'ın kalfalık devri eseri olarak nitelendirilen Süleymaniye Camii, medreseler, kütüphane, hastane, sıbyan mektebi, hamam, imaret, hazire ve dükkânlardan oluşan Süleymaniye Külliyesi'nin bir parçası olarak inşa edilmiştir. Sül...

Devamı 01 OCAK 1550

Sinan Paşa

Osmanlı Hanedanı'na akrabalık bağıyla bağlı olan Sinan Paşa sadrazam Damat Rüstem Paşa'nın erkek kardeşi olup, Rüstem Paşa I. Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan'la evli olduğu için I. Süleyman'ın damadının erkek kardeşi oluyordu. Hırvat veya Boşnak asıllı Hristiyan bir ailenin çocuğu olarak Saraybosna yakınlarında olan ya Butmir ya da Sarajevsko Polje adlı bir köyde doğmuştur. Ailesinin ...

Devamı 01 OCAK 1550

Trablus Kuşatması

Kuşatmayı gösteren bir gravür 1551 yılında gerçekleştirilen ve Osmanlı İmparatorluğu'nun, Malta Şövalyeleri'nin elinde bulunan Trablus şehrine yaptığı kuşatma. 14-15 Ağustos 1551 tarihinde, Osmanlı İmparatorluğu'nun Trablus'u ele geçirmesiyle sonuçlandı. Kaptan-ı derya Sinan Paşa yönetiminde olan ve Salih Reis ile Turgut Reis'in eşlik ettiği donanmanın, temmuz 1551...

Devamı 14 AĞUSTOS 1551

Nahcivan Seferi

I. Süleyman'ın 1554 yazında ordusu ile Nahcıvan'a yürüyüşünü gösteren minyatür Nahcivan Seferi ya da 1552-1554 Osmanlı-İran Savaşı, Kanuni Sultan Süleyman'ın Safeviler üzerine yaptığı üçüncü büyük seferdir. 1548-49 Osmanlı-İran Savaşı'ndan sonra Osmanlı ordusunun çekilmesini müteakkip, İran Şahı I. Tahmasb, 1550 yılı başlarında Şirvan&...

Devamı 01 OCAK 1552

Ponza Deniz Muharebesi

  Ponza adasının konumu Ceneviz Cumhuriyeti Donanması ile Fransa Krallığı'nın eşlik ettiği Osmanlı İmparatorluğu Donanması'nın savaştığı; 5 Ağustos 1552 günü, Ponza adası açıklarında gerçekleştirilen ve 1551-1559 İtalya Savaşı'nın bir parçası olan deniz muharebesidir. Turgut Reis'in komuta ettiği Osmanlı Donanması, Andrea Doria komutasındaki Ceneviz Donanması...

Devamı 05 AĞUSTOS 1552

Kara Ahmed Paşa

Muhteşem Yüz Yıl dizisinden canlandırma(Yetkin DİKİNCİLER) Hayatının ilk yılları hakkında fazla bilgi yoktur. Arnavut asıllı olduğu, Enderun’a alındığı, Harem’de yetiştiği, kapıcıbaşılık ve mîralemlikte bulunduğu belirtilir. Babasının adı vakfiyesinde Abdülmuîn olarak geçer. Bilinen ilk resmî görevi kapıcıbaşılıktır. Daha sonra yeniçeri ağası oldu. Yeniçeri ağalığına 927’de (1521) ...

Devamı 06 EKİM 1553

Sinan Paşa Kulliyesi

Beşiktaş’ta Barbaros Bulvarı ile Beşiktaş caddesinin birleştiği noktada yer alan külliye Mimar Sinan’ın eseri olup cami, medrese, mektep ve çifte hamamdan oluşmaktadır. Külliyenin bânisi Kaptanıderyâ Sinan Paşa, külliyenin inşası bitmeden ölmüş (960/1553) ve külliye onun ölümünden sonra tamamlanmıştır. Kitâbesinde bitiriliş tarihi 963 (1555-56) olarak verilmektedir. Sinan Paşa’nın b&uum...

Devamı 01 OCAK 1555

Kara Ahmet Paşa Külliyesi

Kanûnî Sultan Süleyman devrinde sadrazamlığa kadar yükselen Kara Ahmed Paşa tarafından yaptırılmasına başlanmış, ancak Hürrem Sultan ile kızı Mihrimah Sultan ve Rüstem Paşa’nın entrikaları sonunda Ahmed Paşa’nın 13 Zilkade 962’de (29 Eylül 1555) idam edilmesi üzerine inşaatı bir süre durmuştur. Topkapı’nın iç tarafında medrese, sıbyan mektebi, çeşme ve türbeden ibaret bir kül...

Devamı 29 EYLÜL 1555

Ayasofya Hamamı

Ayasofya Camii’nin karşısında inşa edilen XVI. yüzyıla ait bir çifte hamamdır. Erkekler kısmının kapısı üstünde bulunan ve Hüdâyî mahlaslı şair tarafından yazılan manzum kitâbesindeki tarihin hesaplanışında bazı güçlükler olmakla beraber rakamla 960 (1553) yılı verildiğine göre bu tarihte yapıldığı anlaşılmaktadır. Hamam, kitâbesinde “sultânî” şeklinde tavsif edi...

Devamı 01 OCAK 1556

Mostaganem Savaşı

  1558 yılında Osmanlı Devleti ile İspanyol İmparatorluğu - Fas Sultanlığı arasında yapılan, Osmanlı zaferiyle sonuçlanan savaştır. Osmanlı güçlerinin başında Hasan Paşa, İspanyol güçlerinin başında ise Kont Alkodete vardı. İspanyol güçlerini Fas Sultanının askerleri de desteklemiştir. Savaş sonucunda İspanyollar, Mostaganem Kalesinin kuşatmayı bıraktı ve&n...

Devamı 01 OCAK 1558

Mostaganem Savaşı

  Mostaganem Savaşı Mostaganem Muharebesi, 1558 yılında Osmanlı Devleti ile İspanyol İmparatorluğu - Fas Sultanlığı arasında yapılan, Osmanlı zaferiyle sonuçlanan savaştır. Osmanlı güçlerinin başında Hasan Paşa, İspanyol güçlerinin başında ise Kont Alkodete vardı. İspanyol güçlerini Fas Sultanının askerleri de desteklemiştir. Savaş sonucunda İspanyollar, Mostag...

Devamı 02 ŞUBAT 1558

Balear Adaları'na Osmanlı saldırıları

Piri Reis tarafından çizilen ve Kitab-ı Bahriye isimli eserinde yer alan Minorka haritası İspanyol İmparatorluğu'nun kontrolündeki Balear Adaları'nın bir kısmına, 1558 yılında Osmanlı İmparatorluğu tarafından yapılan saldırılar yapılmıştır. Arka Plân Osmanlı İmparatorluğu, Balear Adaları'na olan ilk saldırısını 1501 yılında, Kemal Reis komutasındaki gemilerle düzenlemişti. 1531 ve 1550 yılla...

Devamı 01 TEMMUZ 1558

Cerbe Deniz Muharebesi

Cerbe Deniz Zaferi 1560 yılının Mayıs ayında Tunus'un Cerbe Adası açıklarında Kaptan-ı Derya Piyale Paşa kumandası altındaki Osmanlı Donanmasıyla İspanyol kuvvetlerinin başını çektiği bir Haçlı Donanması arasında yapılmış bir deniz savaşıdır. Osmanlıların büyük bir zafer kazandığı bu savaşta Haçlı gemilerinin yarısı batırılmıştır.   H...

Devamı 09 MAYIS 1560

Semiz Ali Paşa

Muhteşem Yüzyıl Canlandırma - Semiz Ali Paşa - Fatih Dokgöz Hersekli olup Praçe (Praća) kasabasından Poturoğulları’ndandır (Âlî Mustafa Efendi, vr. 343a). Ali Paşa ile görüşen Avusturya elçilik heyetinden H. Dernschwam onun Hırvat kökenli olduğunu söyler (İstanbul ve Anadolu’ya Seyahat Günlüğü, s. 289). Vakfiyesinde babasının adı Hüseyin diye geçer (VGMA, Vakfiye Defterleri, nr. 58...

Devamı 12 TEMMUZ 1561

Lala Mustafa Paşa Kulliyesi (erzurum)

Erzurum il merkezinde yer alan külliye 970 (1562-63) yılında Erzurum Beylerbeyi Lala Mustafa Paşa tarafından yaptırılmıştır. Cami, mektep ve hamamdan oluşan külliyeye 1836-1839 yılları arasında bir muvakkithâne ilâve edilmiştir. Külliyenin Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde yer alan vakfiyesi 971 (1563-64) tarihlidir. 1694, 1721, 1836-1839, 1851, 1870, 1889, 1962 ve 1971 yıllarında camide onarımlar yapılmıştır. Külliyey...

Devamı 01 OCAK 1562

Edirnekapı Camii ve Medresesi

  Cami, medrese, bir çifte hamam, çok sayıda dükkândan meydana gelen bir çarşı (arasta), sıbyan mektebi, çeşme ve türbeden ibaret olup sur içindeki en yüksek yer olan Edirnekapı’nın iç tarafında hemen surların yakınında bulunmaktadır. İnşa tarihini veren bir kitâbesi olmadığından genellikle mimari özelliklerinden hareketle tarihlendirilmesine çalışılmıştır. Yapının, Kanûn...

Devamı 01 OCAK 1563

Malta Kuşatması

Malta kuşatması Malta Kuşatması ya da Malta Seferi, 1565 yılında Malta adasının Osmanlı İmparatorluğu kuvvetleri tarafından kuşatılması ve Hospitalier Şövalyeleri tarafından adanın savunulması sürecidir. Tarih boyunca yaşanan en kanlı ve şiddetli savaşlardan biri olarak gösterilen kuşatma, Hospitalier Şövalyeleri'nin galibiyeti ve Osmanlı kuvvetlerinin kuşatmayı kaldırması ile sonuçlanmış ve bu o...

Devamı 18 MAYIS 1565

Sokollu Mehmed Paşa

  Sokollu Mehmed Paşa, Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murat devirlerinde toplam 14 yıl, 3 ay, 17 gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Kanuni Sultan Süleyman'ın son vezir-i azamıdır. Hem Osmanlı İmparatorluğu'nun zirvede bulunduğu dönemi simgelemesi itibariyle hem de icraatları, projeleri ve kişiliği nedenleriyle en büyük Osmanlı sadrazamlarından biri kabul edilir. Oluşturduğu kurumlar ve idealize ettiği he...

Devamı 28 MAYIS 1565

Zigetvar Kuşatması

  Zigetvar Savaşı, Avusturya arşidükü Maksimilyan'ın İstanbul Antlaşması'nı bozması, vergisini ödememesi ve Erdel'e girmesi üzerine, Kanuni Sultan Süleyman'ın hasta olmasına rağmen son seferi olacak olan Zigetvar Seferine çıkması sonucu gerçekleşen savaştır. Johann Peter Krafft'ın Zigetvar Tablosu Asıl hedef Viyana olmasına rağmen, Zigetvar Kalesi zorlukla alınmışt...

Devamı 06 AĞUSTOS 1566

Sultan II. Selim

    II. Selim Sarı Selim  olarak anılır (28 Mayıs 1524, İstanbul – 15 Aralık 1574, İstanbul), 11. Osmanlı padişahı ve 90.İslam halifesidir. Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ın oğludur. Babasından 14.892.000 km2 olarak devraldığı imparatorluk topraklarını, 15.162.000 km2 olarak bırakmıştır. 15 Aralık 1574 günü vefat etmiş, Ayasofya'daki türbesine gö...

Devamı 24 EYLÜL 1566

Ali Paşa Çarşısı (Kervansarayı)

968’den 972 sonuna kadar (1561-1565) vezîriâzam olan Semiz Ali Paşa’nın Babaeski’deki hayratına vakıf geliri sağlamak üzere yaptırılmış bir çarşıdır. Tezkiretü’l-ebniye’den mimarının Mimar Sinan olduğu anlaşılmaktadır. Burada yapı “Edirne’de Ali Paşa Çarşısı ve Kervansarayı” olarak kayıtlıdır. 976 (1568-69) tarihli Edirne Evkaf Defteri’nde bu çarşının dükkân...

Devamı 01 OCAK 1568

Astrahan Seferi

Astrahan Osmanlı Devleti'nin 1556 yılında Rusya'nın eline geçen Astrahan Hanlığı'nı Rusların elinden kurtarmak için düzenledikleri sefer. Rusya Moskova Prensliği 1552 yılında Kazan Hanlığı’na, 1556 yılında da Astrahan Hanlığı’na son vermiş, ve Don (Ten) ve Volga (İdil) nehir boylarına güçlü bir şekilde yerleşmişti. Moskova Prensi IV. İvan (Korkunç İvan) bu fetihleriyle Çar unva...

Devamı 10 OCAK 1568

Açe Seferi

16. yüzyılda Hint Okyanusu'nda Osmanlı filosu. Açe Seferi ya da Sumatra Seferi, (1569) Portekizliler karşısında zor durumda kalan Sumatra adasındaki Müslüman Açe Sultanlığı'nın, Osmanlı Devleti'nden yardım istemesi üzerine, Osmanlı Donanması tarafından gerçekleştirilen deniz aşırı sefer. Eskiden Hindistan'dan alınan mallar ya Kızıl Deniz yoluyla&...

Devamı 01 OCAK 1569

Atik Vâlide Sultan Kulliyesi

Atik Vâlide Sultan Camii – Üsküdar / İstanbul Külliye önceleri Vâlide Sultan adı ile tanınmış, III. Ahmed’in annesi Gülnûş Vâlide Sultan’ın (ö. 1715) Üsküdar İskele Meydanı’nda yeni bir külliye  inşa ettirmesi üzerine Eski Vâlide, Atik Vâlide veya Vâlide-i Atik adlarıyla anılmaya başlamıştır. Mimar Sinan’ın tasarlamış olduğu cami, medrese, tekke, ...

Devamı 01 OCAK 1570

Kıbrıs'ın Fethi

  II. Selim 1568’de Kıbrıs’ın fethi için hazırlıklara başlanması emrini verdi ve çalışmalar 1569 yılı boyunca sürdü. Nihayet fetih zamanının geldiğine karar verildiğinde İslâm hukukunun bir gereği olarak savaş yapılmadan adayı teslim etmeleri için Venedik nezdinde diplomatik girişimler başlatıldı. Bu teşebbüslerden bir sonuç çıkmayınca taraflar savaş hazırlıklarını yoğunlaştırdılar. II...

Devamı 01 TEMMUZ 1570

Lala Mustafa Paşa Camii (kıbrıs)

Lüzinyan Döneminde inşa edilmiş bir yapı olan Lala Mustafa Paşa Cami, Gazimağusa'da yer almaktadır. Uzun yıllar boyunca yenilemeler ve bakımlar yapılmış olan cami, günümüze kadar olduça iyi bir durumda gelebilmeyi başarmıştır. 1298-1312 tarihleri arasında Saint Nicolas Katedrali ismi ile yapılmış olup, bu yapının mimari tasarımcısı ise Piskopos Baldwin Lambert olarak bilinmektedir. Katedralin yapılış tarihini ifade eden I/IX/...

Devamı 31 TEMMUZ 1571

İnebahtı Deniz Muharebesi

İnebahtı Deniz Muharebesi İspanyolca Batalla de Lepanto, İtalyanca: Battaglia di Lepanto, 7 Ekim 1571 tarihinde Osmanlı Devleti ile Haçlı donanmaları arasında, Korint Kıstağı'nda, İnebahtı yakınlarında yapılan deniz muharebesidir. Osmanlı kaynakları, bu muhaberenin adını ''Sıngın'' olarak yazar. İspanyol yazar Cervantes bu savaşta elinden ve göğsünden yaralanmıştır....

Devamı 07 EKİM 1571

Cedid Ali Paşa Camii

Üzerinde inşa kitâbesi olmamakla beraber 1561-1565 yılları arasında vezîriâzamlık yapan Semiz Ali Paşa tarafından hassa mimarı Koca Sinan’a yaptırılmış olduğu bilinmektedir. Cedid Ali Paşa Camii olarak da anılan külliyenin 982 (1574-75) tarihli vakıf muhasebe kaydında hamam, kervansaray ve dükkânlarından da bahsedilmektedir. Edirne’de bulunan Ali Paşa Çarşısı da yine Mimar Sinan’a yaptırılarak geliri Babaes...

Devamı 01 OCAK 1574

Sultan III. Murad Han

III. Murad (1546-1595)   Şehzadeliği III. Murat   II. Selim'in Nurbanu Sultan'dan olan en büyük oğlu ve varisidir. Nurbanu Sultan'ın asıl adının Raşel olduğu ve Musevilikten Müslümanlığa döndüğü söylenir. Nurbanu Sultan'ın anne ve babasının kimler olduğu ise kesin olarak bilinememektedir. İyi bir eğitim alan şehzade Arapça ve Farsç...

Devamı 15 ARALIK 1574

Lala Mustafa Paşa Kulliyesi (ılgın-konya)

Şehir merkezinde çarşı içinde Lala Mustafa Paşa tarafından yaptırılan külliye cami, sıbyan mektebi, imaret, fırın, tabhâne odaları, han, arasta ve sebilden oluşmaktadır. Cami kapısı üzerindeki kitâbeye göre 984 (1576) yılında inşa edilen külliyenin bütün yapıları mevcut olup her biri vakfiyede tek tek belirtilmiştir. Kesme taş malzeme ile inşa edilen tek kubbeli cami, önünde üç birimli bir son...

Devamı 01 OCAK 1576

Vadisseyl Muharebesi

Vadisseyl Muharebesi Vadiü'l-Mehazin Muharebesi, 1578 yılında Osmanlı İmparatorluğu ve Osmanlıların müttefiği olan Fas'ın Saadi sultanı Abdülmelik ile Portekiz kralı Sebastiao ve Portekizlilerin müttefiği III. Ebu Abdullah Muhammed el-Mütevekkil'in kuvvetleri arasında yapılan deniz savaşıdır. Üç Kral Savaşı ya da Ksar-el Kebir Savaşı olarak da bilinir. Öncesi Sultan III.Murad Fas'ın Osmanlı yönetiminden...

Devamı 04 AĞUSTOS 1578

Şemsi Ahmed Paşa

Bolu’da doğdu. Anadolu beyliklerinden İsfendiyaroğulları’na mensup olup İsfendiyaroğlu Kızıl Ahmed Bey’in torunu ve Mirza Mehmed Paşa’nın oğludur. Annesi II. Bayezid’in oğlu Şehzade Abdullah’ın büyük kızı Şahnisâ Sultan’dır. Vikāye Tercümesi adlı eserinde yer alan silsilenâmesinde atalarını kendisinden itibaren dokuzuncu kuşakta Hâlid b. Velîd’e nisbet eder. Ancak bu iddia muhtemelen d...

Devamı 11 EKİM 1579

Şemsi Paşa Camii ve Kulliyesi

Üsküdar sahilinde kendi adıyla anılan semtte cami, medrese (dârülhadis) ve türbeden meydana gelen küçük bir külliye olup 988 (1580) yılında Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. Bânisi eski Şam Beylerbeyi Vezir Şemsi Ahmed Paşa’dır. 1894 depreminde oldukça fazla zarar görmüş ve ertesi yıl tamir edilmiştir. Cumhuriyet dönemine harabe halinde ulaşan caminin minaresi kaideye kadar yıkık, cami ve med...

Devamı 01 OCAK 1580

Lala Mustafa Paşa

Hayatının ilk yılları hakkında bilgi yoktur. Kaynaklarda Bosna’nın Sokol köyünden olduğu, Yavuz Sultan Selim zamanında (1512-1520) kardeşi Deli Hüsrev Paşa vasıtasıyla saraya alındığı, bir süre Kanûnî Sultan Süleyman’ın berberbaşılığında bulunduğu belirtilir. Daha sonra sipahi oğlanları zümresine giren Mustafa Ağa çaşnigîrlik ve küçük mîrâhurluk yaptı. Rüstem Paşa&r...

Devamı 28 NİSAN 1580

Kösem Sultan

Mâh-Peyker Kösem I. Ahmed Han’ın eşi ve IV. Murad’ın ve Sultan İbrahim’in validesidir. Hayatının ilk yıllarına dair bilgiler mevcut değildir. Saraya ne zaman ve nasıl alındığına dair çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Sicill-i Osmânî’de muhtemelen 1585 yılları arasında doğduğu, bir Rum rahibinin kızı ve asıl adının Anastasya olduğu, ufak yaşta yetim kalan bu kızın Bosna Beylerbeyi Hüsrev Pa...

Devamı 01 OCAK 1590

Sultan III. Mehmed Han

    Avusturya ve İran cephelerinde başarı kazanmak için çareler araştıran III. Mehmed Han, üzüntüsünden rahatsızlanmıştı. 27 Ekim 1603 tarihini gösteren gün türbelere yaptığı ziyaretlerden sonra, üzüntülü olarak saraya giderken arkasından dervişin birinin bağırdığını duydu. Derviş, elli altı gün sonra büyük bir olay olacağını, gafil bulunmaması gerektiğini bildirerek: &l...

Devamı 16 OCAK 1595

Eğri Kalesi'nin Fethi

  Durumun kötüye gittiğini anlayan Sultan III. Mehmed'in, devlet büyüklerini toplayıp "Ceddimiz, devletimizin kurucusu Osman Gazi Hazretlerinden, büyük dedemiz Kanuni Sultan Süleyman'a kadar bütün padişahlar askerin önünde sefere çıkmışlardır. Dedemiz Sultan İkinci Selim'le (II. Selim) cennetmekan pederimiz Sultan Murad (III. Murat) bu usulü bozdular. Biz dahi, başlangıçta seferi paşalar...

Devamı 12 EKİM 1596

Haçova Muharebesi

Haçova Meydan Muharebesi, 24-26 Ekim 1596 tarihleri arasında Osmanlı'nın  Avusturya Arşidüklüğü ve Erdel Krallığı kuvvetlerine karşı kazandığı bir zaferdir. Muharebeden Önceki Gelişmeler Avusturya'nın topraklarından Osmanlı Devleti'ne akınlar yapan Uskoklar 1568'den beri barış halindeki iki devletin ilişkilerini gergin bir düzeye getirmişti. Buna karşılık Bosna Valisi Telli Hasan ...

Devamı 24 EKİM 1596

AYASOFYA MEDRESESİ

 Ayasofya Camii etrafında Türkler’in inşa ettiği külliye parçalarından biri olarak yapılmıştır. İstanbul’un fethinin hemen arkasından ilk ihtiyacı karşılamak üzere Ayasofya’nın yanındaki papaz odaları medrese haline getirilmişti. Bu odaların Ayasofya’ya komşu olduğu bilinen patrikhânenin bir kısmı olduğuna da ihtimal verilebilir. Fâtih Sultan Mehmed vakfiyelerinden öğrenildiğine göre esas Ayasofya M...

Devamı 30 ARALIK 1596

Kanije Savunması

  Ünlü Kanije Savunması’nın kahramanı olarak tanınan, Türk Tarihi’ne adını zekâsı  ve kahramanlıklarıyla yazdıran, kahveye olan düşkünlüğü ile ün salarak kendisine “Tiryaki” lakabı verilen Tiryaki Hasan Paşa, tam olarak bilinmese de bazı kaynaklarda Kanije Savunması sırasında (1601) 87 yaşında olduğu  söylenmektedir. 1516 yılında doğmuştur. II. Selim...

Devamı 09 EYLÜL 1601

Sultan I.Ahmed Han

  Sultan I. Ahmed Han Osmanlı padişahlarının on dördüncüsü, İslam halifelerinin yetmiş dokuzuncusudur. Sultan III. Mehmed Han’ın oğludur. Babasının Saruhan valiliği sırasında 1590 (h. 998) yılında Manisa’da doğdu. Annesi Handan Sultan’dır. Şehzade Ahmed, henüz beş yaşında iken sıkı bir talim ve terbiyeye tâbi tutuldu. Zamanın ileri gelen âlimlerinden Aydınlı Mustafa Efendi, bu işle vazifelendirildi. Temel ...

Devamı 21 ARALIK 1603

Zitvatorok Antlaşması

11 Kasım 1606 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ve Avusturya Arşidüklüğü arasında imzalanmış bir barış antlaşmasıdır. Zitvatorok Antlaşması Çeşit Barış Antlaşması İmzalanma 11 Kasım 1606 Yer Radvaň nad Dunajom, Slovakya İmzacı devletler  Avusturya Arşidüklüğü  Osmanlı İmparatorluğu Dilleri Osmanlı...

Devamı 11 KASIM 1606

KÂTİB ÇELEBİ

1017 Zilkadesinde (Şubat 1609) İstanbul’da doğdu. Hayatına ait orijinal bilgiler bizzat kaleme aldığı otobiyografilerine (Süllemü’l-vüṣûl, vr. 271a vd.; Mîzânü’l-hak, s. 129 vd.) ve yeri geldikçe öteki eserlerine serpiştirdiği kısa notlara dayanmaktadır. Asıl adı Mustafa, babasının adı Abdullah’tır. Ulemâ arasında Kâtib Çelebi, Dîvân-ı Hümâyun mensuplar...

Devamı 01 ŞUBAT 1609

Nasuh Paşa Antlaşması

20 Kasım 1612 tarihinde Osmanlı Devletiyle Safevî Hanedanınınyönettiği İran arasında imzalanmış bir antlaşmadır.   Nasuh Paşa Antlaşması Çeşit Barış Antlaşması İmzalanma 20 Kasım 1612 İmzacı devletler  Safevi Devleti  Osmanlı Devleti Antlaşmanın bazı şartları şunlardır: Nasuh Paşa Antlaşmasıyla Osmanlı Devleti Ferhat Paşa Antlaşmasıyla aldığı toprakları kaybetti. Kanunî Sultan Süleyman zamanında...

Devamı 20 KASIM 1612

Sultan I. Mustafa Han

  1. Mustafa'nın doğum tarihi ve annesinin adı tam olarak bilinmemektedir. Annesinin adı bazı kitaplarda Handan Sultan olarak gösterilse de doğru değildir. İstinsah tarihi Hicri 1297 (1878) olan el yazması bir silsile mecmuasında 1. Mustafa'nın annesinin ismi "Halime Sultan" olarak geçmektedir. Şehzade Mustafa, annesinin adı kesin olarak bilinmeyen ve kardeşinin yerine tahta geçen ilk padişah olması bakımında...

Devamı 22 KASIM 1617

Sultan II. Osman (Genç) Han

    Sultan I. Ahmed Han'ın en büyük oğlu olup, 3 Kasım 1604 tari­hinde Mahfiruz Valide Sultan'dan doğdu. Şehzadenin ismi Osman konularak yedi gün yedi gece şenlikler yapılması ferman olundu. Doğum tarihine işaret olmak üzere de, "İde Bari Güzin-i Al-i Os man'' tarih düşülmüştür. Çok iyi bir eğitim gördü. Arapça, Farsça, Latince, Yunanca ve İtalyanca gibi doğu v...

Devamı 26 ŞUBAT 1618

Osmanlı-Lehistan Savaşı

Hotin Kalesi 17. yüzyıldaki Osmanlı-Lehistan savaşlarının ilkidir. 1620-21 yıllarında Boğdan'da olan savaşlarda hiçbir üstünlük sağlanamadı ve Hotin Antlaşması yapıldı. Osmanlı'nın yanında Kırım Hanlığı vardı. Karşı tarafta ise Lehistan-Litvanya ile Boğdan Beyliği bulunuyordu. Osmanlı ordusunun komutanları Sultan II. Osman, Sadrazam Çelebi Ali Paşa, Sadrazam Hüseyin Paşa, Nogay Beyi Kantemir Mirza Kırım...

Devamı 17 EYLÜL 1620

Hotin Antlaşması

9 Ekim 1621 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ile Lehistan-Litvanya Birliği arasında imzalanmış bir barış antlaşmasıdır. 1620-1621 Osmanlı-Lehistan Savaşı'nı sonuçlandıran antlaşmadır. Hotin Antlaşması Çeşit Barış Antlaşması İmzalanma 1621 İmzacı devletler  Lehistan-Litvanya Birliği  Osmanlı İmparatorluğu Dilleri Lehçe, Osmanlı Türkçesi Hotin kalesi Lehistan'ın Eflak ve Boğdan'ın işlerine karışmas...

Devamı 09 EKİM 1621

Sultan IV. Murad Han

  "Dun perver feleka sende mürüvvet yoğimiş Ehl-i imana derununda adavet çoğimiş"   Sultan IV. Murad, Osmanlı sultanlarının on yedincisi ve İslam halifelerinin seksen ikincisi idi. Sultan 1. Ahmed Han'ın oğlu olup 27 Temmuz 1612'de Mahpeyker Kösem Sultan'dan doğdu. En mümtaz mürebbiyelerin nezaretinde terbiye edildi. Enderun mektebindeki hocalardan hususi dersler aldı. Kösem Sultan, oğlu Murad'ın diğer şe...

Devamı 10 EYLÜL 1623

ABAZA MEHMED PAŞA İSYANI

            Ayaklanmaları 16. ve”l7.  yy’larda Anadolu’da çıkan Çelalî isyanlarının bir halkası olan Abaza Mehmed Paşa, kendine özgü giyimiyle Osmanlı erkek giyiminde Abaza kesimi denilen yeni bir moda meydana getirmiştir.                    II. Osman Han'ın şehit edilmesinin etkileri devam etmekteydi.Merkezde Sadrazam Kemankeş Kara Ali Paşa, dur...

Devamı 01 OCAK 1624

I. Selim Giray

    1671-1678, 1684-1691, 1692-1699, 1702-1704, yılları arasında olmak üzere dört kez Kırım tahtında bulunmuştur. Bahçesaray’da dünyaya geldi. Bahadır Giray'ın oğlu olan Selim Giray ilk kez 1671'de hanlığa getirildi. Aynı yıl Kamaniçe seferine katıldı. Osmanlı serdarı Şeytan İbrahim Paşa ile Çehrin Kalesi'ne yaptığı seferde başarılı olamadı ve azledilerek Rodos'a g&o...

Devamı 01 OCAK 1631

MÜNECCİMBAŞI Ahmed Dede

1041’de (1631) Selânik’te doğdu. Ailesi aslen Konya Ereğli’dendir. Çulhacı olan babası Lütfullah Efendi bölgede meydana gelen asayişsizlik yüzünden Selânik’e göç etmiştir. Ahmed küçük yaşta babasının mesleğini öğrendi, ancak zamanla ilme olan meyli sebebiyle baba mesleğini bıraktı ve Selânik Mevlevîhânesi şeyhi Mehmed (Şeyhî’ye göre [II, 206> Ahmed) ...

Devamı 01 OCAK 1631

HEZARFEN AHMED ÇELEBİ

    XVII. yüzyılda yaşayan Ahmed Çelebi’yle ilgili bilgiler sadece Evliya Çelebi’nin Seyahatnâme’sine dayanmaktadır. Çeşitli fen ve sanatlardan anladığı için “bin fenli” anlamında Hezarfen unvanıyla anılan Ahmed Çelebi uçma ile ilgili araştırma ve deneylerini Okmeydanı’nda yapmıştır. Rüzgârın şiddetli olduğu sıralarda “kartal kanatları” olarak nitelen...

Devamı 01 OCAK 1640

Sultan İbrahim Han

İbrahim Han Osmanlı padişahlarının on sekizincisi olup seksen üçüncü İslam halifesidir. Bu isimli tek Osmanlı padişahıdır. Sultan 1. Ahmed Han'ın oğlu olup 5 Kasım 1615 Perşembe günü Mahpeyker (Kösem) Sultan'dan doğdu. Sarayda iyi bir tahsil gördü. Ancak baba­sının vefatından sonra özellikle ağabeyi IV. Murad Han'ın saltanatı sırasında korkulu bir hayat sürdü. Zira kardeşleri Bayezid, Sül...

Devamı 09 ŞUBAT 1640

Sultan IV. Mehmed Han

Sultan İbrahim'in oğlu olan IV. Mehmed 1/2 Ocak 1642'de Ha­tice Turhan Sultan'dan İstanbul'da doğdu. Doğumuna çok sevinilip donanma şenlikleri yapıldı. Çocukluğunu sarayda geleneksel ortam içinde geçirdi. Şehzadeliğinde, İmam-ı Şami, Yusuf Efendi, Şami Hüseyin Efendi ve diğer kıymetli hocalardan ders alarak yetiştirildi. Ancak babasının bir darbe ile tahttan indirilmesi sonucu yedi yaşında saltanata getirilmesi eğitimi...

Devamı 08 AĞUSTOS 1648

İBRÂHİM MÜTEFERRİKA

  Erdel’in Koloszvar şehrinde (bugünkü Romanya’da Cluj şehri) dünyaya geldi. 1670 ile 1674 arasında bir tarihte doğduğu tahmin edilmekte, asıl adı ve ailesi bilinmemektedir. Müslüman olmadan önceki hayatı hakkında çok az bilgi vardır; Osmanlı Devleti hizmetindeki durumuyla ilgili bilinenler de eksiktir. Türkiye’de İbrâhim Müteferrika’ya dair ilk incelemeyi Imre Karácson yapmıştır. Bir Katol...

Devamı 01 OCAK 1674

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa

Osmanlı padişahı Avcı Mehmet saltanatı sırasında 3 Kasım 1676 - 15 Aralık 1683 tarihleri arasında yedi yıl bir ay on iki gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. 1672-1676 Osmanlı-Lehistan Savaşı ve 1676-1681 Osmanlı-Rus Savaşında kazandığı başarılara rağmen, II. Viyana Kuşatması ile özdeşlemiş olan sadrazamdır ve kuşatmanın hüsranla sonuçlanması üzerine idam edilm...

Devamı 16 EKİM 1676

II. Viyana Kuşatması

  II. Viyana Kuşatması   Tarih Kuşatma başlangıcı 14 Temmuz, Muharebe 12 Eylül 1683 Bölge Viyana Sonuç Haçlı zaferi Taraflar  Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu  Avusturya  Bohemya  Bavyera  Saksonya  Savoya  Frankonya ...

Devamı 12 EKİM 1683

SİYAVUŞ PAŞA, Köprülü Damadı

  Vezîriâzam Köprülü Mehmed Paşa’nın kölelerinden olup Abaza asıllıdır. “Köprülü Damadı” veya “Hacı” lakaplarıyla da anılır. Bir süre Köprülü Mehmed Paşa’nın hizmetinde (miftâh gulâmı) bulundu ve onun kızı Ayşe Hatun ile evlendi. Sadrazamın 1072’de (1661) vefatından sonra büyük oğlu Vezîriâzam Köprülü Fâzıl...

Devamı 01 OCAK 1687

Yeğen Osman Paşa

Yeğen Osman Paşa, 17. yüzyılın ikinci yarısında Anadolu’da türeyen eşkıyaların en meşhurudur. Mustafa Akdağ’ın ifâdesiyle “1596’da parlayan ve on beş yıla yakın süren büyük Celâli fırtınasının en tanınmış adamı Karayazıcı olduğu gibi, 1683 Viyana felâketinin arkasından gelen ‘türedi’ isyanı olaylarının ünlü kişisi de Yeğen Osman bölükbaşıydı.” Sicill-...

Devamı 01 OCAK 1687

Sultan II. Süleyman Han

Şehzadeliğinde iyi bir tahsil gördü. Kardeşi Sultan IV. Mehmed Han zamanında sarayda hususi hocalardan ders aldı. Hayatının kırk yılını bir dairede hapis geçiren Sultan II. Süleyman, IV. Mehmed'in tahttan indirilmesi üzerine, 8 Kasım 1687'de Osmanlı sultanı oldu. II. Süleyman, Osmanlı tarihinde en uzun süre veliaht olarak bekleyen padişahtır ve tahta geçirileceği zaman buna inanmamış, &ou...

Devamı 08 KASIM 1687

Sultan II. Ahmed Han

  Sığındım tâ ezelden ben Allah’a O’dur zira bâya, yoksula penâh Tevekkül üzre ol, her zaman Ahmed Yardım etsin sana her yerde Allah!   Serasker Mısırlıoğlu, Sakız’ın fethinin müjdesini bizzat vermek için İstanbul’a koştu. Fakat asker düşman ile savaşırken Sakız’ın elden çıkmasının acısı ile üzüntüden hastalığı ağırlaşan Sultan II. Ahmed Han, 6 Şubat 1695 ta...

Devamı 22 HAZİRAN 1691

Sultan II. Mustafa Han

Senden irişmezse âmân, olur işler kamu yamân Yâ sâhib-i kevn ü mekân, yessirlenâ hayra’l-umûr Yâ Hâlık-ı berd-i selâm, olsun habîbine selâm Budur hulûs üzre kelâm yessirlenâ hayra’l-umûr İkbâlî âsidir garib, lütfundan etme bî-nasîb Yâ Bakî vü Hayy ü Mucîb, yessirlenâ hayra’l-umûr ...

Devamı 06 ŞUBAT 1695

Sultan III. Ahmed Han

Hayr-endiş ey vücûd-ı kerîm Kimseye etme kendini teslîm Hâcet ashâbına adalet kıl Fukarâ haline riâyet kıl Sana şehzadeler emânetdir Lâyık-ı şân olan siyânetdir Dâima saltanatta var olasın Ferr ü şevketle ber-karâr olasın Eyleye bahtını küşâde Hudâ Hayme-i ömrün ola pâ-ber-câ   Sultan IV. Mehmed Han’ın oğludur. Annesi Rabia Güln&ucir...

Devamı 22 AĞUSTOS 1703

Sultan I. Mahmud Han

SULTAN I.MAHMUD HAN (2 Ağustos 1696 - 13 Aralık 1754), 24. Osmanlı padişahı ve 103. İslam halifesidir. 1696'da Edirne Sarayı'nda dünyaya geldi. II. Mustafa'nın oğlu ve III. Ahmet'in yeğenidir. Devrinin vakanüvislerince zeki, anlayışlı, hamiyetli, lütufkâr ve merhametli bir zat olarak tanıtılan I. Mahmud, hadiseleri sonuna kadar takip eder, devlet işlerinde istişarede bulunur, acele etmez ve telaş gö...

Devamı 30 EYLÜL 1730

Ayasofya Kütüphanesi

Ayasofya Camii içinde Sultan I. Mahmud tarafından kurulmuştur. Gerek mimarisi gerekse zengin koleksiyonu ve devrine göre geniş personel kadrosuyla dikkati çeker. Kütüphanenin vakfiyesi 1152 Şevvalinde (Ocak 1740) hazırlanmış (VGMA, Kasa, nr. 47) ve kitapların bir kısmı da aynı yılın Şâban ayında temin edilmişse de (TSMA, nr. D. 1067) açılış merasimi ancak 24 Muharrem 1153 (21 Nisan 1740) tarihinde yapılabilmiştir. I. Mahmud’u...

Devamı 01 OCAK 1740

Ayasofya İmareti

  Sultan I. Mahmud tarafından Ayasofya Camii’nde girişilen büyük tamir ve ek binalar yapımı sırasında inşa edilmiştir. Kitâbelerinden öğrenildiğine göre bina 1155’te (1742-43) tamamlanmıştır. Şem‘dânîzâde Süleyman Efendi, eserinin 1155 yılına ait bölümünde, imaret inşaatına aynı yılın yazında başlanarak ancak Zilhicce ayında (Şubat 1743) tamamlandığını bildirir. Hammer ise 23 Zilk...

Devamı 01 OCAK 1742

Sultan III. Osman Han

SULTAN III.OSMAN HAN III. Osman (Osmanlıca: Osmân-ı Salis) (2 Ocak 1699 – 30 Ekim 1757). 25. Osmanlı padişahı ve 104. İslam halifesidir. II. Mustafa'nın (1664-1703) oğlu ve I. Mahmud'un (1730-1754) kardeşidir. Annesi bir Sırptır ve asıl adı Mari olan Şehsuvar Sultan'dır. Hükümdarlık dönemi 1754-1757 yılları arasıdır. Babası tahttan indirildiği sırada henüz dört yaşı...

Devamı 13 ARALIK 1754

Sultan III. Mustafa Han

SULTAN III. MUSTAFA HAN III. Mustafa (Divan Edebiyatı'ndaki adıyla Cihangir; 28 Ocak 1717 – 21 Ocak 1774), 26. Osmanlı padişahı ve 105.İslam halifesidir. Babası Sultan III. Ahmet, annesi Emine Mihr-î-Mâh Sultan'dır. Babasının 1730'da padişahlıktan çekilmesinden sonra yirmi yedi yıl kafes hayatı yaşamıştır. Amcasının oğlu III. Osman'ın ölümü üzerine 1757'de tahta geç...

Devamı 30 EKİM 1757

Sultan I. Abdülhamid Han

  20 Mart 1725 Salı günü İstanbul’daki Karaağaç yazlık sarayında dünyaya geldi. Babası III. Ahmed Han, annesi Rabia Şermi Kadınefendi idi. Abdülhamid adı verilen şehzâdenin doğumu münase­betiyle diğer hanedan üyeleri gibi özel kutlamalar yapıldı. Şehzade Abdülhamid, Patrona Halil İsyanı neticesinde tahttan feragat etme zorunda bırakılan babası ve diğer kardeşleri ile bir­likte 1 Ekim 1730&...

Devamı 21 OCAK 1774

Sultan II.Mahmud Han

  Devlet-i Aliyye’de modernleşmenin temellerini atmış; ancak geleneğe olan bağlılığını hiçbir zaman yitirmemişti. İyi bir tahsil gören II. Mahmud, güzel sanatlara ilgi duymuş; hüsn-i hat alanında henüz şehzadelik yıllarında icazet almıştı. Osmanlı’nın en iyi ilk üç “hattat padişah”ından biri olarak anılan Sultan Mahmud, kendisinden sonra hükümdar olan oğlu Sultan Abdülmecid’in de...

Devamı 20 TEMMUZ 1785

Osmanlı-Rus Savaşı(1787-1792)

January Suchodolski tarafından resmedilen 1788 Özi Kuşatması Osmanlıların 1774 yılında imzalamış oldukları Küçük Kaynarca Antlaşmasıyla kaybettikleri toprakları özellikle de Kırım'ı Ruslardan geri almak amacıyla başlattıkları bir savaştır. Savaşın cepheleri Savaş, I. Abdülhamit'in saltanatı sırasında başladı. İngiliz ve Fransızlar savaşa katılmamakla birlikte, Rusya'n...

Devamı 01 OCAK 1787

Sultan III.Selim Han

III. Selim Han’ın babası III. Mustafa Han annesi ise Mihrişah Sultan’dır. İstanbul’da 24 Aralık 1761 tarihinde Topkapı Sarayı’nda doğdu. Doğumu dolayısıyla İstanbul’da yedi gün yedi gece “şehrâyîn” üç gece de deniz donanmasında tertiplenen merasimlerle büyük şenlikler yapıldı. Yine III. Selim’in doğumu sebebiyle devrin meşhur şairleri birçok tarihler düşürdüler. Bu...

Devamı 07 NİSAN 1789

Patrona Osman Paşa

Türk amiral. Sinop Baskını sırasında Osmanlı Filosu'nun komutanı.1792 Rize'de doğdu. Patrona, Osmanlı donanmasındaki mîrî kalyon filosunun patrona denilen ikinci derecedeki kalyonuna kumanda eden kaptan demektir. Osman Paşa, kalyon neferliğinden yetişti. 1825-1830 yılları arasında Mısır Donanması'nda kadırga reisi olarak görev yaptı. Daha sonra İstanbul'a dönerek Osmanlı Donanması'nın hizmetine gi...

Devamı 01 OCAK 1792

Sırp İsyanları

Sultan II.Mahmud Han 19. yüzyılın başlarında Sırpların Osmanlı Devleti'ne karşı başlattıkları ve 1878 yılında Sırbistan'ın bağımsızlığıyla sonuçlanmış isyanlardır.   Tarihsel Sırbistan topraklarının Osmanlı Devleti'ne katılması 14. yüzyılda başlamış 15. yüzyılın ortalarında tamamlanmıştır. Osmanlı Devleti'ninSırbistan Prensliği'yle 1364 yılında yaptığı Sırpsındığı Muharebesi'nin ve 1389 yılındaki I. Kosova Muharebes...

Devamı 13 ARALIK 1806

Bezmiâlem Valide Sultan

  Sultan II. Mahmud’un “ikinci kadın”ı ve Sultan Abdülmecid’in annesidir. Hayatına dair çok az bilgi vardır. Doğum yeri ve tarihi tam olarak bilinmemekte, hakkındaki bazı kayıtlardan, küçük yaşta esirciler eliyle saraya câriye olarak teslim edilen bir Gürcü kızı olduğu anlaşılmaktadır. Sarayda yetiştirilip eğitildikten sonra Sultan II. Mahmud’un hanımı oldu; daha sonra ondan bir şehzade (Abd&uu...

Devamı 01 OCAK 1807

Kabakçı Mustafa İsyanı

sultan III.Selim Han Kabakçı Mustafa’nın Mayıs 1807 tarihinde, liderliğini yaptığı isyandır. İsyan sonucunda III. Selim tahttan indirilerek yerine IV. Mustafa geçirilmiştir. Bu isyanın esasında pek çok nedeni vardır. 1789 Fransız ihtilâlinden sonra Avrupa’da çıkan milliyetçilik akımı, Osmanlı'yı diğer Avrupalı ülkeler kadar çabuk etkilememişti. Hattâ Sultan III....

Devamı 01 MAYIS 1807

Sultan IV. Mustafa Han

IV. Mustafa Han, Sultan I. Abdülhamid Han‘ın oğludur. 8 Eylül 1779 tarihinde Ayşe Sineperver Vâlide Sultan‘dan doğdu. Doğum merasiminde üç gün top şenliği yapıldı. Şehzâdeliğinde sarayda iyi bir eğitim aldı. Yüksek din ve fen bilgileri öğretilerek yetiştirildi. Kardeşi Mahmud ile beraber babasının şehirde yaptığı teftiş gezi­lerine katıldı ve saray dışındaki dünyayı tanımaya çal...

Devamı 29 MAYIS 1807

Alemdar Mustafa Paşa

Alemdar Mustafa Paşa (1755, Hotin - 14 Kasım 1808), II. Mahmut saltanatında 18 Haziran 1808 - 15 Kasım 1808 tarihleri arasında üç ay on sekiz gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. 1755'te Hotin'de doğmuştur. Babası Hacı Hasan adında bir yeniçeri idi. Aynı ocağa kaydolup bölüğünün sancağını taşıdığı için "Alemdar" lakabı ile anı...

Devamı 18 HAZİRAN 1808

Sultan II. Mahmud Han

SULTAN II.MAHMUD HAN  (20 Temmuz 1808 – 1 Temmuz 1839), 30. Osmanlı padişahı ve 109. İslam halifesidir. Osman Gazi ve Sultan İbrahim'den sonra Osmanlı hanedanının üçüncü ve son soy atasıdır. Son altı Osmanlı padişahından ikisi onun oğlu dördü ise torunudur. Tahtta kaldığı 31 yıllık süreç Osmanlı tarihinin siyasi açıdan en bunalımlı dönemlerinden biridir. Balkanlarda imp...

Devamı 28 TEMMUZ 1808

Sened-i İttifak

Türkiye'de anayasal süreç   (24 Eylül 1808) Osmanlı Sadrazamı Alemdar Mustafa Paşa'nın Rumeli ve Anadolu ayanlarını İstanbul'da toplayarak yapmış olduğuanayasal bazı vasıflar içeren bir antlaşmadır. Anayasa hukukçuları Türk tarihindeki ilk anayasal belge olarak genellikle Sened-i İttifak’ı kabul ederler ve Türkiye’deki an...

Devamı 24 EKİM 1808

Osmanlı-Suudi Savaşları

II. Mahmud 1811-1818 Kavalalı Mehmet Ali Paşa komutası altındaki (hukuken Osmanlı yönetimi altında) Mısırlılarla, ilk Suudi Devleti ordusu arasında yapıldı. 1802 yılında Suudiler Mekke'yi fethettiğinde Osmanlı Sultanı II. Mahmud, Mehmet Ali Paşa'ya Suudilere karşı harekete geçmesini ve Mekke'yi yeniden fethetmesini ve Osmanlı onurunu geri almasını emretti. 1815 yılında Suudi ardılı I. Abdullah barış i&cc...

Devamı 09 EYLÜL 1818

Osmanlı-İran Savaşı(1821-1823)

  Tarih 1821 - 1823 Bölge Irak ve Doğu Anadolu Osmanlı Devleti ile İran'daki Kaçar Hanedanı arasında 1821-1823 yılları arasında Irak ve Doğu Anadolu'da yapılmış olan bir dizi savaştır. 1813 yılındaki Gülistan Antlaşması ile Kuzey Azerbaycan ve Kafkaslar'da Ruslara büyük ölçüde toprak kaptıran İran'daki Kaçar Haned...

Devamı 01 OCAK 1820

Yunan İsyanı

Yunanların Osmanlı egemenliğine karşı başlattığı, 1821-1829 yılları arası süren ve Yunanistan'ın Osmanlı Devleti'nden bağımsızlığını kazanmasıyla sonuçlanan ayaklanmadır. Patraslı Papaz Germanos'un Aya Lavra Manastırı'nda Yunan bayrağını kutsaması. 1865 tarihinde Teodoros Vryzakis tarafından çizilmiştir.   Osmanlı Egemenliği Yunanların bağımsız bir ülke olarak varlıkları, 1453'teki...

Devamı 01 OCAK 1821

Tepedelenli Ali Paşa

Tepedelenli Ali Paşa 1744 – 24 Ocak 1822 (Arnavutça: Ali Pashë Tepelena; 1744 – 24 Ocak 1822). Osmanlı Devletine isyan etmiş olan Yanya valisi. Yanya Aslanı olarak da anılmıştır. Tepedelenli Ali Paşa 1744 yılında bugünkü Arnavutluk'un Tepelen (Arnavutça: Tepelena) kasabasında doğdu. Zengin ve nüfuzlu bir ailenin çocuğu olmasına rağmen 1758 yılında babasının öldürülmes...

Devamı 24 OCAK 1822

Ahmet Cevdet Paşa

  Kendi ifadesine göre hicrî 1238 yılı Hıdrellezi'nden kırk gün önce (13-14 Receb 1238 / 26-27 Mart 1823) Bulgaristan’ın Lofça kasabasında doğdu. Asıl adı Ahmed olup Cevdet mahlasını İstanbul’da öğrenim gördüğü sırada şair Süleyman Fehîm Efendi’den almıştır (1843). Babası Lofça ileri gelenlerinden ve meclis âzasından “Istabl-ı Âmire pâyelisi...

Devamı 26 MART 1823

Vaka-i Hayriye (Hayırlı Olay)

II. Mahmud Rusçuk Ayanı Alemdar Mustafa Paşa ve yandaşları Kabakçı Mustafa İsyanı sırasında tahttan indirilen Sultan III. Selim'i tekrar tahta geçirmek için bazı görüşmeler yapmaya başladılar. Nihayet 16.000 kişilik bir ordu ile İstanbul'a yürüyen Alemdar Mustafa Paşa, Hacı Ali Ağa'yı İstanbul'a göndererek Kabakçı Mustafa'yı öldürttü (19 Temmuz 18...

Devamı 16 HAZİRAN 1826

Navarin Deniz Muharebesi (Navarin Katliamı)

Navarin, İyon Denizi Batı Yunanistan Katillerin baskını Osmanlı ve Mısır donanmalarıyla, birlikte hareket eden İngiliz, Fransız ve Rus donanmaları arasında, 20 Ekim 1827 tarihinde geçmiş olan bir deniz muharebesidir. Bu muharebe Osmanlı tarihinde Navarin Olayı, Navarin Baskını veya Navarin Faciası adlarıyla da geçer. Büyük Britanya, Rusya ve Fransa aralarında b...

Devamı 20 EKİM 1827

Osmanlı-Rus Savaşı (1828-1829)

Kars'ın kuşatılması (January Suchodolski, 1839) Navarin Deniz Savaşı'nı takiben Rusya'nın Yunanlıların bağımsızlığını desteklemesi yüzünden çıkmış bir savaştır. 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Rus Mercury firkateyninin iki Osmanlı savaş gemisiyle çarpışması. (Nikolay Krasovsky) Osmanlı padişahı II. Mahmut 20 Ekim 1827 tarihinde İngiliz, Fransız ve Rus do...

Devamı 01 OCAK 1828

Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanı

Mora’da büyük güçler karşısındaki kayıplarını tazmin için Sultan Mahmut’tan zengin insan ve doğa kaynakları olan Suriye eyaletinin valiliğini istedi. Sultan Mahmut ona bunun yerine Girit valiliğini verdi ama adada düzen sağlamanın kendisi için büyük mali yük getireceğinin farkında olduğundan Mehmet Ali Paşa bunu reddetti. 1831’de Suriye’ye karşı karadan ve denizden bir sefere girişti. Yeniden can...

Devamı 01 OCAK 1831

Yedi Sekiz Hasan Paşa

BEŞİKTAŞ MUHAFIZI YEDİ SEKİZ HASAN PAŞA  Gençliği (Bu fotoğraf 1945 yılında yayınlanan Çorumlu Dergisi’nin 52. sayısından alınmıştır.) Çorum’un Gülabibey Mahallesinde Kayış Köprü Sokaktaki mütevazı bir evde dünyaya geldi. Bu ev Han Camiinin kıble tarafındaydı. Babası kılıççı ustası Moraloğlu Hacı Mustafa’dır. Annesi Keziban Hanım’dır. Lakapları, Moraloğulları&rsq...

Devamı 01 OCAK 1831

Osman Nuri Paşa

  Tokat’ta doğdu. Asıl adı Osman Nûri’dir. Babası İstanbul kereste gümrüğünde kâtip olan Mehmed Efendi, annesi Şâkire Hatun’dur. Ailenin tek erkek çocuğu olan Osman Nuri, henüz yedi sekiz yaşlarında iken ailesiyle birlikte İstanbul’a babasının yanına gitti. Önce Beşiktaş Askerî Rüşdiyesi’ne, daha sonra 1844’te dayısının ders nâzırı bulunduğu askerî idâ...

Devamı 01 OCAK 1832

Bozcaadalı Hasan Hüsnü Paşa

      II. Abdülhamid döneminde Bahriye Nazırlığı görevinde bulunmuş amiraldir. 1853 yılında Sinop Baskını'nda şehit olan Bozcaadalı Piyale Hüseyin Paşa'nın oğludur. Deniz Harp Okulu'na 1842'de girdi ve 5 Mayıs 1849'da mezun oldu. 1853'de yüzbaşı (kolağası) 1855'de binbaşı, 1862'de kaymakam, 1864 yılında miralay, 1871'de liva amiral, 1872'de ferik amiral 1...

Devamı 01 OCAK 1832

Hünkâr İskelesi Antlaşması

  Sultan II. Mahmud Han28 Temmuz 1808-1 Temmuz 1839   Devleti Aliyyei Osmaniyye-Rusya İmparatorluğu Rusya İmparatoriçesiAnna İvanovna30 Ocak 1730 – 28 Ekim 1740                         8 Temmuz 1833 tarihinde İstanbul'un Hünkâr İskelesi semtinde Osmanlı İmparatorluğu'nun Rusya İmparatorluğu ile imzaladığı bir karşılıklı yardımlaşma ve saldırmazlık antl...

Devamı 08 TEMMUZ 1833

Sultan Abdülmecid Han

Babası II. Mahmud, annesi Bezmiâlem Vâlide Sultan’dır. 25 Nisan 1823’te İstanbul’da doğdu. Tahsil ve terbiyesine itina edilerek zamanın icaplarına göre, tıpkı Avrupalı bir prens gibi yetiştirildi. Konuşacak ve okuduğunu anlayacak kadar iyi Fransızca öğrendi. Avrupa neşriyatını yakından takip eder, temas ettiği yabancılarla çeşitli konuları tartışırdı. Batı mûsikisine ve yaşayış tarzına hayrandı. 1 Temmuz 1839...

Devamı 02 TEMMUZ 1839

OSMAN HAMDİ BEY

30 Aralık 1842’de İstanbul’da doğdu. Sadrazam İbrâhim Edhem Paşa’nın oğlu, Halil Edhem (Eldem) ile İsmâil Galib’in ağabeyidir. Çok yönlü bir kişi olarak yetişmesinde ailesinin önemli rolü olmuştur. İlkokula Beşiktaş’ta başladı ve 1856’da Mekteb-i Maârif-i Adliyye’ye kaydoldu. 1857’de hukuk tahsili için Paris’e gönderildi. Burada bir yandan hukuk öğrenimine devam...

Devamı 30 KASIM 1842

Kırım Savaşı

  Kırım Savaşı 4 Ekim 1853-30 Mart 1856 tarihleri arasındaki Osmanlı-Rus savaşıdır. Birleşik Krallık, Fransa ve Piyemonte-Sardinya'nın Osmanlı tarafında savaşa dâhil olmasıyla savaş, Avrupalı devletlerin Rusya'yı Avrupa ve Akdeniz dışında tutmak amacıyla verdiği bir savaş halini almıştır. Savaş, müttefik güçlerinin zaferiyle sonuçlanmıştır. Savaşın sebepleri (Prens) Aleksandr ...

Devamı 04 EKİM 1853

Tarih-i Cevdet

  1188-1241 (1774-1826) yılları arasındaki olayları kapsayan on iki ciltlik Osmanlı tarihi olup türünün en önde gelen eserlerinden biridir. Eser, Encümen-i Dâniş’in 1267 (1851) tarihli kararı ile henüz genç yaşta bulunan Cevdet Efendi’ye sipariş edilmişse de Encümen-i Dâniş’in kısa bir süre sonra kapanması yüzünden bu görevlendirilmeyle ilgili irâde-i seniyye, Meclis-i Maâ...

Devamı 12 EKİM 1853

Ayasofya Muvakkithanesi

Ayasofya Camii etrafında Türkler’in inşa ettiği külliye parçalarından biri olarak saatlerin muhafazası için yapılmıştır. Bizans devrinde Ayasofya’nın güneybatı köşesinde zamanı gösteren ve mekanik olarak çalışmak suretiyle her saat başını içinden bir kuklanın çıkmasıyla belirten bir saat (horologion) vardı. Böyle bir saatin minyatür resmi, İsmâil b. Rezzâz el-Cezerî’ni...

Devamı 29 KASIM 1853

Osman Paşa (mirliva)

Ertuğrul Fırkateyni Komutanı olan paşa, Kırım Savaşı sırasında Rusların Sinop Baskını'nda Osmanlı filosu komutanı olup muharebe sonunda esir düşmüş bulunan Patrona Osman Paşa’nın torunudur. Babası Miralay Ahmed Bey’dir. 1870 yılında on iki yaşında iken, Mekteb-i Fünun-u Bahriye-i Şahane'ye girdi. 1874 yılında Harbiye kısmına geçti ve 1877 yılında sınıf ikincisi olarak Harbiye’yi bitirip t...

Devamı 01 OCAK 1858

Sultan Abdülaziz Han

  Sultan Abdülaziz Han 25 Haziran 1861- 30 Mayıs 1876 II. Mahmud’un oğlu ve Abdülmecid’in kardeşi olup annesi Pertevniyal Vâlide Sultan’dır. 7-8 Şubat 1830 gecesi doğdu. Kardeşi Abdülmecid’in saltanatı süresince oldukça serbest bir hayat yaşadı ve itinalı bir eğitim gördü. Akşehirli Hasan Fehmi Efendi’den Arap dili ve edebiyatı ile şer‘î ilimleri tahsil etti. Neyzen ve bestekâr Y&uc...

Devamı 25 HAZİRAN 1861

Ömer Fahreddin Türkkan

  Rusçuk’ta doğdu. Asıl adı Ömer’dir. Soyadı kanunundan sonra Türkkan soyadını almıştır. Babası Mehmed Nâhid Efendi, annesi Bâlî oğullarından Fatma Âdile Hanım’dır. Doksanüç Harbi’nden sonra ailesiyle birlikte İstanbul’a gelen Ömer Fahreddin 1888’de Harp Okulu’nu, 1891’de Erkân-ı Harbiyye’yi bitirdi ve kurmay yüzbaşı olarak orduya katıldı. Balkan ...

Devamı 01 OCAK 1868

Abdülmecid Efendi

  SON HALİFE ABDÜLMECİT EFENDİ İSVİÇREDE SÜRGÜNDEYKEN ÇEKİLMİŞ BİR VİDEOSU TARİH 23-07-1924 KAYNAK GUAMONT PATHE Son Halife Abdülmecid Efendi 29 mayıs 1868’de İstanbulda doğdu. Babası Sultan Abdülaziz, annesi Hayranıdil hanımdır. Sultan Abdülaziz 1876’da tahttan indirilmesinden sonra II.Meşrutiyet’in ilanına kadar sarayda kapalı bir dönem yaşamıştır. Bu süreçte güzel sanatlar, p...

Devamı 29 MAYIS 1868

Cevat ÇOBANLI Paşa

İsmail Cevat Çobanlı, 14 Eylül 1870 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aslen Malatya'nın Arapgir ilçesindendir. Babası Müşir Şakir Paşa'dır. Galatasaray Lisesi'nde öğrenim gördü. 1888'de girdiği Harp Okulu'ndan 1891'de Üsteğmen rütbesiyle mezun oldu. 1892'de girdiği Harp Akademisi'ni de 1894'de birinci olarak bitirdi ve Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu. 189...

Devamı 14 EYLÜL 1870

Nureddin İbrahim KONYAR

Müşir İbrahim Edhem Paşa'nın oğludur. 1890 yılında girdiği Pangaltı'daki Mekteb-i Füsun-u Harbiyye-i Şahane'ye girdi. 1893 yılında piyade sınıfının 31. olarak bitirerek Mülazım-ı Sani rütbesiyle mezun oldu. Arapça, Fransızca, Almanca ve Rusça biliyordu. 1893 yılının Mart-Nisan ayları arasında 5. Ordu'ya bağlı 40. Piyade Taburunda görev yaptı. Nisan 1893-Ekim 1898 tarihleri ​...

Devamı 01 OCAK 1873

Hüseyin Avni Paşa

Hüseyin Avni Paşa (d. 1819 - ö. 15 Haziran 1876) Abdülaziz saltanatında 15 Şubat 1874 - 26 Nisan 1875 tarihleri arasında bir yıl iki ay dokuz gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Bir hükümet toplantısına yapılan silahlı saldırıda ölmüştür. Hüseyin Avni, 1821 yılında Isparta'nın Gelendost İlçesinde doğdu. Babasının adı Eşekç...

Devamı 15 NİSAN 1873

Mehmet Akif Ersoy

Mehmet Âkif Ersoy, 1873 yılında İstanbul’un Fatih ilçesinin Sarıgüzel semtinde doğmuştur. Babası, İpekli Mehmet Tahir Efendi, annesi Emine Şerife Hanım’dır. İlk ve Orta öğrenimini Fatih Rüşdiyesi ile Mekteb-i Mülkiye İdadisi’nde tamamladıktan sonra, dört yıllık Halkalı Ziraat ve Baytar (Veteriner) Mektebine girer ve Baytarlık bölümünden birincilikle mezun olur (1893). Ziraat Nezareti, Umur-i Baytari...

Devamı 20 ARALIK 1873

Fevzi Çakmak

12 Ocak 1876’da İstanbul’da doğdu. Asıl adı Mustafa olup Fevzi Paşa, Müşir Fevzi ve Mareşal Çakmak olarak bilinir. Babası Çakmakoğulları’ndan Tophane kâtibi Miralay Ali Sırrı Bey, annesi Varnalı Müftü Hacı Bekir Efendi’nin kızı Hasene Hanım’dır. Rumelikavağı Mahalle Mektebi’nde öğrenime başladı, Soğukçeşme Askerî Rüşdiyesi’nde ve Kuleli Askerî İdâdîsi...

Devamı 12 OCAK 1876

Sultan V. Murad Han

    Sultan V. Murad Han, Sultan Abdülmecid Han‘ın oğlu olup, 21 Eylül 1840’ta Şevkefzâ Kadınefendi‘den doğmuştu. Sultan Abdülmecid’in ilk doğan şehzadesi olduğu için dünyaya gelişi ba­basını çok sevindirmiş ve bu münasebetle büyük şenlikler yapılmıştı. Küçük yaşından beri güzel, sevimli, yumuşak huylu, zeki, ha­fızası kuvvetli, açık ...

Devamı 30 MAYIS 1876

Çerkes Hasan

Çerkes Hasan 15 Haziran 1876 günü Midhat Paşa'nın konağını basma anını anlatan TRT1 FİLİNTA Dizisi https://www.youtube.com/watch?v=VhNaAX-U5aQ   Çerkes Hasan 1850 yılında İstanbul Silivri ilçesinde doğdu. Babası İsmail Bey Kafkasya'dan göç etmiş bir Çerkes beyiydi. Çerkes Hasan 1864 yılında Bahriye İdadisine, sonra da Harbiye bölümüne girdi. Ablası Neşerek Kadınefen...

Devamı 11 HAZİRAN 1876

Sultan II. Abdülhamid Han

  Sultan II.Abdülhamid Han 31 Ağustos 1876- 27 Nisan 1909 22 Eylül 1842'de -Hicri 1258 yılının Şaban ayının 15'inde- namaz vaktinde duyulan beş pare top atışı, Osmanlı payitahtı İstanbul'un ahalisine Çırağan'daki sarayında Sultan Abdülmecid'in (1839-1861) ikinci oğlunun doğduğunu haber verir. Çocuğa Abdülhamid adı verilir -Arapça'da 'Abd el-Ham1d, harfiyen çevirisi, Abd: Köle, kul...

Devamı 31 AĞUSTOS 1876

93 Harbi (1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı)

İvanovo Çiftlik Çarpışması (2 Ekim 1877) Osmanlı padişahı II. Abdülhamit ve Rus çarı II. Alexander döneminde yapılmış olan bir Osmanlı-Rus Savaşı'dır. Rumi takvime göre 1293 yılına denk geldiğinden Osmanlı tarihinde 93 Harbi olarak bilinir. Hem Osmanlı Devleti'nin batı sınırındaki Tuna (Balkan) Cephesi'nde, hem de doğu sınırındaki Kafkas Cephesi...

Devamı 24 NİSAN 1877

Enver Paşa

İsmâil Enver Paşa Asıl adı İsmâil Enver’dir. İstanbul’da Divanyolu’nda doğdu. Doğumu ile ilgili olarak Türkçe ve Almanca otobiyografilerinde farklı tarihler verilmektedir (23 Kasım 1881 Çarşamba, 6 Aralık 1882 Çarşamba). Ailesi Manastırlı olup babası, önceleri Nâfia Nezâreti fen memurluğu yapan, daha sonra surre emini olan ve sivil paşalık rütbesine yükselen Ahmed Bey, annesi Ayşe Hanım&rsq...

Devamı 01 OCAK 1881

Mustafa Kemal ATATÜRK

Sofya'da kıyafet balosunda yeniçeri kıyafetiyle. (11-12.05.1914) Manastır’ın Kocacık nahiyesinden olan gümrük memuru Ali Rızâ Bey ile Langazalı Zübeyde Hanım’ın dördüncü çocuğudur. Asıl adı Mustafa’dır. Babası Ali Rızâ’nın ailesi Kızıl-Oğuz ya da Kocacık yörüklerindendir. Sofuzâdeler’den olan Zübeyde Hanım’ın ailesi de Anadolu’dan göç ett...

Devamı 12 MART 1881

Halil KUT

"Kut'ül Ammare Kahramanı" olarak da bilinir. Enver Paşa'nın kendisinden bir yaş küçük amcasıdır. 1934 yılında Soyadı Kanunu'nun çıkmasından sonra Mustafa Kemal Atatürk tarafından Kütülammare Zaferi nedeniyle "Kut" soyadı verildi. Harp Akademisi'nde Mustafa Kemal ile sınıf arkadaşıydı. 1905 yılında Harp Akademisi'nden Mümtaz Yüzbaşı rütbesi...

Devamı 01 OCAK 1882

Selahattin Adil Paşa

      1882’de İstanbul’da doğan Selahaddin Adil, amiral Adil Paşa’nın oğludur. Büyük kardeşi Muzaffer, babası gibi Bahriyeye intisabetmiş, fakat kendisi Topçu Subayı olarak kara ordusuna katılmıştır. İstanbul Harp Akademisinde tahsil ettikten sonra 1902’de Genelkurmay'a girmiş, askeri ataşe olarak birçok yabancı memleketlerde vazife görmüştür. 1914’de harbin patlak vermesi üzerine ...

Devamı 19 OCAK 1882

Kazım KARABEKİR Paşa

Ailesi   Şark Cephesi komutanı, Milli Mücadele Kahramanı ve Siyaset Adamı Kazım Karabekir Paşa 1882 yılında İstanbul Kocamustafapaşa’da doğmuştur. Ailesi Karaman’ın Gafariyat (şimdiki ismi ile Kazım Karabekir İlçesi) kasabasındandır. Babası, Kırım Savaşı’na 16 yaşında gönüllü olarak yazılmış, Silistre ve Sivastopol Muhaberelerinde bulunmuş ve yaralanmış Mehmed Emin Paşadır....

Devamı 23 TEMMUZ 1882

Süleyman ASKERİ BEY

1884, Prizren - 14 Nisan 1915, Basra), Osmanlı askeri. 1902 yılında Mekteb-i Harbiye'den,5 Kasım 1905 tarihinde de Mekteb-i Erkân-ı Harbiye'den Mümtaz Yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu. Selanik'teki Üçüncü Ordu'ya bağlı olarak Manastır'a atandı. Manastır'da kaldığı günlerde İttihad ve Terakki Cemiyeti'ne girdi. Filibe'deki önemli ailelerden birine mensup olan Fadime H...

Devamı 01 OCAK 1884

Ertuğrul Fırkateyni

 Sultan Abdülaziz döneminde yaptırılmış ve 19 Ekim 1863 Pazartesi günü Padişah huzurunda denize indirilmiş Osmanlı fırkateyni. Makine ve kazanları 1864’te Büyük Britanya'da monte edilmiştir. 1865’te Kosova ve Hüdavendigâr gemileriyle birlikte Britanya'dan ülkeye dönerken Cherburg, Toulon ve bazı İspanyol limanlarına uğramış, İstanbul’a geliş...

Devamı 15 EYLÜL 1890

Ziya HURŞİT

1892 yılında, Rize'nin Hemşin ilçesinde doğdu. Babası Kadı Hurşit Efendi, Ardahan taraflarından Rize'ye gelen Kürdoğlu ailesine mensuptu. İlk ve orta öğrenimini Trabzon'da alan Ziya Hurşit, daha sonraları Almanya'nın Danzig şehrinde gemi inşaatı ve telsiz öğrenimi gördü. Öğreniminin ardından Eskişehir Sultanisi'nde Almanca öğretmenliği yapmaya başladı. 2...

Devamı 01 OCAK 1892

31 Mart İsyanı (Osmanlıya ihanet ve Yabancıların emelelerine ulaşması)

  Hareket Ordusunu İstanbul'a girerken gösteren Osmanlı Posta Kartı II. Meşrutiyet'in ilanından sonra İstanbul'da yönetime karşı yapılmış büyük bir ayaklanmadır. Rumî Takvim'e göre 31 Mart 1325'te (13 Nisan 1909) başladığı için bu adla anılmıştır. Meşrutiyetçi hareketin en güçlü kanadı olan İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin iktidarı tam olarak ele ge...

Devamı 13 NİSAN 1909

Sultan V. Mehmed Reşat Han

  (2 Kasım 1844, İstanbul – 3 Temmuz 1918, İstanbul) Osmanlı İmparatorluğu'nun 35. padişahı ve 114. İslam halifesi. Sultan Reşat olarak da bilinir. Saltanattan Önceki Yaşamı II. Mahmud'un torunudur. 18 oğlu ve 24 kızı olan Sultan Abdülmecid'in yaş sırasına göre üçüncü oğluydu. Annesi Gülcemal Kadın Efendi'dir. Eski Çırağan Sarayı...

Devamı 27 MAYIS 1909

Trablusgarp Savaşı

Kurmay Binbaşı Mustafa Kemal ve silah arkadaşları, Derne'deki Kızılay çadırı önünde (1912) Trablusgarp Savaşı veya diğer kullanımıyla 1911-1912 Türk-İtalyan Savaşı, 1911-1912 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu ve İtalya Krallığı arasında geçen bir savaştır. Adı, "Trablusgarp Savaşı" olmasına rağmen çarpışmalar Trablusgarp dışında Adriyatik Denizi, Ege ...

Devamı 23 EKİM 1911

Balkan Savaşları

Birinci Balkan Savaşı Tarih 8 Ekim 1912 - 30 Mayıs 1913 Bölge Balkan Yarımadası Sonuç Balkan Birliği kazandı ve Osmanlı Devleti yenildi,Londra Antlaşması Taraflar  Osmanlı İmparatorluğu Balkan Birliği:  Bulgaristan  Sırbistan  Yunanistan  Karadağ Komutanlar  Nazım Paşa,  Zeki...

Devamı 08 EKİM 1912

Bâb-ı Âli Baskını

Baskının gerçekleştiğinin duyulmasının ardından Bâb-ı Âli'nin önünde artarak toplanan kalabalık. Osmanlı İmparatorluğu'nda 23 Ocak 1913 günü Enver Bey ve Talat Bey'in başını çektiği bir grup İttihat ve Terakkiüyesi tarafından hükûmet binası Bâb-ı Âli'nin basılmasıyla gerçekleştirilen askerî darbe. Bu baskın sırasında Harbiye Nazırı Nâzım Paşa öldürülmüş, Sadrazam Kâmil Paşa'ya zorla istifası imzalattırılmıştır. Darbe sonras...

Devamı 23 OCAK 1913

Çanakkale Savaşı

Çanakkale Savaşı, 1. Dünya Savaşı'nın sonlarına yaklaşırken 1915- 1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadasında Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara muharebeleridir. Selahattin Adil Paşa Çanakkale savaşı, Birinci Dünya Savaşı içindeki, tarihin en kanlı bölümü olarak bilinir. Türk’ün sayısız zafer, şan ve şerefle dolu tarihinin en parlak sayfasıdır. 1. Dünya Sava...

Devamı 18 MART 1915

Barbaros Hayreddin Zırhlısı

SMS Kurfürst Friedrich Wilhelm zırhlısının suya indirilmeden önce çekilen bir fotoğrafı. Osmanlı donanmasının ikinci Barbaros’u olarak da anılan Barbaros Hayreddin zırhlısı, 29 Nisan 1894-8 Ağustos 1915 tarihleri arasında denizlerde görev yapmış bir savaş gemisidir. Asıl adı SMS Kurfürst Friedrich Wilhelm olan zırhlı, Alman Donanması’na ait Brandenburg sınıfı savaş gemilerinin sonuncusu idi. 1890 yılında “Panzersch...

Devamı 06 AĞUSTOS 1915

Kut'ül Amare Kuşatması

Kut'da Türk'ün Şanlı Sancağı     Basra, Bağdat, Musul gibi Osmanlı Devleti'nin kadim vilayetlerini içeren Ortadoğu topraklarında 20. yüzyılın başında rekabet olabildiğince artmıştı. Zengin petrol kaynaklarının yer aldığı bu topraklar stratejik ve jeopolitik bakımdan son derece önem arz etmekteydi. Büyük güçlerin iştahını kabartan Irak bölgesi, Ortadoğu’yu Uzakdoğu’ya bağlay...

Devamı 07 ARALIK 1915

Sultan VI. Mehmed Vahideddin Han

    14 Ocak 1861 İstanbul - 16 Mayıs 1926 İtalya Osmanlı İmparatorluğu'nun 36. ve son Sultanı ve 115. İslam halifesidir. Sultan Vahdettin'den sonra padişahlık kaldırılmış, fakat İslam Halifeliği saltanatı Abdülmecit tarafından devam ettirilmiştir. Sultan Abdülmecid'in sekizinci oğlu ve kendisinden önce tahta geçen V. Murad, II. Abdülhamid ve V. Mehmed Reşad'ın kü...

Devamı 03 TEMMUZ 1918

Sakarya Meydan Muharebesi

Sakarya Meydan Muharebesi   Mondros Mütarekesi ile başlayan, diz çöktüremedikleri Osmanlı devletinin topraklarını parçalama planını masaya koyarak uygulanması başlamıştı. Burada Yunanistan dahi I. Dünya Savaşı’nda bize karşı bir cephesi olmaması ve Mondros’ta yer almamasına rağmen bir şekilde sürece dahil oldu. İngiltere, Fransa, İtalya gibi devletlerden ziyade Yunanistan gibi geçmişte Osmanlı teb...

Devamı 23 AĞUSTOS 1923

Tufan Gündüz

              Tufan hocamız milletine tarihini sevdiren , Türk denildiğinde yüreğinin titrediğini bize öğreten bir hocamız...     Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 1987 Yüksek Lisans Genel Türk Tarihi ...

Devamı 11 MAYIS 1965

Ahmet KOÇ

Sayfa Yöneticisi 1972-Almanya Rize Cumhuriyet ilkokulu 19 Mayıs ilkokulu Şişli Ortaokulu Kocaeli Üniversitesi End.Elektronik Kocaeli üniversitesi Teknik Eğitim Fak.Öğrt. İstanbul ÜniversitesiTarih  Anadolu Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık İş hayatı Bilpa A.Ş (Yapı Kredi Bankası) Süperonline A.Ş Yapı Kredi Bankası Teknoloji A.Ş Osmanlı Sigorta Aracılık Hiz.Ltd.Şti -2004 DERNEKLER Rimer Rize Merkez Mahallele...

Devamı 28 EKİM 1972

İstanbul, Fetih ve Fatih

Fatih Sultan Mehmed Han'ı anlattığım Bir Rüya İki Hakikat adlı İstanbul, Fetih ve Fatih adlı eserimi genç Sultan İkinci Mehmed Han'ın İstanbul sevgisi üzerine kurduğu rüyasını ona kavuşmak arzusunu Fethini gerçekleştirmesini yazdım. İki sevgilinin asırlar süren serüveninin kesişmesi Türk- İslam dünyasında da muhteşem bir zafer olarak karşılanmış, Yeniçağ'ın açılmasıyla eski çağ yık...

Devamı 01 AĞUSTOS 2016

Birimza Sanat Merkezi

Bir İmza Sanat Organizasyon, Geleneksel Türk Sanatları ve Modern Sanat Eserleri alanlarında, alanında öncü sanatçılar ile sergi organizasyonları, atölyeler, seminerler ve çeşitli projelerle faaliyetlerini sürdürmektedir. Misyonumuz, Geleneksel Türk Sanatları ve Modern Sanat eserlerinin, İstanbul'dan Anadolu’ya ve bir çok farklı ülkeye yayılmasını sağlayarak sanatın hakettiği değerinin artmasını sağlam...

Devamı 02 ARALIK 2016

Fuat BAŞAR (Hat ve Ebru)

Geleneksel Sanatlar  alanındaki ödül'ü Sayın CumhurBaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN'dan alırken  Hat ve Ebru San'atkarı 7 Mart 1953 senesinde Erzurum'da doğdu. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni okudu. 1977 yılında ebru sanatına olan ilgi ve merakıyla Mustafa Düzgünman'a mektup yazarak ebru çalışmalarına başladı. Aynı dönemde Hamit Aytaç ile de mektuplaşarak hocadan Hat dersi almay...

Devamı 02 ARALIK 2016

Şakir ŞEYİHOĞLU

  1970 Yılında Trabzon’un Arsin İlçesinde doğdu. İlköğrenimini Arsin’de, Orta öğrenimini ise Trabzon’da tamamladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Resim İş Eğitimi Bölümü, Resim Ana Dalında öğrenim gördü. 1992 yılında birincilikle mezun oldu. Trabzon ve Gümüşhane illerinde beş yıl Resim- iş öğretmeni olarak görev yaptı. 1998 Yılında KTÜ Fatih Eğitim Fak&u...

Devamı 19 ARALIK 2016

O’na Sözüm Var

    Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu olan Sara Pour, aynı üniversitede farmakognozi yani bitkisel ilaçlar üzerine doktorasına başladı.  Eczacılık Fakültesi’nin 5 yıllık süresi içerisinde kendisinin ilgi alanlarını belirleyip ve bu ilgi alanlarında eğitimler alarak kendisini geliştirdi. İran’da “Mevlana terapi” ve “Evrensel Bilinç”, İtalya’da ise “İ...

Devamı 17 MAYIS 2018

EDA FUNDA ÖZKAN 

  Sanatçı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümünden 2000 yılında derece ile mezun oldu . Bu sırada Yazma Eserler Kütüphanelerinde yaptığı stajlarda Türk İslam Sanatlarıyla tanıştı . Ögrenci kültür merkezinde başladığı Ebru sanatına okul bitince Küçükayasofyada devam eden sanatçı Fuad Başar  hoca ile çalışmalarına devam etti ve Ebru İ...

Devamı 22 ARALIK 2018

Ahmet Şimşirgil

  http://www.ahmetsimsirgil.com 1959′da Boyabat’ta doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini aynı yerde tamamladı. 1978′de girdiği Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü’nden 1982′de mezun oldu. 1983′te aynı bölümdeki Yeniçağ Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak vazifeye başladı. 1985′te Yüksek Lisansı’nı tamamladı. 1989′da Marmara Üni...

Devamı 26 OCAK 2019

Turan Sevgili

Hattat Hâmid Aytaç’ın talebelerinden biri olan Turan Sevgili, bilhassa geleneksel sanatlarda iyi eser verebilmek için sanatçının benlik ve varlık iddiasından sıyrılması gerektiğini düşünüyor. “Özellikle hat sanatı, mahviyet gerektirir.” diyen usta sanatkâr, hat sanatının dine hizmet, Kur’an’a hizmet olduğunu belirterek, bu bilinçle, varlık ve benlik iddiasından soyunarak işe koyulmak gere...

Devamı 18 KASIM 2019

Hicran Alioğlu

Hicran Şir Ali oğlu Aliyev 1965 yılında Azerbaycan”ın Sumgayıt şehrinde doğdu.İlk ve orta okulu Sumgayıt”da bitirdi.1987-91 seneleri Bakü”de Azerbeycan Devlet Pedagoji Universitesinin resim oğretmenliği fakültesini birincilikle bitirdi. 1996-2007 senelerinde  Sumgayıt Devlet sanat galerisinde müdür olarak çalıştı.1996-2011 yılları arasında Sumgayit”da ve Baku”de özel ve karma sergilere katıldı. Evli olup 2 ...

Devamı 21 KASIM 2019

Osmanlı Döneminde Sigortacılık

https://www.osmanlisigorta.net/   İtalyanca’da “kişinin kendisini güvende hissetmesi, güvence” gibi anlamlara gelen sicurtà kelimesi Türkçe’ye sigorta şeklinde geçmiştir. Aynı anlamda olmak üzere İngilizce’de security veya insurance, Fransızca’da assurance, Almanca’da versicherung kelimeleri kullanılır. Bilindiği kadarıyla İslâm hukuk literatüründe ilk defa İbn Âbid&icir...

Devamı 26 ŞUBAT 2020

Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye

Devleti Aliyyei Osmaniyye Popüler yayınlarda ve Cumhuriyet sonrasında genel olarak halk arasında bilinen ismiyle “Osmanlı” Devleti, “Osmanlı” ismini bilimsel çalışmalarda göremeyiz.Genelde Devleti Aliyyei yada Devleti Aliyyei Osmaniyye olarak rastlarız.Avrupalılar ise bu kutsal devleti "TÜRK Devleti "olarak nitelemişlerdir.Ülke içinde her daim “Yüce Devlet” olarak Devleti Aliyyei ismini kulanmışt...

Devamı 17 HAZİRAN 2020

Ayşe Emine Sultan Çelik

  San 'atınızı üzerinizde taşıyınız Üsküdar İstanbul’da doğdum. Kökenim Rize Güneysu’dur. Eğitim yıllarında sporla ilgilendim. Basket ve Voleybol ardından da uzak doğu sporlarıyla ilgilendim. Lisanslı King Box sporcusuyum. Eğitimimi Moda sektörü üzerinden aldım. 20 yılı aşkın sürede bu alanda hizmet verdim. Tasarım, başta olmak üzere sektörün birçok alanlarında çalıştım. So...

Devamı 06 ARALIK 2020

(MAHFİ) Gürkan Pehlivan

  Söz uçar hattat, söz uçar da kimbilir hangi dala konar...O dalda onu belki  nasipli biri  duyar...Söz hakettiğini bulur nasiplisinin dudağında zikir olur kanatlanır taa arşa uçar...Arş ta ona bir kapı açar.... Dedim ya;  Söz uçar hattat... yazı kalsın yada kalmasın söz  uçar... Ve Rabbim onu hep duyar. 1970 yılında İstanbul'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini burada tamamladı...

Devamı 06 ARALIK 2020