27.02.2019, Çarşamba

Süleyman Köprüsü (Ösek Köprüsü)

Süleyman Köprüsü (Ösek Köprüsü) Hırvatistan'ın Osijek (Ösek) kentinde Drava Nehri üzerine yapılan bir köprüydü. Köprü, 1686'da yakılıncaya kadar Osmanlı-Habsburg (Avusturya) savaşları sırasında önemli bir rol oynamıştır.
Mohaç Muharebesi sonunda 1526'da Macar Krallığı ortadan kalkınca Osijek Osmanlıların eline geçti. Bu savaştan önceki dönemde eski manastır malikane sahiplerinin sömürgeciliği dolayısıyla bakımsız fakir bir yerleşke haline gelen Osijek, Osmanlılar tarafından ihya ve imar edildi. Yapılan imar ile Ösek adı verilen bu şehir tipik bir Balkan Osmanlı şehri haline dönüştü. Buna başlıca neden 1566'da I. Süleyman döneminde bu şehir yanından geçen Drava Nehri üzerine 7 (veya 8) kilometre uzunluğunda mavnalar üzerine kurulmuş büyük bir tahta köprünün kurulması ve bu köprünün Balkanları, Tuna'nın kuzeyine bağlayan yolun ana bağlantısı olması oldu. Bu köprü ile Ösek şehri ve Ösek Köprüsü Osmanlılar için önemli stratejik savunma mevki haline geçti. Bu tarihten sonra Avusturya, Macaristan ve orta Avrupa ile yapılan ticaret ve buralara yapılan büyük askeri seferler bu büyük Ösek Köprüsü üzerinden olmuştur.

Osijek ve Darda'yı birbirine bağlayan köprü inşası, 16 Ağustos 1526'da Kanuni Sultan Süleyman'ın emirlerini takiben Pargalı İbrahim Paşa tarafından başladı. Köprü, sultanın baş mimarı Mimar Sinan tarafından tasarlandı. Köprü, ahşap bir yol şeklindeydi ve yaklaşık 7 (veya 8) kilometre uzunluğunda ve 6 metre genişliğindeydi.

Köprü, II. Süleyman döneminde yeniden inşa edildi.
Hıristiyan Avrupa için büyük bir tehdit olarak görülen köprü, 1664'te Lord Nikola Zrinski'nin (1620–1664) emri üzerine ateşe verildi. Yeniden inşa edildikten sonra 1686'da Avusturya ordusu tarafından yakıldı.