14.02.2021, Pazar

Sitti Mükrime Hatun

Sitt-i Mükrime Hatûn Dulkadiroğulları Beyliği'nin altıncı hükümdarı olan Zülkadiroğlu Süleyman Bey'in kızıdır. 15 Aralık 1449 tarihinde İstanbul'da Fatih Sultan Mehmed ile evlenmiştir.

Valide Hâtun olamayacağı varsayımı ölüm tarihinin Hicrî 891 yerine hatalı olarak Hicrî 871 (Milâdî 1466) gösterilmesinden kaynaklanmaktadır.İşte bu nedenle oğlu II. Beyazid 22 Mayıs 1481 tarihinde tahta cülûs ettiğinde Sitti Mükrime Hâtun hâyatta idi.

Vefâtı

Necdet Sakaoğlu'nun bildirdiğine göre doğum tarihi kesin olarak bilinmeyen Sitt-i Şâh (Mükrime) Hâtun, 1486 yılının Eylûl ayında ölmüştür. Ancak 1483 yılında Camisinin kitabesinden anlaşıldığı kadarı ile henüz o tarihe kadar sağdır. Hatta bu caminin yapımında paraya ihtiyacı olmuş ve Valide Gülbahar Sultan kendisine 50 bin akçe hibe etmiştir. Bu vaka saray defterlerine kayıt edilmiştir. 1486 yılında öldüğü mezar taşından anlaşılır. Mezarı Edirne'de kendi adını taşıyan Sitti Şah Hatun Camii'nin haziresindedir. Mezarı harap olduğu için kendi mezar taşı Edirne Müzesi'nde saklanmaktaydı. Daha sonra ise onarılarak asıl yerine nakledilmiştir.