22.09.2019, Pazar

Şehzade Ahmet

(Temsili)

 II. Beyazıt'ın Bülbül Hatun'dan olan ve sağlığında hayatta kalmış olan en büyük oğludur. 1465 yılında Amasya'da doğan şehzadenin ölüm yılı 1513-1514 olarak tarih kayıtlarında yer almaktadır. Şehzade Ahmet babasının tahta çıkışından sonra, 12 Mart 1481 tarihinde Amasya valiliğine getirilmiştir.

II. Beyazıd tarafından sevilen, Vezir-i azam Hadım Ali Paşa tarafından desteklenen bir şehzade olduğu kadar, devletin ileri gelenleri de kendisini tutardı. Çünkü bu şekilde yerlerini daha kolay koruyacaklarını düşünürlerdi. Hadım Ali Paşa kendisine padişahın adına teminat vermiş ve bunun Şahkulu İsyanı sonrasında olacağını bile belirtmiştir. Bu yüzden Şehzade Ahmet kendini hükümdar gibi görerek, askerlere ve komutanlara iyiliklerde bulunmuştur. Bu iyiliklere rağmen yeniçeriler kendisine itaat etmek yerine, "Padişahımız hayatta olduğu sürece başka birini hükümdar olarak tanımayız" diyerek tepki vermiştir.

II. Beyazıd Hadım Ali Paşa'nın Şahkulu isyanının bastırılması sırasında ölmesi ve o dönem Karaman valisi olarak görev yapan Şehzade Şehinşah'ın vefat haberini alınca, üzüntüden tahtı bırakma kararı almıştır. Bunun üzerine devletin ileri gelenleriyle yapılan görüşmede, hükümdar olarak Şehzade Ahmet'in gelmesi kararı alınmıştır. Bunun üzerine şehzade İstanbul'a çağrılmıştır. Fakat Maltepe'ye kadar gelen şehzadeye yeniçerilerden onay çıkmamıştır. Yeniçeriler Şehzade Selim'e gösterdikleri sadakatla onun hükümdar olmasını istiyorlardı. Bu arada Şehzade Selim İstanbul'a gelerek yeniçerileri toplamış ve tahta çıkmıştır.

 

Bu durum Şehzade Ahmet tarafından üzüntüyle karşılanmış, ikinci şehzadesi olan Alaeddin'i vali olarak Bursa'ya bırakarak, Amasya'ya geri dönme kararı almıştır. Ankara'ya ulaştığında, Konya'ya giderek Anadolu'yu istila etme ve saltanatını ilan etme kararı almıştır. Fakat Malkoçoğlu Tur Ali Bey tarafından hücuma uğradığından, Amasya'ya geri dönmüştür. Tur Ali Bey kendisinin arkasından Amasya'ya gelmiş, bunun üzerine şehzade Sivas'a yönlenmiştir. Daha sonra yeniden Amasya'ya dönerek, Nisan 1512 yılında burada saltanatını ilan etmiştir. Fermanlarla Anadolu'nun hükümdarını olduğunu iletmiş, saldırı için asker toplamaya başlamıştır. Kendisine gelen bir mektup yüzünden harekete geçmiş ve Yenişehir'de Sultan Selim ile kanlı bir savaş yapmıştır. Burada esir düşmüş, Sultan Selim'in emri ile Sinan Ağa tarafından Yay kirişi ile boğdurulmuştur. Şehzade Ahmet'in naaşı II. Sultan Murat türbesine konmuştur.

Yavuz Sultan Selim tarafından kardeşi Şehzade Ahmet için yaptırılmıştır. Sekiz köşeli ve önünde kemerli mermer girişi olan türbenin içi mavi beyaz bordür çinileri ile altıgen firuze ve lacivert levha çiniler ile süslüdür.Türbede Şehzade Ahmet’in dışında; kardeşi Şehinşah ve Sofu Sultan, Şehzade Ahmet’in annesi Bülbül Hatun, Şehzade Şehinşah’ın oğlu Mehmet ve Şehzade Ahmet’in kızı Kamer Sultan’ın mermer sandukaları vardır. Altta ve üstte yedişer pencere ile aydınlatılmaktadır. Alttaki pencereler mermer söve ile çevrilmiş olup sivri kemerlidir. Kasnağın alt bölümündeki mermer kornişin her bir tarafında üçer motif bulunmaktadır. Bu motiflerin çoğunda Süleyman Mührü kullanılmıştır.

Allah rahmet Eylesin