18.12.2012, Salı

Savra Muharebesi

18 Eylül 1385 tarihinde Osmanlı ordusu ile sayıca az olan Sırp İmparatorluğu kuvvetleri arasında bugünkü Arnavutluk topraklarında gerçekleşti. Osmanlı zaferi sonrası pek çok Sırp komutanı Osmanlı hakimiyetini tanıdı. Osmanlı ordusuna I. Murat'ın
Osmanlı Yeniçeri Osmanlı Yeniçeri
vezirlerinden Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa Sırp ordusuna ise Balša II ve Ivaniš Mrnjavčević komuta ediyordu.