13.01.2013, Pazar

Safevî Savaşı

 

Büyük Sultan Kanuni Sultan Süleyman Büyük Sultan Kanuni Sultan Süleyman

1548-1549 Osmanlı-Safevi Savaşı ya da 1548-1549 Osmanlı-İran Savaşı, Osmanlı Devleti ile Safevi Devleti arasındaki savaşlardan birisidir. Kanuni Sultan Süleyman 29 Mart 1548 tarihinde ordusuyla İstanbul'dan hareket etmiş ve bir yıl sekiz aydan fazla süre seferini sürdürmüştür.

Sefer Öcesi ve Süreci

Kanuni Sultan Süleyman, Avusturya seferinde iken Safevi Şahı I. Tahmasb Tebriz,Nahçıvan ve Van'ı ele geçirdi. Ayrıca Şii hakimiyetini de güçlü bir şekilde tesis etmiş, hatta bölgeye halife adlı casuslar bile göndermişti. Tahmasb'ın kardeşi Elkas Mirza ise Safevi Devleti tahtına çıkmak istiyordu. İsyan etti, fakat başarılı olamayarak I. Süleyman'a sığındı. Bu esnada Bosna valisi olan Ulama Han, İran halkının durumunu iyi bildiği için Erzurum Beylerbeyliği'ne getirilerek Elkas'a lala tayin edildi. Elkas ve I. Süleyman maiyetindeki kuvvetlerle 29 Mart 1548'de İstanbul'dan hareket etti. Bu gelişmelerden haberdar olan Tahmasb da ordusunu topladı. Tebriz'deki İran Şahı I. Tahmasb padişahın Hoy'a geldiğini öğrenince bütün şehri tahliye ettirdi ve kendisi deKazvin'e kaçtı. 27 Temmuz 1548 tarihinde padişah zorlanmadan Tebriz'i işgal etti. I. Süleyman şehirde 5 gün kaldıktan sonra Van'a geçti ve kaleyi kuşattı. 25 Ağustos'ta Van kalesi alındı. 29 Eylül'de padişah Diyarbakır'a 25 Kasım'da Halep'e geçip kışı burada geçirdi. Sultan Süleyman 21 Aralık tarihinde İstanbul'a döndü.

Seferin Sonuçları

Safevi Şahı Tahmasb Safevi Şahı Tahmasb

  • Orta Asya Türk Devletleri ve Osmanlı Devleti arasındaki İran engelinin ortadan kalkamayacağı kesinleşti.
  • Anadolu'nun Sünni, İran'ın Şii olduğu kesinleşti.
  • İranlılar bir daha Doğu Anadolu'yu ele geçiremedi.
  • I. Süleyman Doğu Anadolu ve Irak'ı teminat ve güvence altına aldı.