31.05.2014, Cumartesi

Osmancıklı İmamzade Halil Paşa

 

Osmanlı Devleti sadrazamlarındandır. 18 Aralık 1406 tarihinden 1413 yılına kadar Fetret Devridöneminde I. Mehmet için vezir-i azamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Babası Haydar Paşa'dır. Doğum yeri Çorum'un bugün ki ilçesi olan Osmancık'tır. 1402 yılında Ankara Savaşı’nda Yıldırım Bayezit, Timurordularına yenildikten sonra başlayan Fetret Devri'nde Osmanlıların yeniden bir araya gelmesinde Osmancıklı Halil Paşa’nın, Çelebi Mehmet’in Osmanlı gücünü yeniden toplamasında çok değerli yardımları olmuştur. Buna karşılık Halil Paşa, önce Anadolu Beylerbeyi yapılmış daha sonra 18 Aralık 1406'da Çelebi Mehmet’in sadrazamlığına yükseltilmiştir. 1413 yılına kadar ona sadrazamlık yapmıştır.

Halil Paşanın oğlu Osmancıklı (Amasyalı) Koca Mehmed Nizamüddin Paşa (1429-1438) döneminde II. Murat’ın sadrazamlığını yapmıştır.