Önemli Olaylar

TÜRKLER TARİHİ

https://turklertarihi.com   Türklerin Tarihi, göçebe bir kavimken Ortadoğu’nun güçlü uygarlıklarından birini tesis eden Türklerin günümüzde de çok konuşulan menşei tartışmalarıyla başlıyor.   Akabinde Orta Asya’dan Anadolu’ya göç edip bölgeyi Türkleştirmeleri ve orada inşa ettikleri kültürün esasları…   Büyük bir mirasa, gü...

Devamı 01 OCAK 1000

Osmanlı Devletinin Kuruluşu

                      Osmanlı Devleti'nin hayat çizgisi 600 yıllık bir süreyi içine almaktadır. Öyle ki, cihan devleti unvanını alan bu devlet, en geniş sınırlarını 400 yıl elinde tuttuğu bilinmektedir. Gerileme dönemi dediğimiz son 200 yıl içinde bile fazla toprak kaybetmemiş, topraklarının büyük bölümünü, yıkılış dönemlerini oluşturan ...

Devamı 27 OCAK 1299

Anadolu daki Türkmenler

Anadolu’da yaşayan Türkler ve Türkmenler öz kardeştir fakat inanç farklılıkları vardır. Türkler yirmi dört Oğuz Boyları’nın ve aşiretlerinin oluşturduğu Türkmenler’dir. Avşar, Beğdili, Kayı, Bayad, Büğdüz, Yüreğir, Çepni, Çavundur, Yıva, Karaevli, Yazır, Dodurga, Karkın, Kızık, Salur, Peçenek, Eymür, Bayındır, Kınık, Barak, Döğer, Alayundlu, İğdir, Alkaevli gibi bu bo...

Devamı 01 OCAK 1300

Aydınoğulları Beyliği

Kurucusu, Germiyanoğulları ordusunda subaşı olan Mübârizeddin Gazi Mehmed Bey’dir. Mehmed Bey önce, Aydın-ili topraklarında fethe girişen Menteşe beyinin damadı Sasa Bey’e yardım etti, ancak daha sonra bu bölgeleri ondan alarak Aydın-ili’ne hâkim oldu (1308). Bundan sonra fetihlere girişen Mehmed Bey İzmir’in müslüman kesimi ile Ayasuluk (Selçuk), Tire, Sultanhisarı ve Bodemya’yı da ele geçirdi. Bu ...

Devamı 01 OCAK 1308

YENİÇERİ

                   İlk adım Orhan Gazi devşirme çocuklardan kurulu bir ordu kurduğu zaman Hacı Bektaş dergahına gelip yeni kuracağı yeniçeri ocağı için dua istemiştir. Dergahı ziyaret eden Orhan Gazi, orada bulunan pire, "Pir hazretleri, yeni kurduğum ocak için sizden hayır duası almaya geldim" diyerek, duasını istemiş Hacı Bektaş'taki Pir'de, elini çocukl...

Devamı 01 OCAK 1361

İstanbulun Kuşatılması

Sultan Yıldırım Bayezid I. Bayezid padişahlığının ilk yılı olan 1389'da Bizans İmparatorluğu'ndaki saltanat çekişmesi sorunlarına da önem verdi.V.Yannis Palaiologos tahtta bulunuyordu; ama yeğeni VII.Yannis Palaiologos  Kosova Savaşı sırasında Genova'da bulunup amcası aleyhine bir darbe hazırlamaktaydı. I. Beyazid'in da yardımını sağlayıp 11 Nisan 1390da Yıldırım'in sağladığı bir Türk birliği desteği ile amcası V. Yannis'i ikinci defa tahttan indirm...

Devamı 01 OCAK 1391

MALATYA'NIN ZAPTI

    Sultan Bâyezid, Kadı Burhaneddin'in ülkesini kendi ülkesine ilhak ettikten sonra Bursa'ya dönmüştü. Bundan kısa bir müddet sonra 15 Şevval 801 (20 Haziran 1399) günü vefat eden Memlûk Sultani Berkuk'un bu ani vefati, gerek ülkesinde gerekse dışarda bazı tesirlerin meydana gelmesine sebep olmuştu. Timur'un, kendisinden çekindiği Berkuk'un ölümüne sevindiği anla...

Devamı 20 HAZİRAN 1399

Fetret Devri

Fetret Devri   Musa ve Süleyman Çelebi.   Bunalım Devri veya Fasıla-i Saltanat, Osmanlı hükümdarı Yıldırım Bayezid'in beş oğlundan dördü arasındaki taht kavgaları nedeniyle 1402'den 1413'e kadar süren kargaşa dönemidir. Bu süreç Yıldırım Bayezid'in 1402 de Ankara Savaşı'nda,Timur İmparatorluğu'nun kurucusu Timur'a yenilip esir düşmesi...

Devamı 01 OCAK 1402

Surre-i Hümâyûn-Sürre Alayı

Ecdadımızın nezaket ve hassasiyetle beslenen sayısız geleneği var. Göçmen kuşlara kadar uzanan saray geleneklerinden belki de en dikkat çekeni ‘Surre Alayı’dır. Osmanlı Devleti tarih sahnesinden alıkonana dek her yıl gerçekleşen Surre-i Hümâyûn, Hac mevsiminden önce Mekke ve Medine halkının ihtiyaçlarını karşılamak için gönderilen para ve hediyelerden oluşmaktaydı. ‘Surre’, para kes...

Devamı 01 OCAK 1413

Devşirme

I. Murad döneminde kurulan Yeniçeri Ocağı’na asker temini için önce pencik kanunu gereğince gayri müslim genç savaş esirlerinden faydalanılmış, fakat zamanla fetihlerin azalması, Ankara Savaşı’ndan sonra da bir süre durması yüzünden devşirme yoluna başvurulmuştur. Daha önceki İslâm devletlerinde görülmeyen bu usulün Çelebi Mehmed zamanında (1413-1421) uygulandığı, ancak ...

Devamı 01 OCAK 1421

MUSTAFA ÇELEBI'NIN ISYANI ve ÖLDÜRÜLMESI

Sultan II.Murad Han Sultan İkinci Murad, hükümdarliğının ilk iki yılını iç isyanları bastırmak ve ülke birliğini yeniden tesis etmekle geçirdi. Gerek kendisi gerekse devleti için en büyük tehlike Mustafa Çelebi'nin isyanı idi. Daha önce de temas edildiği gibi Mustafa Çelebi, Bizans İmparatoru'nun sözünden çıkmamak, oğlunu rehine olarak onun yarlina vermek ve Osmanli...

Devamı 01 OCAK 1422

ISTANBUL KUSATMASI

Bizans Dönemi İstanbul   Bizans İmparatoru İkinci Manuel'in, Çelebi Sultan Mehmed'in vefatından sonra Mustafa Çelebi'yi salıvermesi ve onunla anlaşarak Osmanlı Devleti'nin başına büyük bir gaile açması, Sultan Murad'ın kendisinden önce beş defa kuşatılmış bulunan ve hiç birinde de alınamayan İstanbul, dolayısıyle Bizans problemine bir çare düşünmesine sebep olmu...

Devamı 20 HAZİRAN 1422

KÜÇÜK MUSTAFA ÇELEBI'NIN ISYANI

Küçük Mustafa, Çelebi Sultan Mehmed'in oğlu olup babasının sağlığında henüz on üç yaşında iken Hamideli sancak beyliğine tayin edilmişti. Küçük Mustafa, babasının ölümünü müteakip, Murad'ın Osmanlı tahtına geçmesi üzerine, öldürülmek korkusu yüzünden Karamanoğlu'nun yanına kaçmıstı. Sultan Murad, İstanbul muhasarasi ile meşgul...

Devamı 20 ŞUBAT 1423

CANDAROGLU ISFENDIYAR BEY ILE OLAN MÜCADELE ve IDARÎ DÜZENLEME

Karamanogullari'ndan sonra Anadolu Beylikleri'nin en kuvvetlilerinden plan Candaroğullari, Karamanlılar gibi Osmanlılar'ın en zor ve sıkıntılı anlarından faydalanmaya çalışan beyliklerden biri idi. Nitekim Candaroglu İsfendiyar Bey, Sultan ikinci Murad'ın amcası Mustafa ve küçük kardeşi Mustafa Çelebi'lerin meşgul oldugu anı fırsat bilerek ondan yararlanmaya çalışarak Tosya, Çankırı&nbs...

Devamı 01 OCAK 1424

IZMIROGLU CÜNEYD BEY

Kaynaklarda İzmiroglu, Aydınoğlu, bazan da Kara Cüneyd diye adlandırılan bu beyin babası olan İbrahim, Yıldırım Bâyezid tarafından İzmir'e subaşı olarak tayin edilmişti. Ankara savaşı sonrasında çıkan kardeş kavgaları esnasında Cüneyd Bey, önce İsa Çelebi'ye yardım etmiş, arkasından da Süleyman Çelebi ile birleşerek onun tarafindan Ohri sancak beyliğine getirilmişti. Kardeşler arası...

Devamı 01 OCAK 1425

Selanik ve Yanya'nın Fethi

Birinci Murad zamanında kuşlatılıp alınamayan, fakat hicrî 791 (M. 1394) yılında Yıldırım Bâyezid tarafindan zapt edilen Selânik, Ankara Muharebesi'nden sonra Bizans Imparatoru ile uyusmak isteyen Emir Süleyman tarafindan Bizanslilara terk edilmişti. Selânik şehrinin, Osmanlılar tarafından ilk defa olarak fethi ve bilahare tekrar Rumlarin eline geçisine dair bilgiler, Yıldırım Bâyezid dönemi hadiseleri arasinda zikr edilmisti....

Devamı 09 EKİM 1431

Edirne-Segedin Antlaşması

1444 yılında Osmanlı Devleti ve Macaristan arasında imzalanmış bir barış antlaşmasıdır. Ayrıca bu antlaşma Osmanlı Devleti'nin imzaladığı ilk barış antlaşmasıdır. Edirne-Segedin Antlaşması Çeşit Barış Antlaşması İmzalanma 1444 Yer Edirne, Osmanlı Devleti İmzacı devletler  Macar Krallığı  Osmanlı Devleti Dilleri Osmanlı Türkçesi, Macarca Papa IV. Eugenius János Hunyadi'nin kumandanlığı altında Ma...

Devamı 01 OCAK 1444

İstanbul'un Fethi

                                                                                                                                      Hz.Muhammed Mustafa S.A.V...

Devamı 29 MAYIS 1453

Semendire Sancakbeyliği

Sırp Kralı Bronkoviç’in ölümüyle başlayan taht mücadelelerinden faydalanan Osmanlılar, Sırpları vergiye bağladılar. Taht kavgalarının yeniden alevlenmesi üzerine, Mora seferinde bulunan Fatih, Sırp meselesine son verilmesini emretti. Mahmut Paşa, 1459’da başkentleri Semendire’yi ele geçirilerek Semendire Sancakbeyliği’ni oluşturdu. Böylece Sırbistan’da 350 yıl sürecek Osmanlı hâkimiyeti başlamış oldu. Fatih Sultan Mehmed Han...

Devamı 01 OCAK 1459

Trabzon'un Fethi

Fatih Sultan Mehmed (1451 - 1481) (Trabzon’un Fethi /1461) Yağlıboya /180X120 cm (2011)Fatih Sultan Mehmed, 29 Mart 1432'de, Edirne'de doğdu. Babası Sultan İkinci Murad, annesi Humâ Hatun'dur. Fatih Sultan Mehmed, uzun boylu, dolgun yanaklı, kıvrık burunlu, adaleli ve kuvvetli bir yapıya sahipti. Devrinin en büyük âlimlerinden çok iyi eğitim görmüştü; yedi yabancı dil bildiği söylenir. Âlim, şâir ve sanatkârlari sık sık toplar ve onlarla sohbet etmekten çok hoşla...

Devamı 15 AĞUSTOS 1461

II. Çandarlı İbrahim Paşa

Çandarlı Halil Paşa’nın küçük oğludur. 833 (1429) veya 834 (1430) yılında Edirne’de doğdu. Kaynaklarda adına ilk defa Edirne kadısı olarak rastlanır. Bu sebeple medreseden yetiştiği ve ilmiye sınıfına mensup olduğu söylenebilir. Ancak kimlerden ders gördüğü ve daha önce hangi vazifelerde bulunduğu bilinmemektedir. Fâtih Sultan Mehmed’in, babası Halil Paşa’yı katlettirmesine ve diğer kardeşleriy...

Devamı 01 OCAK 1498

1509 Büyük İstanbul Depremi(Küçük Kıyamet)

Merkez üssü Adalar yakınında olan depremde, 160 bin kadar nüfuslu kentte 5-6 bin kişi ölmüş, Fatih Camii, Galata Kulesi önemli hasarlar görmüş, dalgalar kent içlerine kadar yürümüştü ! 10 Eylül 1509 depremi hemen Adalar önünde oluşmuş ve İstanbul'da büyük hasarlar yapmıştır. Bu deprem halk arasında  Küçük Kıyamet olarak adlandırılmıştır. Makrosismik gözlem...

Devamı 10 EYLÜL 1509

Şahkulu Ayaklanması

  1511 yılının Nisan ayında Şah İsmail’i kurtarıcı olarak gören Şahkulu (Hasan Halife oğlu) önderliğindeki Kızılbaşlar tarafından, Sultan II. Beyazid’e karşı yapılan bir isyandır. Osmanlı Türk Devleti’ni yıkmak için Şah İsmail tarafından çıkartılan bir isyandır, Şeyh Bedreddin İsyanı Anadolu’daki ilk defa dini içerikli Sünni-Şii bir ayrışmaya tefrikaya ve bölünmeye sahne olmuş...

Devamı 01 NİSAN 1511

Baba ile Oğul'un Mücadelesi

Yaşlı bilge veli Sultan İkinci Bayezid devlet ricalini toplayarak görüştü, onların fikirlerine müraacat etti. Ortak görüş Şehzade Ahmet’in hükümdar olarak taht’a çıkmasını ekseriyetle bildirdiler. Maktül düşen Veziriazam Hadım Ali Paşa’nın yerine Ahmet Paşa Veziriazamlığa getirildi. Ahmet Paşa bu karara iştirak etmedi. Padişahın saltanattan çekilmemesini, Şehzade I. Selim’in Semendire de...

Devamı 08 AĞUSTOS 1511

Nur Halife İsyanı

  Padişah I. Selim taht’a çıktığı bir dönemde Anadolu’da şehzadeler meselesi patlak vermiş Osmanlı Devleti’nin topraklarında yaşanan bu karışıklıktan istifade etmek isteyen Şah İsmail 1512 yılında Nur Ali Halifeyi Osmanlı sınırına göndererek iç karışıklıkların yaşandığı Anadolu’da Türkmen Birliği’nin yeniden tesis edilmesini ve Şah İsmail’in hizmetine girmek isteyen Kızılbaşlardan as...

Devamı 20 TEMMUZ 1512

Yavuz Sultan Selim Dönemi Şehzadeler Meselesi Sonuçlanıyor

Selim saltanatını ilan ettikten sonra Osmanlı Türk Devleti’nde bozulan düzeni ve nizamı sağlamak için kolları sıvadı. Payitaht’a tam olarak hâkim olduktan sonra ilk olarak taht için ortaklık davası güden kardeşleri Ahmet ve Korkut’u bertaraf etmek için çalışmalar başlattı. Şehzade Korkut şimdilik tehlike oluşturmuyordu daha önce babasının yanına geldiği için burada kendisiyle görüş...

Devamı 05 OCAK 1513

Çaldıran Savaşı Başlıyor

Çaldıran Savaşı’nın en büyük özelliği Şah İsmail’i bu meydana (Çaldıran’a) getiren haklı şöhreti onun kazandığı savaşlardı. O düşmanları ile dört büyük savaş yaşamış hepsinden büyük zaferlerle çıkmış Safevi Devleti’ni büyütmüştü. Şah İsmail o güne kadar Osmanlı Türk Ordusu gibi büyük bir devletle, imparatorlukla modern bir ordu ile sav...

Devamı 23 AĞUSTOS 1514

Tebriz'e Giriş

Osmanlı Sultanı Cihangir Padişah Yavuz Sultan Selim (6 Eylül 1514) günü zorlu bir yolculuktan sonra Tebriz’e girdi. Çaldıran sahrasına gelene kadar çekilen sıkıntılara rağmen büyük bir kararlılık sergileyerek askeri açıdan çok önemli bir başarı elde edilmese de dini ve siyasi olarak psikolojik bir üstünlük elde edilmişti. Taraflar arasında etkileri ve sonuçları uzun süre devam edecek m...

Devamı 06 EYLÜL 1514

Celali isyanları

celaliler Yavuz Sultan Selim döneminde binlerce taraftarı ile ayaklanan Yozgatlı Celal, Osmanlı Devleti için büyük problem olmuştu. Bu isyanlar bastırıldı ise de Anadolu'da meydana gelen iç isyanlar ve karışıklıklara yine Celali İsyanları denildi. Sultan Birinci Ahmed döneminde Celali İsyanları tekrar patlak verdi. Bunların en önemlileri; - Tavil Ahmed - Canbolatoğlu - Kalenderoğlu - Deli Hasan ayaklanmalarıdır. Bu sırada Sadra...

Devamı 01 OCAK 1519

Canberdi Gazali İsyanı

    I.Süleyman Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı Şam Eyaleti'ninBeylerbeyi Canberdi Gazali tarafından 1521 yılında çıkarılan isyan. Osmanlı padişahı I. Selim döneminde Şam beylerbeyi olan Canberdi Gazali, padişahın vefatının ardından çıkardığı isyanla Halep'e saldırdı. Bunun üzerine padişah I. Süleyman, Ferhad Paşa komutasındaki birlikleri isyanı bastırması için görevlendirdi. Ferhad Paşa bölgeye hareket edene kadar ise Zülk...

Devamı 27 OCAK 1521

Süleyman Köprüsü (Ösek Köprüsü)

Süleyman Köprüsü (Ösek Köprüsü) Hırvatistan'ın Osijek (Ösek) kentinde Drava Nehri üzerine yapılan bir köprüydü. Köprü, 1686'da yakılıncaya kadar Osmanlı-Habsburg (Avusturya) savaşları sırasında önemli bir rol oynamıştır. Mohaç Muharebesi sonunda 1526'da Macar Krallığı ortadan kalkınca Osijek Osmanlıların eline geçti. Bu savaştan önceki dönemde eski manastır mal...

Devamı 01 OCAK 1526

Kalender Çelebi İsyanı

dizi canlandırma 1527'de Kalender Çelebi adında birinin isyanı ile başlayan ayaklanmadır. Kalender Çelebi İsyanı 1527 yılında Osmanlı Devleti'ne karşı Anadolu'da çıkan dînî içerikli büyük bir isyandır. İsyan'ın lideri Hacı Bektaş-ı Veli'nin soyundan geldiğine inanılan,Bektaşî tarikâtının postnişinliğini yapan Kalender Çelebi'dir.   Hacı Be...

Devamı 01 EKİM 1527

I. Viyana Kuşatması

I. Viyana Kuşatması I. Viyana Kuşatması, 27 Eylül-16 Ekim 1529 tarihlerinde Avusturya Arşidüklüğü'nün başkenti Viyana'nın Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı ordusutarafından kuşatılmasıdır. Başarısız olan kuşatma sonucunda kale alınamamış ve Osmanlı ordusu İstanbul'a geri dönmüştür. 1526 Mohaç Meydan Muharebesi sonrasında Budin'in Osmanlı Devleti tarafından ele geçirilmesinin ardından, savaşa katılmamış olan Erdel voyvodas...

Devamı 27 EYLÜL 1529

Zitvatorok Antlaşması

11 Kasım 1606 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ve Avusturya Arşidüklüğü arasında imzalanmış bir barış antlaşmasıdır. Zitvatorok Antlaşması Çeşit Barış Antlaşması İmzalanma 11 Kasım 1606 Yer Radvaň nad Dunajom, Slovakya İmzacı devletler  Avusturya Arşidüklüğü  Osmanlı İmparatorluğu Dilleri Osmanlı...

Devamı 11 KASIM 1606

Nasuh Paşa Antlaşması

20 Kasım 1612 tarihinde Osmanlı Devletiyle Safevî Hanedanınınyönettiği İran arasında imzalanmış bir antlaşmadır.   Nasuh Paşa Antlaşması Çeşit Barış Antlaşması İmzalanma 20 Kasım 1612 İmzacı devletler  Safevi Devleti  Osmanlı Devleti Antlaşmanın bazı şartları şunlardır: Nasuh Paşa Antlaşmasıyla Osmanlı Devleti Ferhat Paşa Antlaşmasıyla aldığı toprakları kaybetti. Kanunî Sultan Süleyman zamanında...

Devamı 20 KASIM 1612

Hotin Antlaşması

9 Ekim 1621 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ile Lehistan-Litvanya Birliği arasında imzalanmış bir barış antlaşmasıdır. 1620-1621 Osmanlı-Lehistan Savaşı'nı sonuçlandıran antlaşmadır. Hotin Antlaşması Çeşit Barış Antlaşması İmzalanma 1621 İmzacı devletler  Lehistan-Litvanya Birliği  Osmanlı İmparatorluğu Dilleri Lehçe, Osmanlı Türkçesi Hotin kalesi Lehistan'ın Eflak ve Boğdan'ın işlerine karışmas...

Devamı 09 EKİM 1621

ABAZA MEHMED PAŞA İSYANI

            Ayaklanmaları 16. ve”l7.  yy’larda Anadolu’da çıkan Çelalî isyanlarının bir halkası olan Abaza Mehmed Paşa, kendine özgü giyimiyle Osmanlı erkek giyiminde Abaza kesimi denilen yeni bir moda meydana getirmiştir.                    II. Osman Han'ın şehit edilmesinin etkileri devam etmekteydi.Merkezde Sadrazam Kemankeş Kara Ali Paşa, dur...

Devamı 01 OCAK 1624

II. Viyana Kuşatması

  II. Viyana Kuşatması   Tarih Kuşatma başlangıcı 14 Temmuz, Muharebe 12 Eylül 1683 Bölge Viyana Sonuç Haçlı zaferi Taraflar  Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu  Avusturya  Bohemya  Bavyera  Saksonya  Savoya  Frankonya ...

Devamı 12 EKİM 1683

Sırp İsyanları

Sultan II.Mahmud Han 19. yüzyılın başlarında Sırpların Osmanlı Devleti'ne karşı başlattıkları ve 1878 yılında Sırbistan'ın bağımsızlığıyla sonuçlanmış isyanlardır.   Tarihsel Sırbistan topraklarının Osmanlı Devleti'ne katılması 14. yüzyılda başlamış 15. yüzyılın ortalarında tamamlanmıştır. Osmanlı Devleti'ninSırbistan Prensliği'yle 1364 yılında yaptığı Sırpsındığı Muharebesi'nin ve 1389 yılındaki I. Kosova Muharebes...

Devamı 13 ARALIK 1806

Kabakçı Mustafa İsyanı

sultan III.Selim Han Kabakçı Mustafa’nın Mayıs 1807 tarihinde, liderliğini yaptığı isyandır. İsyan sonucunda III. Selim tahttan indirilerek yerine IV. Mustafa geçirilmiştir. Bu isyanın esasında pek çok nedeni vardır. 1789 Fransız ihtilâlinden sonra Avrupa’da çıkan milliyetçilik akımı, Osmanlı'yı diğer Avrupalı ülkeler kadar çabuk etkilememişti. Hattâ Sultan III....

Devamı 01 MAYIS 1807

Sened-i İttifak

Türkiye'de anayasal süreç   (24 Eylül 1808) Osmanlı Sadrazamı Alemdar Mustafa Paşa'nın Rumeli ve Anadolu ayanlarını İstanbul'da toplayarak yapmış olduğuanayasal bazı vasıflar içeren bir antlaşmadır. Anayasa hukukçuları Türk tarihindeki ilk anayasal belge olarak genellikle Sened-i İttifak’ı kabul ederler ve Türkiye’deki an...

Devamı 24 EKİM 1808

Vaka-i Hayriye (Hayırlı Olay)

II. Mahmud Rusçuk Ayanı Alemdar Mustafa Paşa ve yandaşları Kabakçı Mustafa İsyanı sırasında tahttan indirilen Sultan III. Selim'i tekrar tahta geçirmek için bazı görüşmeler yapmaya başladılar. Nihayet 16.000 kişilik bir ordu ile İstanbul'a yürüyen Alemdar Mustafa Paşa, Hacı Ali Ağa'yı İstanbul'a göndererek Kabakçı Mustafa'yı öldürttü (19 Temmuz 18...

Devamı 16 HAZİRAN 1826

Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanı

Mora’da büyük güçler karşısındaki kayıplarını tazmin için Sultan Mahmut’tan zengin insan ve doğa kaynakları olan Suriye eyaletinin valiliğini istedi. Sultan Mahmut ona bunun yerine Girit valiliğini verdi ama adada düzen sağlamanın kendisi için büyük mali yük getireceğinin farkında olduğundan Mehmet Ali Paşa bunu reddetti. 1831’de Suriye’ye karşı karadan ve denizden bir sefere girişti. Yeniden can...

Devamı 01 OCAK 1831

Hünkâr İskelesi Antlaşması

  Sultan II. Mahmud Han28 Temmuz 1808-1 Temmuz 1839   Devleti Aliyyei Osmaniyye-Rusya İmparatorluğu Rusya İmparatoriçesiAnna İvanovna30 Ocak 1730 – 28 Ekim 1740                         8 Temmuz 1833 tarihinde İstanbul'un Hünkâr İskelesi semtinde Osmanlı İmparatorluğu'nun Rusya İmparatorluğu ile imzaladığı bir karşılıklı yardımlaşma ve saldırmazlık antl...

Devamı 08 TEMMUZ 1833

Ertuğrul Fırkateyni

 Sultan Abdülaziz döneminde yaptırılmış ve 19 Ekim 1863 Pazartesi günü Padişah huzurunda denize indirilmiş Osmanlı fırkateyni. Makine ve kazanları 1864’te Büyük Britanya'da monte edilmiştir. 1865’te Kosova ve Hüdavendigâr gemileriyle birlikte Britanya'dan ülkeye dönerken Cherburg, Toulon ve bazı İspanyol limanlarına uğramış, İstanbul’a geliş...

Devamı 15 EYLÜL 1890

31 Mart İsyanı (Osmanlıya ihanet ve Yabancıların emelelerine ulaşması)

  Hareket Ordusunu İstanbul'a girerken gösteren Osmanlı Posta Kartı II. Meşrutiyet'in ilanından sonra İstanbul'da yönetime karşı yapılmış büyük bir ayaklanmadır. Rumî Takvim'e göre 31 Mart 1325'te (13 Nisan 1909) başladığı için bu adla anılmıştır. Meşrutiyetçi hareketin en güçlü kanadı olan İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin iktidarı tam olarak ele ge...

Devamı 13 NİSAN 1909

Bâb-ı Âli Baskını

Baskının gerçekleştiğinin duyulmasının ardından Bâb-ı Âli'nin önünde artarak toplanan kalabalık. Osmanlı İmparatorluğu'nda 23 Ocak 1913 günü Enver Bey ve Talat Bey'in başını çektiği bir grup İttihat ve Terakkiüyesi tarafından hükûmet binası Bâb-ı Âli'nin basılmasıyla gerçekleştirilen askerî darbe. Bu baskın sırasında Harbiye Nazırı Nâzım Paşa öldürülmüş, Sadrazam Kâmil Paşa'ya zorla istifası imzalattırılmıştır. Darbe sonras...

Devamı 23 OCAK 1913

Barbaros Hayreddin Zırhlısı

SMS Kurfürst Friedrich Wilhelm zırhlısının suya indirilmeden önce çekilen bir fotoğrafı. Osmanlı donanmasının ikinci Barbaros’u olarak da anılan Barbaros Hayreddin zırhlısı, 29 Nisan 1894-8 Ağustos 1915 tarihleri arasında denizlerde görev yapmış bir savaş gemisidir. Asıl adı SMS Kurfürst Friedrich Wilhelm olan zırhlı, Alman Donanması’na ait Brandenburg sınıfı savaş gemilerinin sonuncusu idi. 1890 yılında “Panzersch...

Devamı 06 AĞUSTOS 1915

Osmanlı Döneminde Sigortacılık

https://www.osmanlisigorta.net/   İtalyanca’da “kişinin kendisini güvende hissetmesi, güvence” gibi anlamlara gelen sicurtà kelimesi Türkçe’ye sigorta şeklinde geçmiştir. Aynı anlamda olmak üzere İngilizce’de security veya insurance, Fransızca’da assurance, Almanca’da versicherung kelimeleri kullanılır. Bilindiği kadarıyla İslâm hukuk literatüründe ilk defa İbn Âbid&icir...

Devamı 26 ŞUBAT 2020

Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye

Devleti Aliyyei Osmaniyye Popüler yayınlarda ve Cumhuriyet sonrasında genel olarak halk arasında bilinen ismiyle “Osmanlı” Devleti, “Osmanlı” ismini bilimsel çalışmalarda göremeyiz.Genelde Devleti Aliyyei yada Devleti Aliyyei Osmaniyye olarak rastlarız.Avrupalılar ise bu kutsal devleti "TÜRK Devleti "olarak nitelemişlerdir.Ülke içinde her daim “Yüce Devlet” olarak Devleti Aliyyei ismini kulanmışt...

Devamı 17 HAZİRAN 2020