02.03.2013, Cumartesi

Nasuh Paşa Antlaşması

20 Kasım 1612 tarihinde Osmanlı Devletiyle Safevî Hanedanınınyönettiği İran arasında imzalanmış bir antlaşmadır.  
Nasuh Paşa Antlaşması
Çeşit Barış Antlaşması
İmzalanma 20 Kasım 1612
İmzacı devletler Safavid Flag.png Safevi Devleti Osmanlı İmparatorluğu Osmanlı Devleti
Antlaşmanın bazı şartları şunlardır:
  1. Nasuh Paşa Antlaşmasıyla Osmanlı Devleti Ferhat Paşa Antlaşmasıyla aldığı toprakları kaybetti.
  2. Kanunî Sultan Süleyman zamanında Osmanlı Devleti ile Safevî Devleti arasındaAmasya Barış Antlaşması (1555) ile belirlenen sınırlar geçerli olacaktır.
  3. Safevîler her yıl Osmanlı Padişahı'na iki yüz yük ipek haraç vereceklerdir.
  4. Osmanlı egemenliği altındaki yerler Osmanlılar'da kalacaktır.
  5. Şehrizor Eyaleti'ni istila eden Hilev Han'a ve Seyyid Mübarek'e Safeviler tarafından yardım edilmeyecek.
  6. Şemhal ve Dağıstan üzerinde Osmanlı egemenliği devam edecek.
  7. Osmanlıların, Ruslara karşı yapacakları her hangi bir seferde Safeviler, Osmanlılara yardım edecekler, engel olmayacaklardır.
  8. İranlı Hacılar, Bağdat ve Basra yoluyla değil Halep-Şam üzerinden hacca gidip geleceklerdir.
  9. Kanuni Sultan Süleyman zamanında belirlenen sınırlar çerçevesinde, Osmanlı-Safevî sınırlarını belirlemek için Osmanlı tarafını Bağdat Beylerbeyi Mahmut Paşa ve Van Beylerbeyi Mehmet Paşa temsil edecekler.
  • Nasuh Paşa Antlaşması 3 yıl kadar yürürlükte kaldıktan sonra Osmanlılarla Safevilerin arası tekrar bozuldu. Şah I. Abbas antlaşma gereği olarak gönderilmesi gereken iki yüz yük ipeği göndermemekte direndi. Yapılan savaşlar ve sürtüşmeler sonucu ancak 1618yılındaki Serav Antlaşmasıyla barış tekrar sağlandı.