09.12.2018, Pazar

Mehmet Hacı Paşa

 

 

 

Orhan Gazi saltanatında, takriben 1348-1359 yılları arasında vezirlik yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

Hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır.Öreğin ne doğum, yılı, ne doğum yeri, ne ölüm yılı, ne de ölüm tarihi bilinmemektedir. Vezir Nizammeddin Ahmet Paşa'yı takiben 1348(?)'de Orhan Gazi'nin veziri olmuş; 11 yıl süren bu görevden sonra 1359(?)'da yerine Kayserili Sinanüddin Fakih Yusuf Paşa bu vezirlik görevine geçmiştir.