10.01.2020, Cuma

Mara Hatun

Osmanlı hanedanın yabancı soylu kadınları arasında yer alan ve II. Murad ile evlenen Mara Brankoviç, bilinen adıyla Mara Hatun, Sırbistan Kralı Jorj Brankoviç ile İrene Komnenus'un kızıdır. Tahmini olarak 1419 yılında doğduğu ileri sürülen Mara Hatun’un babasının Osmanlı Devleti ile iyi ilişkiler oluşturması için evlendiği bilinmektedir. 1433 yılında nişanlandığında Mara Hatun henüz 21 yaşındayken, II. Murad ise 36 yaşındaydı. İslami usullere uygun görkemli bir törenle gerçekleşen düğün töreni, mensup olduğu Ortodoks Kilisesi tarafından kabul görmedi. Her ne kadar İslam inancının baskın olduğu bir devlet lideriyle evlenmiş olsa da Hristiyan inancını hayatı boyunca sürdürdü ve kendisine çok değer veren kocasına sadık kaldı.

Saray içerisinde pasif bir rolü kendine uygun görmeyen Mara Hatun, Osmanlı Devleti’nin diplomatik ilişkilerinde de aktif rol aldı. Edirne-Segedin Antlaşması’nın imzalanmasında önemli katkıda bulundu. II. Murad’ın vefatının ardından Fatih Sultan Mehmed’in müsaadesiyle Sırbistan’a gitti. Üvey annesine oldukça fazla saygı duyan Fatih, analığına bol miktarda hediye ve para verdi. Namı ülke sınırlarına taşan Mara Hatun’la Bizans İmparatoru evlenmek istedi ancak Mara Hatun bu teklifi geri çevirdi. Onun hedefleri farklıydı. Kardeşiyle birlikte Sırbistan tahtını ele geçirmek gibi bir hayali vardı ve bunun için gerekli mücadeleyi sergiledi. Ancak istediği neticeleri elde edememesinin ardından zayıf düştü ve İstanbul’a dönerek Fatih Sultan Mehmed’e sığındı. Fatih’in emri üzerine Sırbistan’a doğru yola koyulan vezir-i azam Mahmut Paşa, Sırbistan’ı ele geçirdikten sonra, analığına geniş bağışlarda ve temkinlerde bulundu. Mara Hatun bundan sonraki süreçte Serez’de bulunan bir manastıra yerleşti. Hayatı boyunca mensup olduğu dine bağlı kalarak dindaşlarına yardımlarda bulunan Mara Hatun, II. Bayezid zamanında 68 yaşında vefat etti, ölümünün ardından ise Stumcia yakınlarındaki Kornea Manastırı’na gömüldü.

Hikayenin kahramanlarından Sofia’nın yetim kaldığı üç yaşından itibaren yaşadığı Savina Manastırı… Manastır bugün Karadağ toprakları içindedir ve Herceg Novi koyuna hakim bir yamaçta konuşludur. İnsana huzur veren çok hoş bir yer burası… Ziyaret etme fırsatım olmuştu. İddiaya ya da en azından hikayeye göre Sultan Mehmed Hanın üvey annesi Mar(i)a Brankoviç, eşi II. Murad vefat ettikten sonra ülkesine geri dönmüş ve bu manastırda inzivaya çekilmiştir. Sultan Mehmed’i üvey annesi Brankoviç büyütmüş ve oğluna Sırpça dahil birkaç yerel dil öğretmiştir. Bosna fatihi Sultan Mehmed fetihten sonra bölge ahalisine kendi dilleri ile hitap etmiş ve halka can, mal, inanç güvenliği garantisi vermiştir. Bildiğimiz kadarı ile Mara Brankoviç’in çocuğu olmamış ve dinini de değiştirmemiştir. Topraklarına döndükten sonra üvey oğlu Sultan Mehmed ile irtibatı hiç kesilmemiş ve onun Adriyatik elçisi gibi çalışmıştır. Venediklilerle Sultanın görüşmelerinde arabulucuk da yapmıştır. Fatih Sultan Mehmed’in üvey annesini öz annesi gibi sevdiği ve vefatına kadar himaye ettiği de tarihi gerçekler arasındadır.