09.12.2012, Pazar

Maltepe Muharebesi

Pelekanon Muharebesi (veya genel olarak bilenen Maltepe Meydan Muharebesi),  Osmanlıların Kocaeli Yarımadasındaki fetihleri ve İznik'i kuşatmaları sebebiyle 10-11 tarihinde Bizans imparatoru III.Andreanikos ile Osmanlı hükümdarı  Orhan Bey arasında yapılan Muharebedir. Muharebe, Osmanlıların zaferiyle sonuçlandı ve o güne kadar dikkat çekmeyen Osmanlılar ön plana çıktı. Sonuçta  Nikaia(bugünkü İznik,)'nın alımı kolaylaştı, Bizans'ın Anadoluda`ki topraklarıyla bağlantısı kesildi, Kocaeli Yarımadası'nın fethi tamamlandı ve Anadoludaki Bizans gücü kırıldı.