13.09.2016, Salı

Malhun Hatun

 

Malhun HâtunMal HâtunMala HatunBâlâ HâtunBâlâhun HâtunRabia Hâtun ya da Kameriye Hâtun

Kasım 1323), İkinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'in 1280'de evlendiği ilk eşidir.

Osmanlı kurucusu Osman Bey'in eşi, Anadolu Din Bilgini ve Öğretmen Şeyh Edebali'nin kızıdır.

Devleti'nin ikinci padişahı olan Orhan Gazi'in annesidir. Kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunur.

Osmanlı padişahlarının doğma büyüme yabancı kadınları sarayda müslümanlaştırarak kendilerine eş yapma geleneği o dönemde olmadığı için Malhun Hatun'un Türk olduğu kesindir.

Malhun Hatun'un Osman Bey ile evliliği Tevârih-i Âl-i Osmân'da şöyle anlatılır: "Şeyhe haber virdi. Şeyh eydür: "Oğul Osmân! Padişâhlık saña ve nesliñe mübârek olsun." der. Ve benüm kızım Malhûn senüñ helâlin oldı." der.