01.12.2012, Cumartesi

Koyunhisar Savaşı

18 Temmuz ve 27 Temmuz 1302 tarihleri arasında Osmanlı Beyliği ile Bizans imparatorluğu'nun yaptığı savaştır.Bu savaş sonucunda Osmanlı beyliği ilk defa Bizans İmparatorluğunda yerini gücünü hisetirmiştir.Bizans İmparatoru II. Andronikos Paleologos kaçarak canını kurtarmıştır. Osmanlıların İzmit'e yaklaşmalarından korkuya kapılan Bizans tekfurlarında anlaşarak Osmanlı Beyliği'ne saldırması.
osman gazi'nin  baltası osman gazi'nin baltası

Savaşın Yeri

Koyunhisar Savaşı diye tanımlanan savaş; Bugün Bursa ili Yenişehir ilçesine bağlı Koyunhisar ya da diğer adı ile Hamdiye Köyü'nün bulunduğu ovada gerçekleşmiştir.

Savaş

Başta Bursa valisi Antros. Ketel ve Kite tekfurları Osman Bey'e karşı birleştiler. İmparator Andronikos II Palaigolos'da 2.000 kişilik bir kuvvet gönderdi. Ancak bu birleşik Bizans ordusu, Osman Bey komutasındaki Osmanlı kuvvetleri tarafından İzmiti'in K. D.'sunda Koyunhisar  denilen yerde ağır bir yenilgiye uğratıldı. Bu savaş sırasında, Osman Bey'in yeğeni Aydoğdu Beyhayatını kaybetmiştir. Osman Gazi yeğeninin ölümüne çok üzülmüştür. Aydoğdu Bey'in kabri halen Koyunhisar beldesinin girişindedir.

Savaşın Sonuçları

  • Osmanlı Devleti Bizans'a karşı gücünü göstermiştir.
  • Osmanlılar Bizans tekfurlarının güçlü ordusunu yenerek zaten zayıflamış olan Bizans'ın gücünü iyice zayıflatmıştır.
  • Bursa'nın kuzeyi hariç üç tarafı Osmanlı topraklarıyla çevrilmiştir.
  • Osman Gazi'nin ününe ün katmıştır ve Anadolu'nun dörtbir yanından gönüllüler Osman Gazi komutasındaki Osmanlı ordusuna katılmışlardır.