10.12.2012, Pazartesi

İzmit'in kuşatması ve fethi

İzmit Kuşatması,  1333 ile  1337 yılları arasında  İzmit’in Osmanlı Devleti tarafından kuşatılarak fethi olayıdır.Öncesi 1299 yılında itibaren Osmanlı akıncıları Bizans topraklarına akınlar düzenleyerek batıya doğru ilerlemektedyiler.  İznikin düşüşü Bizans İmparatorluğu'nun sonunu getirecek olan Osmanlı ilerleyişinin temel başlangıcı olmuştu. Kuşatma ve fetih İznik'ten sonra İzmit'in düşmesi an meselesi idi. 1333 yılından itibaren ağırdan ağıra süren kuşatma 1337 yılında sonuçlandı ve İzmit fethedildi. Şehir son Bizans valisi Prenses Marika Paleialogos tarafından terkedilip Süleyman Paşa’ya verilmiştir. 1396 yılında Germiyanoğulları Beyliği tarafından ele geçirilecek olan Ataşehir dışında Anadolu'daki son Bizans toprağı da böylece Türklerin eline geçti. Sonuçları İzmit'in fethinden sonra Bizans batı komşuları ile Türkler arasında sıkışıp kaldı. Bunun üzerineIII.Andronikos 1333'de Osmanlı hükümdarı Orhan Bey'e bir barış anlaşması teklif etmiş ve yıllık 12.000 Bizans altını haraç karşılığında Bitinyada Bizans elinde kalmış olan arazilere Osmanlı’ları hücum etmemesini teklif etmiştir. Anlaşma sonucunda Orhan Bey bu nedenle beyliğini yeni bir strateji olan komşu Türkmen beyliklerin fethine yöneltmiştir. Bu ülkeler İslam siyaset felsefesine göre dar-ül harp olmadığı için bu yeni stratejinin uygulaması için sudan nedenler yaratılmıştır.