15.12.2012, Cumartesi

İhtiman Muharebesi

1355 yılında Bulgar İmparatorluğu ve  Osmanlı Beyliği arasındaki muharebedir. Osmanlı zaferiyle sonuçlanmıştır. Muharebenin gerçekleştiği yer tam olarak bilinmemekle birlikte Osmanlı güçlerinin  Sofya'ya ilerlerken iki ordunun Sofya'ya yakın bir yerde karşılaştığı söylenir.

Savaş Öncesi

Osmanlılar Balkanlar'daki ilk kalesini 1352 yılında ele geçirmişti ve  Osmanlı Beyliğinin topraklarını Avrupa'da genişletmek istiyordu. Osmanlılar 1354 yılında Filibe Eski Zağrayı  fethederek Sofya'ya doğru ilerlemeye başladı.

Muharebe

Bulgar İmparatorluğu'nun oğlu Michael Asen bir savunma kuvveti hazırladı. Muharebede iki taraf da ağır kayıp verirken Osmanlılar savaşı kazansa da güçleri azaldığı için Sofya'ya doğru hareketleri sona erdi.

Sonuçları
  • Bu savaş Bulgarların Osmanlılarla bir meydan muharebesine hazır olmadıklarını göstermiştir.
  • Osmanlıların Sofya'yı fethini 1382 yılına ertelemiştir.