31.05.2014, Cumartesi

I. Çandarlı İbrahim Paşa

 

 

ö. 25 Ağustos 1429) Temmuz 1421 ile 25 Ağustos 1429 tarihleri arasında, 8 yıl 1 ay vezir-i azamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. Aynı adı taşıyan torunundan ayırmak için Birinci İbrahim Paşa şeklinde anılır. Tarihe Çandarlılar ailesi olarak geçmiş olan ailenin mensubudur.

Hayatı

Çandarlı Kara Halil Paşa'nın küçük oğludur.İlmiye sınıfına dahil olduğu bilinmektedir ve bu nedenle medrese tahsili aldığı çıkartılmaktadır. Fakat hangi medreseye, ne zaman gittiği ve kimlerin hocası olduğu bilinmemektedir. Eğitiminden sonra medrese hocalığı yaptığı da bilinmektedir ama nerelerde görev yaptığı ve ne dersleri okuttuğu için elimizde belge bulunmamaktadır. Saruca Paşa'nın oğlu Umur Bey'in vakfiyesinde Mart 1415'de Çandarlı Halil hakkında "kazasker" olarak kayıt bulunmaktadır. Bunun ardından Vezir olduğu bilinmektedir. Ne zaman vezir olduğunu tam belirten hiçbir kayıt günümüze gelmemiştir. Kara Timurtaş Paşa oğlu Oruç Bey vakfiyesinde onun 1420'de I. Mehmet döneminde ikinci vezir görevi yaptığı belgelenmektedir.

30 Ağustos 1421'de I. Beyazıt'ın oğlu olduğunu iddia eden Düzmece Mustafa olarak da anılan Mustafa Çelebi'nin isyanına karşı gönderilen başvezir Amasyalı Beyazıt Paşa Mustafa Çelebi'ye karşı yaptığı Sazlıdere Muharebesi'nde mağlup düşüp, esir alınıp idam edilmesinden sonra Temmuz 1421'de II. Murad'ın başveziri olmuştur. Mustafe Çelebi'nin Trakya'ya geçmesini önlemek için Gelibolu'ya asker gönderilmesi ve sonunda Mustafa Çelebi'nin yakalanıp idam edilmesinde önemli rol oynamıştır. II. Murat'ın Fetret Devri ile tekrar ortaya çıkan bazı Anadolu Beyliklerini tekrar Osmanlı devleti hükümü altına alması politikasını başarı ile yürütmüştür.

Mezar kitabesine göre 15 Ağustos 1429'da Edirne'de ölmüştür. Cenazesi İznik'e nakledilip bu şehirde Çandarlı Meyadanı'nda bulunan kendi türbesine gömülmüştür.

Dedebali kızı İsfahan Şah Hatun (veya Hanım Hatun) ile evlilik yapmıştır. Bu evlilikten Mahmud ve Mehmed adlı iki erkek oğlu ve Fatma ve Hatice adlı iki kızı olmuştur.

Çandarlı İbrahim Paşa'nın Kudüs'te bir medresesi bulunmaktadır.