05.06.2014, Perşembe

Hüseyin Avni Paşa

Hüseyin Avni Paşa

Hüseyin Avni Paşa

(d. 1819 - ö. 15 Haziran 1876Abdülaziz saltanatında 15 Şubat 1874 - 26 Nisan 1875 tarihleri arasında bir yıl iki ay dokuz gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Bir hükümet toplantısına yapılan silahlı saldırıda ölmüştür.

Hüseyin Avni, 1821 yılında Isparta'nın Gelendost İlçesinde doğdu. Babasının adı Eşekçi Ahmed idi. Öğrenimi için, babası tarafında İstanbul'a yollandı. Çorlulu Ali Paşa Medresesi'nde müderris olan dayısının yanına sığındı. Medresede Kur'an ve Arapça okudu. 1837 Temmuzunda nefer (er) olarak Harbiye'nin hazırlık sınıfına alındı. 8 ay sonra imtihanla onbaşı, 1839 Temmuzunda çavuş, sonra başçavuş oldu. 1842'de Mekteb-i Fünun-i Harbiyye-i Şahane'yi bitirerek 21 yaşında mülazım (teğmen) rütbesini aldı. 1849'da erkan-ı harb kolağası (kurmay kıdemli yüzbaşı) rütbesiyle 28 yaşında Harb Akademisi'nden çıktı.

Hüseyin Avni Paşa Çeşmesi Diğer adı Paşa Limanı olan Hüseyin Avni Paşa Çeşmesi, 1874 yılında Hüseyin Avni Paşa tarafından yaptırılmıştır. On musluklu olan Hüseyin Avni Paşa Çeşmesi, Üsküdar'da Paşa Limanı Caddesi üzerinde yer alır. Tek yüzlü duvar çeşmesi olan Hüseyin Avni Paşa Çeşmesi'nin arkasında önceden Yarımca Baba Tekkesi ve Hazire yer alıyordu. Ancak bu yapılar, günümüze ulaşamamıştır.

Hüseyin Avni Paşa Çeşmesi


Diğer adı Paşa Limanı olan Hüseyin Avni Paşa Çeşmesi, 1874 yılında Hüseyin Avni Paşa tarafından yaptırılmıştır. On musluklu olan Hüseyin Avni Paşa Çeşmesi, Üsküdar'da Paşa Limanı Caddesi üzerinde yer alır. Tek yüzlü duvar çeşmesi olan Hüseyin Avni Paşa Çeşmesi'nin arkasında önceden Yarımca Baba Tekkesi ve Hazire yer alıyordu. Ancak bu yapılar, günümüze ulaşamamıştır.

Hüseyin Avni, 1852 Haziranında binbaşı rütbesi ve "bey" ünvanı alarak Harbiye'ye taktik öğretmeni tayin edildi. 12 Haziran 1853'te yarbayrütbesiyle Şumnu'ya, sonra Sofya 'ya gönderildi. Daha sonra Vidin'deki tümenin kurmay başkanlığına getirildi. Çatana zaferi üzerine Padişah Sultan Mecid, Hüseyin Avni Bey'e altın kabzalı kılıç, albay rütbesi verdi. Sonra mirliva (general) olarak Kars'a, oradan Şumnu'ya gönderildi. 1858'de Mekteb-i Harbiyye kumandanı, sonra mekatib-i askeriyye (askeri okullar) kumandanı oldu. Ocak 1868'te askeri şura reisi, Temmuz 1863'te müşir (mareşal) rütbesiyle Birinci Ordu Kumandanı oldu. Rumlar ayaklanınca, 7 Mart 1867'de Girit'e yollandı. 29 Kasım 1867'de Girit Eyalet Valisi oldu. 9 Şubat 1869'da Serasker (Genel Kurmay Başkanı) olarak ilk defa imparatorluk hükümetine girdi.

15 Şubat 1874 - 26 Nisan 1875 tarihleri arasında sadrazam oldu

30 Mayıs 1876 tarihinde yapılan ve Midhat Paşa'yla birlikte padişah Abdülaziz'in tahttan indirilmesiyle sonuçlanan hükümet darbesininliderlerinden biriydi. Ancak 15 Haziran 1876 gecesi Mithat Paşa'nın Beyazıt'taki evinde bir hükümet toplantısına katılırken devrik padişah Abdülaziz'in kayınbiraderi Çerkes Hasan'ın konağı basarak yaptığı katliam sırasında yaşamını kaybetti

Üsküdar'ın bu büyük yapısı, eski ismi Öküz Limanı olan mevkide idi. Sağ ilerisinde ve yol aşırı yerde Abdurrahman Ağa Camii ve Yarımca Baba Bektâşî Tekkesi, karşısında ise Hüseyin Avni Paşa'nın 1291 (1874-75) tarihinde yaptırmış olduğu muhteşem çeşme vardır. Piyale Paşa Sahilsarayı yapıldıktan sonra Paşalimanı ismini alan bu mevkide, XIX. yüzyıl ikinci yarısında

 

Üsküdar'ın bu büyük yapısı, eski ismi Öküz Limanı olan mevkide idi. Sağ ilerisinde ve yol aşırı yerde Abdurrahman Ağa Camii ve Yarımca Baba Bektâşî Tekkesi, karşısında ise Hüseyin Avni Paşa'nın 1291 (1874-75) tarihinde yaptırmış olduğu muhteşem çeşme vardır. Piyale Paşa Sahilsarayı yapıldıktan sonra Paşalimanı ismini alan bu mevkide, XIX. yüzyıl ikinci yarısında "gemilerin kalafat edildiği bir çekek yeri, müteaddit kahveler, tabakhaneler, Beylik Zahîre Anbarları", 1258 (1842) tarihli karakolhane ve sahilinde ise, Mumhane İskelesi bulunuyordu. Hüseyin Avni Paşa Yalısı'nın yerinde 1814 tarihli Bostancıbaşı Defteri'ne göre, Defter Emini Sadullah Efendi'nin yalısı, bunun üst tarafında ise Şehremini Hayrullah Efendi'nin yalısı vardı. Sadullah Efendi'nin yalısı daha sonra Reşit Paşa isminde bir zatın uhdesine geçmiştir. Hüseyin Avni Paşa yalısı bu yapının yerine inşa edilmiştir. Daha evvelki tarihlerde ve 4 Muharrem 1197 (Aralık 1782)'de, Sadrazam Raif İsmail Paşa'nın ve Üsküdar'da kütüphanesi olan Selim Ağa'nın sahilhaneleri bulunuyordu.

635