02.03.2013, Cumartesi

Hotin Antlaşması

9 Ekim 1621 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ile Lehistan-Litvanya Birliği arasında imzalanmış bir barış antlaşmasıdır. 1620-1621 Osmanlı-Lehistan Savaşı'nı sonuçlandıran antlaşmadır.
Hotin Antlaşması
Çeşit Barış Antlaşması
İmzalanma 1621
İmzacı devletler Chorągiew królewska króla Zygmunta III Wazy.svg Lehistan-Litvanya Birliği Osmanlı İmparatorluğu Osmanlı İmparatorluğu
Dilleri Lehçe, Osmanlı Türkçesi
Hotin kalesi Hotin kalesi
Lehistan'ın Eflak ve Boğdan'ın işlerine karışması üzerine Osmanlı İmparatorluğu Lehistan'a savaş açtı. Sultan Genç Osman'ın komutasındaki 200.000 askerlik ordu Lehistan'ın elindeki Hotin kalesini kuşattı. Osmanlı ordusu defalarca saldırılarda bulunmasına rağmen Hotin kalesini alamadı. Sonunda Genç Osman'ın itirazlarına rağmen barış antlaşması yapıldı. Bu antlaşmanın bazı şartları şunlardı:
  1. Kırım Tatarlarının Lehistan'a yaptığı akınlar yasaklandı.
  2. Hotin Osmanlı egemenliğindeki Boğdan'a verildi.
  3. Lehistan'ın Osmanlılara vergi ödemeye devam etmesi kararlaştırıldı.
Saldırının başarısızlığına karşılık Boğdan'ın güvenliği sağlanmış oldu. II. Osman Hotin kalesi önünde istekli savaşmayan Yeniçeri Ocağı’nı kaldıracağını açıkladı. Bu kararı onun öldürülmesi ile sonuçlandı.