21.02.2014, Cuma

Hatice Sultan

Hatice Sultan

Hatice Sultan

 

Pargalı İbrahim ve Hatice sultanın düğünleri.

Pargalı İbrahim ve Hatice sultanın düğünleri.

Ailesinin isteği ile İskender Paşa ile evlenen Hatice Sultan, bir süre sonra İskender Paşa'nın ölümü ile genç yaşta dul kalmıştır. Uzunca bir süre evlenmeyen Hatice Sultan ile daha sonra sadrazam Pargalı İbrahim Paşa evlendiği düşünülmekle beraber bu konu tartışmalıdır. Bir görüşe göre İskender Paşa'nın eşinin kendisi olmadığı, Pargalı İskender Paşa'nın dul eşi olarak aileden başka bir kimse ile evlendiğini iddia etmektedir. Bununla birlikte Pargalı'nın ölümü akabinde eşinin bütün çocukları nesli devam etmesin diye Kanunîtarafından boğdurularak öldürülmüştür. Hatice Sultan, 1538'de İstanbul'da vefat etmiştir. Kabri Yavuz Selim Camii'de Şehzadeler Türbesindedir.

 

hatice sultan türbesi