22.02.2015, Pazar

Halime Hatun

Ertuğrul Dizisinden

Halime Hatun Devleti Aliyyei Osmaniyye temeleri atan büyük hakan ,Osman Gazi Hazretlerinin annesidir. Süleyman Şah ile karısı Hayme Hatun'un oğlu olan Kayı Boyu önderi Ertuğrul Gazi'nin eşi ve Hâlime Hâtûn Türk neslinden olup Türkmen bir aileye mensuptu. Gazi Sarı-Batı Savcı Bey (vefâtı: 1288), Gündüz Alp (vefâtı: 1306), ve Osman Gazi (1258-1326) adlarında üç oğlu vardı. 1281 yılında vefât eden Hâime Hânım'ın mezarı Söğüt'te kocası Ertuğrul Gazi'nin türbesinin bahçesindedir. Osman gazi tarafından yaptırılmıştır. Türk geleneklerine göre oğullarını yetiştirip onlara İSLAM  örf ,adet ve gelenekleri ilk öğreten anadır bize öyle bir evlat yetiştirdiki o evlat dünya ya osmanlı hoşgörüşünü, mazlumların yanında oluşunu ,kudretini ve en önemlisi İSLAMIN kılıcı olan bir nesil oluşturdu

Oğlu Birinci Osmanlı Padişahı I. Osman tarafından Söğüt'te inşa ettirilen Hâlime Hâtûn Türbesi.