02.03.2013, Cumartesi

Edirne-Segedin Antlaşması

1444 yılında Osmanlı Devleti ve Macaristan arasında imzalanmış bir barış antlaşmasıdır. Ayrıca bu antlaşma Osmanlı Devleti'nin imzaladığı ilk barış antlaşmasıdır.
Edirne-Segedin Antlaşması Edirne-Segedin Antlaşması
Çeşit Barış Antlaşması
İmzalanma 1444
Yer Edirne, Osmanlı Devleti
İmzacı devletler Macaristan Krallığı (1920–1946) Macar Krallığı Osmanlı İmparatorluğu Osmanlı Devleti
Dilleri Osmanlı Türkçesi, Macarca
Papa IV. Eugenius János Hunyadi'nin kumandanlığı altında Macar, Sırp, Bosna ve Eflakkuvvetlerinden oluşan bir Haçlı ordusunu Sultan II. Murat'ın kumandanlığı altındaki Osmanlıordusunun üzerine gönderdi. Karamanoğulları beyliğinin de desteğini alan bu orduyuOsmanlılar yenilgiye uğrattı. Bunun üzerine II. Murat 12 Haziran 1444'de Edirne'de bu barış antlaşmasını imzalayarak antlaşmanın metnini bir Osmanlı heyetiyle Macaristan'a yolladı. Macaristan kralı I. Ulászló bu antlaşmayı onaylama taraftarıydı. Ama Papa ve Bizansİmparatoru bu antlaşmaya karşı çıktılar. Sırp despotunun ve János Hunyadi'nin de ısrarıyla kral I. Ulászló antlaşmayı 12 Temmuz 1444'de Segedin'de imzaladı. Antlaşmanın maddeleri şunlardı:
  1. Bulgaristan’daki Osmanlı egemenliği tanınacak.
  2. Sırp despotluğu tekrar kurulacak ve Osmanlılara vergi verecek.
  3. Eflak beyliği Macar egemenliğinde kalacak, Osmanlılara vergi vermeye devam edecek.
  4. Tuna nehri taraflar arasında sınır olacak.
  5. Antlaşmanın süresi 10 yıldır.
Bu antlaşmadan sonra II. Murat yerini 12 yaşındaki oğlu II. Mehmed'e (Fatih Sultan Mehmet) bıraktı. Ama barış dönemi değil 10 yıl, 6 ay bile sürmedi. Haçlı tehditi altında II. Murat tekrar Osmanlı ordusunun başına geçmek zorunda kaldı. 10 Kasım 1444 tarihinde Osmanlıordusu tekrar János Hunyadi kumandanlığı altındaki Haçlı Ordusuyla Varna Savaşını yaptı.