18.12.2012, Salı

Dubravnika Muharebesi

1381 kış aylarında Osmanlı Devleti ve Sırplararasında bugünkü Sırbistan'ın merkezinde kalan Dubrovnica Nehri civarında gerçekleşti. Sırp kuvvetlerine Lazar of Serbia komuta ediyordu. Prens Lazar'ın bölgesine gerçekleşen ilk Osmanlı akını idi. Muharebeyi Sıprlar kazandı ve Balkanlardaki Türk ilerleyişi yavaşladı.
Osmanlı Ordusunda Tımarlı Sipahiler Osmanlı Ordusunda Tımarlı Sipahiler