03.05.2019, Cuma

Demirtaş (Timurtaş) Cami - Bursa

 

 

 

Bazı kaynaklarda camiyi Timurtaş Paşanın oğlu Ali Bey 792 H. (1389-1390) yılında yaptırdığı, bazılarında ise Yıldırım Bayezıd’ın Emiri Kara Timurtaş Paşa tarafından yaptırıldığı yazılıdır. Bursa’da Orhan Cami ile başlayan ve Hüdavendigar Camisinde değişime uğrayan kanatlı veya (Ters T) planlı camiler grubundan olan Demirtaş Cami, ortada merkezi bir kubbe, yanlarında tonoz örtülü, doğu-batı eyvanları, güney yönde yine tonoz örtülü bir bölme ile genişletilmiştir. Kuzey yönündeki son cemaat yeri, kesme taş örgülü, yığma dört ayağı birbirine bağlayan sivri kemerlerin oluşturduğu beş bölüm halindedir. Orta bölme diğerlerine nazaran daha geniş ve yüksektir. Orta bölme, geçişinin üçgenlerle sağlandığı büyük bir kubbe ile örtülüdür. Sağ ve solundaki iki bölme küçük kubbelerle, doğu ve batı yönündeki bölmeler ise çapraz tonozlarla örtülüdür. Yanları kapalı, üç sıra kirpi saçaklı son cemaat yerinin ön yüzüne tuğla örgülü yaba, kuş gagası motifleri işlenmiştir. Orhan Cami’nde olduğu gibi iki yanda daire biçimi kurslar yer almaktadır.

Kaynakça: Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü