15.02.2021, Pazartesi

Çiçek Hatun

Cem Sultan -Fatih Sultan Mehmet Han

Fatih Sultan Mehmet'in eşi olan Çiçek Hatun'un doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Sırp bir cariye veya Türkmen bir beyin kızı olduğu yönünde çeşitli görüşler mevcuttur.

1459 yılında oğlu Cem Sultan'ı Edirne'de dünyaya getiren Çiçek Hatun, oğlunun yanında, onun sancakbeyliği yaptığı Amasya ve sonrasında Konya'da bulundu.

II. Bayezid'in annesi, Gülbahar Hatun ile şehzadesini tahta geçirmek için sürekli rekabet halinde olmuştur. Fatih Sul­tan Mehmed'in vefatının ardından
ve II. Bayezid taht mücadelesine girişti. Savaşı II. Bayezid kazandı.

Bunun üzerine Cem Sultan 1481 yılında ailesiyle birlikte Kahire'ye gitti. Burada acıklı bir hayat süren Çiçek Hatun, 1498 yılında veba salgını sonucu hayatını kaybetti.