05.06.2014, Perşembe

Çerkes Hasan

 (d. 1850- ö. 1876), Osmanlı askeri, padişah Abdülaziz'in kayınbiraderi. 15 Haziran 1876 günü bir Osmanlı hükümet toplantısını basarak 5 devlet büyüğünü öldürmüş en az 10 kişi yaralamış ve idam edilmiştir.

Çerkes Hasan 1850 yılında İstanbul Silivri ilçesinde doğdu

Çerkes Hasan Çerkes Hasan

. Babası İsmail Bey Kafkasya'dan göç etmiş bir Çerkes beyiydi. Çerkes Hasan 1864yılında Bahriye İdadisine, sonra da Harbiye bölümüne girdi. Ablası Neşerek Kadınefendi'nin padişah Abdülaziz'le evlenmesi sonucu padişahın kayınbiraderi oldu. Abdülaziz'in büyük oğlu veliaht Yusuf İzzeddin Efendi'nin yaveri görevine getirildi.

Çerkes Hasan Olayınm__15_CerkesHasan_1507

Sultan Abdülaziz'in 30 Mayıs 1876'da askeri darbe ile tahttan indirilmesi ve şüpheli ölümü üzerine Çerkes Hasan'ın ablası Neşerek Hanım da 11 Haziran 1876'da vefat etti. Bu olaylardan Abdülaziz'i tahttan indiren devlet görevlilerini sorumlu tutan Çerkes Hasan 15 Haziran 1876 günü Midhat Paşa'nın konağına giderek hükümet toplantısını bastı. Serasker (Genel Kurmay Başkanı) Hüseyin Avni Paşa'yı ve Hariciye Nazırı Mehmed Raşid Paşa’yı öldürdü. Midhat ve Ahmed Paşaları da öldürmek için kovaladı. Çerkes Hasan yakalanana kadar 10 kişi ölü yatıyordu. Kısa süren bir duruşma sonucu idama mahkûm edildi ve Edirnekapı Mezarlığında defnedildi.

Bu olay üzerine zaten ruhsal bir bunalımda olan padişah V. Murat'ın durumu daha da kötüleşti. Tahttan indirilerek yerine II. Abdülhamit geçirildi.