08.01.2013, Salı

Belgrad'ın fethi

Belgrad'ın fethi, 29 Ağustos 1521 günü Belgrad'ın Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı Ordusu tarafından fethedilmesi olayıdır. Belgrad Kanuni Sultan Süleyman'ın aynı zamanda ilk fethidir. Fethin ardından daha önce kaleyi iki kez kuşatıp alamamış olan Osmanlılar hem dedelerinin başaramadığını başarmış hem de Orta Avrupa kapılarını sonuna dek açmış oluyorlardı.

Önceki Fetih Girişimleri

16. yüzyılda Belgrad Kalesi 16. yüzyılda Belgrad Kalesi

Belgrad daha önce de II. Murat ve Fatih Sultan Mehmed döneminde kuşatılmış ancak alınamamıştı. Belgrad’ın ilk kuşatması 1441 senesinde Evrenosoğlu Ali Bey komutasındaki bir ordu ile II. Murat tarafından altı ay sürdü. Ancak, salgın hastalık ve zayiatın fazla olması nedeniyle başarısız olundu. İkinci kuşatma Fatih Sultan Mehmed Han tarafından 150.000 kişilik bir ordu, 200 gemi ve toplarla 13 Haziran 1459′da başladı. Ancak Hünyadi Yanoş komutasındaki Haçlı ordusu, kalenin yardımına gelip içeri girmeye muvaffak oldu. Padişahın bu muharebede yaralanması, askerlerin yorgunluğu sonucu sonuç yine başarısızdı.

Fethin Hazırlığı ve Gerçekleşmesi

Kuşatma, 1588 Hünername'den. Kuşatma, 1588 Hünername'den.

İtalyaya kadar uzanan Osmanlı'nın Avrupa'daki genişlemesinin son noktası olan Belgrad tarihi olarak da Osmanlı Devleti için büyük önem arzediyordu. Çünkü bu fetihle Osmanlı Devleti’ne Orta Avrupa Yolu açılacak ve Macaristan’ın fethi kolaylaşacaktı. Sırplarellerindeki tek kale olan Belgrad'ı koruyamayacaklarını düşünerek burayıMacar'lara bıraktılar. Ancak Osmanlılar'la Macarların arası iyi değildi. Macarlar, Osmanlılara karşı kurulan Haçlı birliğine katılıyor,Balkan uluslarını Osmanlılar'a karşı kışkırtıyor ve fırsat buldukça Türk topraklarına saldırıyorlardı. Kanuni önden elçilerini gönderdi ardından da 18 Mayıs 1521 tarihinde yola çıktı. Osmanlı Donanması Tuna nehri yoluyla, Kanuni'de karadan büyük bir ordu ile Belgrad önlerine geldi. Böylece şehir karadan ve nehirden kuşatıldı. Günlerce süren şiddetli ateşten ve çarpışmadan sonra Osmanlı kuvvetleri, 8 Ağustos, Ramazan ayının beşinci günü dış kaleye girdi. İç kalenin fethi ise biraz daha uzadıysa da Ramazan’ın 26. Kadir gecesi orası da alındı.