Asr-ı Saadet

Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.)

Hz. Muhammed (S.A.V.), 571 yılında Mekke’de doğdu. Mekke’nin ve Arabistan’ın en nüfuslu kabilesi olan Kureyş’in, Benihaşim (Haşimoğulları) boyundandır. Babası Kureyş kabilesinin lideri ve Mekke yöneticisi olan Abdülmuttalip’in oğlu Abdullah, annesi ise yine aynı kabilenin Zühre boyundan Vehb bin Abd Menaf’ın kızı Amine idi. Babasını doğmadan, annesini ise altı yaşında kaybeden Hz. Muhammed (S.A.V.), büyükbab...

Devamı 20 NİSAN 0571

Hz. Ebu Bekir Sıddık (R.A.)

572 Yılında Mekke’de doğdu, Babası Kureyş’in Teym boyundan Ebu Kuhafe Osman, Annesi Sahrin kızı Ümmül Hayr Selma’dır. Asıl adı Abdül Kabe idi müslüman olduktan sonra Hz Muhammed (S.A.V.) ona Abdullah adını verdi, ayrıca Atik, Sıddık Yarı- gar sanlarıylada anılır. Müslüman olan ilk erkektir. Mekke’de Kureyş’lilerin kan davalarına bakardı, daima uygun ve yerinde karar veren bir hakemdi. Hz. Muhammed (...

Devamı 01 OCAK 0572

Hz.Ömer-ül-faruk (Ömer bin Hattab)

Ömer bin Hattab Emirül Mu'minîn (Müminlerin Komutanı) (581)  İslam peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V.)'in bir sahabesi, İslam Devleti'nin Hz. Ebubekir (R.A)sonraki Başkanı ve Halifesi (634-644).  Raşit Halife'nin (Hulefa-i Raşidin) Hz. Ömer (R.A.) bin Hattab'ı zaman zaman "Ömer-ul Faruk" (عمر الفاروق) diye anarlar. Cesareti ve adaleti ile tanındığı söylenmektedir. Hz. Öme...

Devamı 01 OCAK 0581

Hz.Osman bin Affan (R.A)

d.580 - ö. 17 Haziran 656, Dört Büyük Halife'den üçüncüsü, İslam peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V.)'in cennetle müjdelenmiş sahabelerinden birisi. 644 yılından 656'daki öldürülmesine kadar, 12 yıl boyunca, halifelikyapmıştır; Dört Büyük Halife'den en uzun süre halifelik yapan odur. Ümeyyeoğullarından olan Hz. Osm...

Devamı 01 OCAK 0582

Hz.Ali (R.A) bin Ebu Talib

d. 599, Mekke - ö. 661, Kûfe, İslam Devleti'nin 656-661 yılları arasındaki halifesi. İslam peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V.)'in hem damadı hem de amcası Ebu Talib'in oğlu olan Hz.Ali(R.A), Hz.Muhammed(S.A.V)''in İslam'a davetini kabul eden ilk erkektir. Sünni İslam'a göre Hz.Ali (R.A.), dört halifenin sonuncusu, Şii İslam'a göre ise imamların ilki ve Hz.Muhammed(S.A.V)'...

Devamı 01 OCAK 0599

Veda Hutbesi

Veda Hutbesi 100.000 kişilik bir kafileyle hacca giden Hz. Muhammed (S.A.V.) ünlü veda hutbesini okudu. Bu hutbe İslâm dinin birçok önemli ilkesinin anlatıldığı bir konuşma idi. İnsanlar arasındaki eşitlik, kadın haklarına saygı gösterilmesi, tefeciliğin ve kan davalarının yasaklanması gibi birçok sosyal konuyu kapsıyordu.   Hz. Muhammed (S.A.V.)'in Veda Hutbesi'ni gerçekleştirdiği Arafat Dağı v...

Devamı 06 MART 0632