22.12.2019, Pazar

Alişar Bey

Alişar bey Germiyanoğlu beyliğinin başıdır ve Kütahya Bey’i olarak bilinir. Kütahya bölgesine hakim olan Germiyanoğulları ile Kayıların yakın dostluğu vardır; ancak Alişar bey kurnaz bir adamdır. Osman bey Balhatun’u kendisine istemesi için Alişar beyi gönderir ama Alişar bet Balhun Hatun’u kendisine ister ancak alamaz diye rivayet edilir

Gazi Osman Şah Eskişehir’e gidince, Eskişehir hükümet merkezi oldu ve şehirde pazar kuruldu. Eskişehir’in, Kütahya eyaletine bağlı olduğunu iler .şüren Kütahya Bey’i Germiyanoğlu Alişar Bey, adamlarından birini Eskişehir’e gönderip, pazarda satılan mallardan vergi almak istedi. Gazi Osman Bey, gelen adamı kovdu ve pazar memurlarına ekmek parası diye her yükten ikişer akça alınmak üzere bac resmi koydu.
Bu meseleden dolayı Osman Şah ile, Germiyanoğlu arasında küçük bir çatışma oldu ve tabi kazanan yine Osman Bey…

Kütahya ve başka taraflardan gelen Türkmenler, Karacahisar’a yerleştiler. Bundan sonra Osman Gazi bazen Eskişehir’de, bazen Söğüt’te, bazen de Karacahisar’da oturur, memleketin gelişmesine, adaletin yayılmasına ve halkın haklarının korunmasına çalışırdı. Bu suretle şehirler şen, yollar emin ve halk rahatlık içinde idi.

Osmanlı Beyliği'nin en yakın ilişki içinde olduğu beylik olarak bilinir. Germiyanoğulları kurulduktan 90 yıl sonra Osmanlı Devleti'ne katılmıştır. Katılımı sağlayan ise Yıldırım Bayezid'dir.

Germiyan ailesi veya aşireti, Orta Asya'dan gelerek Malatya'ya kurulan Germiyan Aşiretine mensuptur. Germinyan Aşireti, Selçuklular zamanında Malatya'dan Kütahya boylarına göç etmişlerdi. Aşiretin başında ise Alişir veya Alişar Bey ve oğulları bulunuyordu. 

Germiyanoğulları, 1300 yılında Kütahya'da kurulmalarına rağmen Kula, Simav ve Denizli çevresini kapsayacak şekilde genişlemiştir.