Sultanlar

Osman Gazi

  (1258-1326) Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi 1258'de Söğüt'te doğdu. Babası Ertuğrul Gazi, annesi Hayme Hatun'dur.Kaynaklarin, sâlih, dindar, kahraman, cesur ve merhametli bir kimse olarak tanittigi Osman Gazi, üç günde bir yemek pisirtip fakirleri doyurmak, çiplaklari giydirip donatmak, dul ve yetimleri gözetip korumak gibi iyi hasletlere sahip bir kimse idi. Hak ve adalete saygili, üstü...

Devamı 28 OCAK 1299

Orhan Gazi

                 ( Orhan Bey; 1281, Söğüt – Mart 1362, Bursa), Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci padişahı. 1326 ile 1359 yılları arasında beylik yapmıştır. Babası Osman Gazi'den 16.000 km2 olarak aldığı devleti, oğlu I. Murad'a 95.000 km2 olarak bırakmıştır.Osmanli tahtina geçip oturdugu zaman, ne yaptigini ve ne yapmasi gerektigini ...

Devamı 01 ŞUBAT 1326

Sultan I. Murat (Hüdavendigar)

Sultan I. Murat (Hüdavendigar)             Osmanli Devleti'nin üç büyük kurucusundan biri olan I. Murad, kanun ve nizamlara saygili, teskilatçi ve komutanlik özelliklerini tasiyan bir hükümdardi. Az ve öz konusan padisahin, iyiliksever ve merhametli bir kisiligi oldugu için kendisine "Hüdâvendigâr" lakabi verilmisti.Osmanli tarihinde Murad Hüdâvend...

Devamı 01 ŞUBAT 1362

Sultan Yıldırım Bayezid

Sultan Yıldırım Bayezid   1360 yılında Bursa’da dünyaya geldi. Babası Murad-ı Hüdavendigâr, annesi Gülçiçek Hatun’dur. Küçük yaştan itibaren zamanın en mümtaz alimlerinden olan Bursa kadısı Koca Mahmud, kazasker Çandarlı Halil ve Kara­manlı Molla Rüstem’den ilim öğrendi. Babasının seçme komu­tanlarından askerlik eğitimi gördü, orduları sevk ve i...

Devamı 01 OCAK 1389

Sultan I. Mehmed Çelebi

Sultan I. Mehmed Çelebi       Çelebi Sultan Mehmed, kendisinden önceki Osmanli hükümdarlari gibi vatandaslarini (tebeasini) gözeten, onlar için imkânlar hazirlamaya çalisan bir hükümdardi. Bu bakimdan günün ekonomik, sosyal ve dinî sartlarinin gerektirdigi ihtiyaçlari karsilamak için gayret sarf ediyordu. Bunun içindir ki o, fakir, kimsesiz ve hatta yolculari doyurmak i...

Devamı 01 OCAK 1413

Sultan II. Murad

SULTAN II.MURAD HAN 1404 Haziran'inda Amasya'da dünyaya gelen Murad, babasi Çelebi Sultan Mehmed (Birinci Mehmed)'in vefati üzerine daha 17 veya 18 yasinda bir delikanli iken Osmanli tahtina geçip idareyi eline almak zorunda kaldi. Ileride de temas edilip görülecegi gibi onun yönetimde bulundugu dönem, idarî, mülkî ve hukukî mekanizmanin istikrarli bir sekilde intizam ve ahenkle yürüyen bir devir olmu...

Devamı 25 HAZİRAN 1421

Fatih Sultan Mehmed Han

  II.mehmed (1432-1481) 30 Mart 1432– 3 Mayıs 1481yedinci Osmanlı padişahı. Divan edebiyatında Avnî mahlasını kullanmıştır. Sultan II. Murad ve Hüma Hatun’un oğludur. İstanbul'u fethetmesinden sonra Ebû ʾl-Feth (‏ابو الفتح, Fethin Babası) ve daha sonraki asırlardaFâtih (‏فاتح) lakabıyla anılmıştır. Ayrıca döneminde Avrupa'da B&uu...

Devamı 03 ŞUBAT 1451

Sultan II. Bayezid

                 II. Bayezid, veya Sofu Bayezid,Divan Edebiyatı'ndaki müstear adı (mahlas): Adni) (d. 3 Aralık 1447 – ö. 26 Mayıs 1512) sekizinci Osmanlı padişahıdır. Babası Fatih Sultan Mehmed annesi Gülbahar Hatun'dur. Yavuz Sultan Selim'in de babasıdır. Tahta geçtiğinde 511.000 km²'si Asya'da, 1.703.000 km²'si Avru...

Devamı 22 MAYIS 1481

Yavuz Sultan Selim

YAVUZ SULTAN SELİM I. Selim, Yavuz Sultan Selim, Hâdim'ul-Harameyn'iş-Şerifeyn (Mekke ve Medine'nin Hizmetkârı) (Osmanlı Türkçesi: سليم الأول) (d. 10 Ekim 1470 – ö. 21/22 Eylül 1520), 9. Osmanlı padişahı ve 74. İslam halifesidir. Babası II. Bayezid, annesi Gülbahar Hatun'dur. Tahtı devraldığında 2.375.000 km2 olan Osmanlı topraklarını sekiz yıl gibi kısa bir s...

Devamı 26 MAYIS 1512

Kanuni Sultan Süleyman

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN HAN I. Süleyman (Osmanlı Türkçesi: سلطان سليمان اول Sultan Süleyman-ı evvel, 6 Kasım 1494,Trabzon - 7 Eylül 1566, Zigetvar), Osmanlı İmparatorluğu'nun onuncu padişahı ve 75. İslamhalifesidir. Batıda Muhteşem Süleyman,Doğuda ise adaletli yönetimine atfenKanunî Sultan Süleyman (Osmanlı Türkçesi: قانونى سلطان سليمان‎) olarak bilinmektedir. 1520'den 1566'daki ölümüne kadar, yaklaşık 45 yıl 337 g...

Devamı 30 EYLÜL 1520

Sultan II. Selim

SULTAN II.SELİM HAN II. Selim (Osmanlı Türkçesi: سليم ثانى Selīm-i sānī), Sarı Selim  olarak anılır (28 Mayıs 1524, İstanbul – 15 Aralık 1574, İstanbul), 11. Osmanlı padişahı ve 90.İslam halifesidir. Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ın oğludur. Babasından 14.892.000 km2 olarak devraldığı imparatorluk topraklarını, 15.162.000 km2 olarak bırakmıştır. 15 Aralık 1574 günü vefat etmiş, Ayasofya'daki türbesine gömülmüştür. ...

Devamı 07 EYLÜL 1566

Sultan III. Murad Han

III. Murad (1546-1595) (Osmanlı Türkçesi: مراد ثالث - Murād-i sālis; d. 4 Temmuz 1546, Manisa – ö.16 Ocak 1595, İstanbul), 12. Osmanlı padişahı ve 91. İslam halifesidir. Şehzadeliği III. Murat II. Selim'in Nurbanu Sultan'dan olan en büyük oğlu ve varisidir. Nurbanu Sultan'un asıl adının Raşel olduğu ve Musevilikten Müslümanlığa döndüğü söylenir. Nurbanu Sultan'ın anne ve babasının kimler olduğu ise kesin olarak bilinememekte...

Devamı 15 ARALIK 1574

Sultan III. Mehmed Han

III. Mehmed (Osmanlı Türkçesi: محمد ثالث Mehmed-i sālis), (d. 26 Mayıs 1566, Manisa – ö.21 Aralık 1603, İstanbul), 13. Osmanlı padişahı ve 92. İslam halifesidir. Tahta çıktığı 1595 yılından ölümüne kadar padişahlığını sürdürmüştür. III. Murat ile Osmanlı korsanları tarafından kaçırılıp köle edilmeden önceki adıyla Sofia Baffo olan aslen Venedikli Safiye Sultan 'ın oğludur. İsmi, Fatih Sultan Mehmet'e benzemesi için, büyük de...

Devamı 16 OCAK 1595

Sultan I.Ahmed Han

Sultan I.Ahmed Han   (Osmanlı Türkçesi: احمد اول Ahmed-i evvel, Divan Edebiyatı'ndaki adıyla Bahtî) (18 Nisan 1590, Manisa – 22 Kasım 1617, İstanbul) 14. Osmanlı padişahı, 93. İslam halifesidir. Babası Sultan III. Mehmed, annesi Handan Sultan'dır. Babasının vefatı üzerine 21 Aralık1603'te Eyüp Sultan'da kılıç kuşanarak tahta geçti. Sultan I. Ahmet, Kanuni Sultan Süleyman'dan sonraki padişahlar içinde devlet işleriyle yoğun şe...

Devamı 21 ARALIK 1603

Sultan I. Mustafa Han

SULTAN I.MUSTAFA HAN (Arapça: مصطفى الأول) (d. 1591, Manisa – ö. 20 Ocak 1639, Topkapı Sarayı,İstanbul) 15. Osmanlı padişahı ve 94. İslam halifesidir. Babası Sultan III. Mehmed'tir. I. Mustafa'nın annesinin ismi kesin olarak bilinmemekle beraber Fûldane Valide Sultan olduğu bazı tarihçilerce rivâyet edilmiştir. Osmanlı tarihindeilk defa padişahlığın babadan oğula geçmesi kuralını bozarak kardeşinin arkasından tahta çıkmış olan...

Devamı 22 KASIM 1617

Sultan II. Osman (Genç) Han

Sultan II.Osman Han 1604-1622   II. Osman ya da Genç Osman divan edebiyatındaki mahlasıyla Farisî (d. 3 Kasım 1604,İstanbul - ö. 20 Mayıs 1622, İstanbul); 16. Osmanlı padişahı ve 95. İslam halifesidir. Babası I. Ahmed, annesi Mahfiruz Haseki Sultandır. Mahfiruz Haseki Sultan Rum'dur. Sultan Genç Osman 14 yaşında iken, amcası Sultan I. Mustafa'nın tahttan indirilmesi üzerine Osmanlı tahtına oturdu. Annesi onun yetişmesi için çok titiz dav...

Devamı 26 ŞUBAT 1618

Sultan IV. Murad Han

  IV. Murat (Osmanlı Türkçesi: مراد رابع Murād-i rābi‘) (d. 27 Temmuz 1612, İstanbul - ö. 8 Şubat 1640, İstanbul), 17. Osmanlı padişahı ve 96. İslam halifesi. 1623 ile 1640 yılları arasında hüküm sürdü. Revan (Erivan) ve Bağdat fatihidir. IV. Murat İstanbul'da, SultanI. Ahmet'in ve asıl ismi Anastasya olan Rum asıllı Kösem Sultan'ın ...

Devamı 10 EYLÜL 1623

Sultan İbrahim Han

SULTAN İBRAHİM HAN İbrahim (d. 5 Kasım 1615, İstanbul – ö. 18 Ağustos 1648, İstanbul), 18. Osmanlı padişahı ve 97. İslam halifesidir. İbrahim, 8 Şubat 1640'ta kardeşi IV. Murat’ın ölümü üzerine 25 yaşında ve 18. padişah olarak Osmanlı tahtına çıktı. Şehzadeliğinde çok sıkı bir saray hayatı yaşamış, kardeşleri öldürüldüğünden korku içinde büyümüştü. Sultan İbrahim tahta geçtiğinin ilk senesinde Mirgünoğlu olayı yaşandı...

Devamı 09 ŞUBAT 1640

Sultan IV. Mehmed Han

SULTAN IV.MEHMED HAN IV. Mehmet ya da Avcı Mehmet adıyla da bilinir (2 Ocak 1642, İstanbul – 6 Ocak 1693, Edirne), 19. Osmanlı padişahı ve 98. İslam halifesidir. Padişah İbrahim'in Turhan Sultan'dan olan oğludur. Babasının tahttan indirilmesinin ardından 1648'de 7 yaşında padişah oldu. Ava düşkünlüğünden dolayı avcı lakabıyla anılmıştır. 39 yıllık saltanatıyla I. Süleyman'dan sonra en uzun süre hükümdarlık yapan Osmanlı padişahıdır. ...

Devamı 08 AĞUSTOS 1648

Sultan II. Süleyman Han

SULTAN II.SÜLEYMAN HAN II. Süleyman (Osmanlı Türkçesi: سليمان ثانى‎ Süleymān-i sānī, d. 15 Nisan 1642,İstanbul – ö. 22 Haziran 1695, Edirne), 20. Osmanlı padişahı ve 99. İslam halifesidir. Şehzadeliğinde mükemmel tahsil ve terbiye gördü. Kardeşi Sultan IV. Mehmed Hanzamanında sarayda hususi hocalardan ders aldı. Hayatının kırk yılını bir dairede hapis geçiren Sultan II. Süleyman, IV. Mehmed'in tahttan indirilmesi üzerine, 8 ...

Devamı 08 KASIM 1687

Sultan II. Ahmed Han

SULTAN II.AHMED HAN II. Ahmet (25 Şubat 1643 – 6 Şubat 1695), 21. Osmanlı padişahı ve 100. İslam halifesidir. İlk Yılları Sultan İbrahim Han'ın üçüncü oğludur. Annesi Hatice Muazzez Sultan'dır. 1643'teEdirne'de dünyaya geldi. İyi bir tahsil gördü. Arapça ve Farsça'yı mükemmel bir şekilde öğrendi. Kardeşi II. Süleyman'ın dört yıllık saltanatı sırasında sarayda kafes hayatı yaşadı. 21 Haziran 1691'de tahta çıktığı zaman 48 yaşın...

Devamı 22 HAZİRAN 1691

Sultan II. Mustafa Han

Sultan II.Mustafa Han Babası Sultan IV. Mehmet, annesi Emetullah Râbi'a Gülnûş Sultan'dır. Annesi Girit'lidir. Kuvvetli bir ilim tahsili yaptı. Tahta geçtiğinin üçüncü günü yapacağı işleri anlatan bir hatt-ı hümayun yayınladı. Yazısında: “ Zevk, sefa ve rahatı kendimize haram eylemişizdir. ” diyordu. Yine vezirlerinden birine yazmış olduğu yazı şöyledir:   “ Bana ağırlık ve hazine lâzım değil. Yerine göre...

Devamı 06 ŞUBAT 1695

Sultan III. Ahmed Han

SULTAN III.AHMED HAN III. Ahmet (30 Aralık 1673, Hacıoğlu Pazarcık – 1 Temmuz 1736, İstanbul), 23. Osmanlı padişahı 102. İslam halifesidir. Babası Sultan IV. Mehmet, annesi Meh-Pâre Emetullah (Ümmetullah) Râbi'a Gül-Nûş Sultân'dır. Annesi Giritlidir. Sultan II. Mustafa'nın öz kardeşi olan Sultan III. Ahmet, iyi bir tahsil ve terbiye görmüş, ünlü hocalardan dersler almıştı.   Sultan III.Ahmed Han kılıç kuşanma törenine hazırlık...

Devamı 22 AĞUSTOS 1703

Sultan I. Mahmud Han

SULTAN I.MAHMUD HAN (2 Ağustos 1696 - 13 Aralık 1754), 24. Osmanlı padişahı ve 103. İslam halifesidir. 1696'da Edirne Sarayı'nda dünyaya geldi. II. Mustafa'nın oğlu ve III. Ahmet'in yeğenidir. Devrinin vakanüvislerince zeki, anlayışlı, hamiyetli, lütufkâr ve merhametli bir zat olarak tanıtılan I. Mahmud, hadiseleri sonuna kadar takip eder, devlet işlerinde istişarede bulunur, acele etmez ve telaş göstermezdi. Yeniliği sever ve memleketi bu yoldan yükseltmey...

Devamı 30 EYLÜL 1730

Sultan III. Osman Han

SULTAN III.OSMAN HAN III. Osman (Osmanlıca: Osmân-ı Salis) (2 Ocak 1699 – 30 Ekim 1757), 25. Osmanlı padişahı ve 104. İslam halifesidir. II. Mustafa'nın (1664-1703) oğlu ve I. Mahmud'un (1730-1754) kardeşidir. Annesi bir Sırptır ve asıl adı Mari olan Şehsuvar Sultan'dır. Hükümdarlık dönemi 1754-1757 yılları arasıdır. Babası tahttan indirildiği sırada henüz dört yaşındaydı. Babasının ölümünden sonra Edirne'den İstanbul'a getirilen III. Osma...

Devamı 13 ARALIK 1754

Sultan III. Mustafa Han

SULTAN III.MUSTAFA HAN III. Mustafa (Divan Edebiyatı'ndaki adıyla Cihangir; 28 Ocak 1717 – 21 Ocak 1774), 26. Osmanlı padişahı ve 105.İslam halifesidir. Babası Sultan III. Ahmet, annesi Emine Mihr-î-Mâh Sultan'dır. Babasının 1730'da padişahlıktan çekilmesinden sonra yirmi yedi yıl kafes hayatı yaşamıştır. Amcasının oğlu III. Osman'ın ölümü üzerine 1757'de tahta geçmiştir. III. Mustafa (Levni)   Sultan III. Mustafa ; Osmanlı tahtına ...

Devamı 30 EKİM 1757

Sultan I. Abdülhamid Han

SULTAN I.ABDÜLHAMİD I. Abdülhamit (Osmanlı Türkçesi: عبد الحميد اول Abdü’l-Ḥamīd-i evvel) (20 Mart 1725 – 7 Nisan 1789), 27. Osmanlı padişahıve 106. İslam halifesidir. III. Ahmet'in oğlu ve III. Mustafa'ın kardeşidir. Sultan I. Abdülhamit, siyasi ve askeri ıslahatlara girişti. Bugün İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bilinen okulu,Yeniçeri ocağına ve donanmaya yeni bir çehre kazandırmaya çalıştı. Yeniçerilerin sayımını yapt...

Devamı 21 OCAK 1774

Sultan III.Selim Han

SULTAN III.SELİM HAN III. Selim (Osmanlı Türkçesi: سليم ثالث Selīm-i sālis) (24 Aralık 1761 - 28 Temmuz 1808), 28. Osmanlı padişahı ve 107.İslam halifesidir. III. Selim, 24 Aralık 1761 tarihinde babası III. Mustafa'nın saltanatı döneminde dünyaya geldi. Babası 1774 yılında öldüğünde sadece 13 yaşında olduğu için amcası I. Abdülhamid tahta çıktı. I. Abdülhamid şehzade Selim'e kendisinden önceki padişahların tersine, oldukça iyi davrand...

Devamı 07 NİSAN 1789

Sultan IV. Mustafa Han

SULTAN IV.MUSTAFA HAN IV. Mustafa (d. 8 Eylül 1779 – ö. 17 Kasım 1808), 29. Osmanlı padişahı ve 108. İslam halifesidir. Kabakçı Mustafa İsyanı sonunda tahttan indirilen amcâzadesi Sultan III. Selim'in yerine, 29 Mayıs 1807 günü tahta çıktığında 28 yaşındaydı.Saltanatı döneminde imparatorluk iç karışıklıklar ile çalkalandı. Sultan IV. Mustafa Han Sultan IV. Mustafa hırçın bir tabiata sahipti. Babası I. Abdülhamid öldüğünde 10 ...

Devamı 29 MAYIS 1807

Sultan II. Mahmud Han

SULTAN II.MAHMUD HAN محمود ثانى Mahmud-u sānī, محمود عدلى Mahmud-u Âdlî) (20 Temmuz 1808 – 1 Temmuz 1839), 30. Osmanlı padişahı ve 109. İslam halifesidir. Osman Gazi ve Sultan İbrahim'den sonra Osmanlı hanedanının üçüncü ve son soy atasıdır. Son altı Osmanlı padişahından ikisi onun oğlu dördü ise torunudur. Tahtta kaldığı 31 yıllık süreç Osmanlı tarihinin siyasi açıdan en bunalımlı dönemlerinden biridir. Balkanlarda imparatorlu...

Devamı 28 TEMMUZ 1808

Sultan Abdülmecid Han

Sultan Abdulmecid2 Temmuz 183926 Haziran 1861 (25 Nisan 1823, İstanbul – 26 Haziran 1861,İstanbul), 31. Osmanlı padişahı ve 110. İslam halifesidir. II. Mahmud'unBezmialem Sultan'dan olan oğludur. Döneminde Tanzimat Fermanı'nı ilan ettirmesiyle meşhurdur. Osmanlı Devleti'nin son dört padişahının babası olup, en çok sayıda oğlu padişahlık yapan, padişahtır. Abdülmecid, babası gibi tüberküloza yakalanmıştı. Ihlamur Kasrı'nda öldüğünde 38 yaşında...

Devamı 02 TEMMUZ 1839

Sultan Abdülaziz Han

  Sultan Abdülaziz Han25 Haziran 1861- 30 Mayıs 1876 (Osmanlı Türkçesi: عبد العزيز) (d. 8 Şubat 1830 – ö. 4 Haziran 1876), 32. Osmanlı padişahı ve 111. İslam halifesidir. II. Mahmut vePertevniyal Sultan'ın oğlu, Abdülmecid'in kardeşidir. Abdülaziz 25 Haziran 1861 tarihinde kardeşinin ölümü üzerine, 31 yaşında iken tahta geçmiştir. Saltanatı Sultan Abdülaziz Han Güreş, cirit ve av sporlarına meraklı olan padişahın tahtta kaldı...

Devamı 25 HAZİRAN 1861

Sultan V. Murad Han

  Sultan V. Murad Han30 Mayıs 1876- 31 Ağustos 1876 (مراد خامس) (d. 21 Eylül 1840, İstanbul – ö. 29 Ağustos 1904, İstanbul), 33. Osmanlı padişahı ve 112. İslam halifesidir. Babası Sultan Abdülmecit, annesi Megrel (Gürcü) asıllı Şevkefza Kadın Efendi'dir. Önceki Osmanlı padişahı Abdülaziz'in yeğeni ve sonraki Osmanlı padişahı II. Abdülhamid'in ağabeyidir. Sultan Abdülaziz'in bir saray darbesi sonucu tahttan indirilişinden son...

Devamı 30 MAYIS 1876

Sultan II. Abdülhamid Han

  Sultan II.Abdülhamid Han 31 Ağustos 1876- 27 Nisan 1909 22 Eylül 1842'de -Hicri 1258 yılının Şaban ayının 15'inde- namaz vaktinde duyulan beş pare top atışı, Osmanlı payitahtı İstanbul'un ahalisine Çırağan'daki saray-ı büroayiinda Sultan Abdülmecid'in (1839-1861) ikinci oğlunun doğduğunu haber verir. Çocuğa Abdülhamid adı verilir -Arapça'da 'Abd el-Ham1d, harfiyen çeviri...

Devamı 31 AĞUSTOS 1876

Sultan V. Mehmed Reşat Han

V. MehmetMehmet Reşat2 Kasım 18443 Temmuz 191 (2 Kasım 1844, İstanbul – 3 Temmuz 1918, İstanbul), Osmanlı İmparatorluğu'nun 35. padişahı ve 114. İslam halifesi. Sultan Reşat olarak da bilinir. Saltanattan önceki yaşam II. Mahmud'un torunudur. 18 oğlu ve 24 kızı olan Sultan Abdülmecid'in yaş sırasına göre üçüncü oğluydu. Annesi Gülcemal Kadın Efendi'dir. Eski Çırağan Sarayı'nda doğdu. Annesi Gülcemal Kadın Efendi veremden öldüğü zaman Me...

Devamı 27 MAYIS 1909

Sultan VI. Mehmed Vahideddin Han

  3 Temmuz 1918- 17 Kasım 1922   Osmanlı İmparatorluğu'nun 36. ve son sultanı ve 115. İslam halifesidir. Sultan Vahdettin'den sonra Padişahlık kaldırılmış, fakat İslam Halifeliği saltanatı Abdülmecit tarafından devam ettirilmiştir. Sultan Abdülmecid'in sekizinci oğlu ve kendisinden önce tahta geçen V. Murad, II. Abdülhamid ve V. Mehmed Reşad'ın küç...

Devamı 03 TEMMUZ 1918