Önemli Olaylar

Malazgirt Meydan Muharebesi

Malazgirt Meydan Muharebesi Sultan Alp Arslan'nın malazgirt meydanında IV. Romen Diyojenin esir alınması 26.08.1071 26 Ağustos 1071 tarihinde, Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan ile Bizans İmparatoru IV. Romen Diyojen arasında gerçekleşen bir savaştır. Alp Arslan'ın zaferi ile sonuçlanan Malazgirt Muharebesi, "TürklereAnadolu'nun kapılarında kesin zafer sağlayan son savaş&q...

Devamı 26 AĞUSTOS 1071

Osmanlı Devletinin Kuruluşu

                      Osmanlı Devleti'nin hayat çizgisi 600 yıllık bir süreyi içine almaktadır. Öyle ki, cihan devleti unvanını alan bu devlet, en geniş sınırlarını 400 yıl elinde tuttuğu bilinmektedir. Gerileme dönemi dediğimiz son 200 yıl içinde bile fazla toprak kaybetmemiş, topraklarının büyük bölümünü, yıkılış dönemlerini oluşturan ...

Devamı 27 OCAK 1299

YENİÇERİ

                   İlk adım Orhan Gazi devşirme çocuklardan kurulu bir ordu kurduğu zaman Hacı Bektaş dergahına gelip yeni kuracağı yeniçeri ocağı için dua istemiştir. Dergahı ziyaret eden Orhan Gazi, orada bulunan pire, "Pir hazretleri, yeni kurduğum ocak için sizden hayır duası almaya geldim" diyerek, duasını istemiş Hacı Bektaş'taki Pir'de, elini çocukl...

Devamı 01 OCAK 1361

İstanbulun Kuşatılması

Sultan Yıldırım Bayezid I. Bayezid padişahlığının ilk yılı olan 1389'da Bizans İmparatorluğu'ndaki saltanat çekişmesi sorunlarına da önem verdi.V.Yannis Palaiologos tahtta bulunuyordu; ama yeğeni VII.Yannis Palaiologos  Kosova Savaşı sırasında Genova'da bulunup amcası aleyhine bir darbe hazırlamaktaydı. I. Beyazid'in da yardımını sağlayıp 11 Nisan 1390da Yıldırım'in sağladığı bir Türk birliği desteği ile amcası V. Yannis'i ikinci defa tahttan indirm...

Devamı 01 OCAK 1391

Fetret Devri

Fetret Devri   Musa ve Süleyman Çelebi.   Bunalım Devri veya Fasıla-i Saltanat, Osmanlı hükümdarı Yıldırım Bayezid'in beş oğlundan dördü arasındaki taht kavgaları nedeniyle 1402'den 1413'e kadar süren kargaşa dönemidir. Bu süreç Yıldırım Bayezid'in 1402 de Ankara Savaşı'nda,Timur İmparatorluğu'nun kurucusu Timur'a yenilip esir düşmesi...

Devamı 01 OCAK 1402

MUSTAFA ÇELEBI'NIN ISYANI ve ÖLDÜRÜLMESI

Sultan II.Murad Han Sultan Ikinci Murad, hükümdarliginin ilk iki yilini iç isyanlari bastirmak ve ülke birligini yeniden tesis etmekle geçirdi. Gerek kendisi gerekse devleti için en büyük tehlike Mustafa Çelebi'nin isyani idi, Daha önce de temas edildigi gibi Mustafa Çelebi, Bizans Imparatoru'nun sözünden çikmamak, oglunu rehine olarak onun yarlina vermek ve Osmanlilar'a ait bazi yerleri Bizans&#...

Devamı 01 OCAK 1422

ISTANBUL KUSATMASI

Bizans Dönemi İstanbul   Bizans Imparatoru Ikinci Manuel'in, Çelebi Sultan Mehmed'in vefatindan sonra Mustafa Çelebi'yi salivermesi ve onunla anlasarak Osmanli Devleti'nin basina büyük bir gaile açmasi, Sultan Murad'in kendisinden önce bes defa kusatilmis bulunan ve hiç birinde de alinamayan Istanbul, dolayisiyle Bizans problemine bir çare düsünmesine sebep olmustu. Mustafa Çelebi isyanini...

Devamı 20 HAZİRAN 1422

KÜÇÜK MUSTAFA ÇELEBI'NIN ISYANI

Küçük Mustafa, Çelebi Sultan Mehmed'in oglu olup babasinin sagliginda henüz on üç yasinda iken Hamideli sancak beyligine tayin edilmisti. Küçük Mustafa, babasinin ölümünü müteakip, Murad'in Osmanli tahtina geçmesi üzerine, öldürülmek korkusu yüzünden Karamanoglu'nun yanina kaçmisti. Sultan Murad, Istanbul muhasarasi ile mesgulken Bizans Imparatoru'n...

Devamı 20 ŞUBAT 1423

CANDAROGLU ISFENDIYAR BEY ILE OLAN MÜCADELE ve IDARÎ DÜZENLEME

Karamanogullari'ndan sonra Anadolu Beylikleri'nin en kuvvetlilerinden plan Candarogullari, Karamanlilar gibi Osmanlilar'in en zor ve sikintili anlarindan faydalanmaya çalisan beyliklerden biri idi. Nitekim Candaroglu Isfendiyar Bey, Sultan Ikinci Murad'in amcasi Mustafa ve küçük kardesi Mustafa Çelebi'lerie mesgul oldugu ani firsat bilerek ondan yararlanmaya çalisarak Tosya, Çankiri ve Kalecik'i geri almisti. Halbuki burala...

Devamı 01 OCAK 1424

IZMIROGLU CÜNEYD BEY

Kaynaklarda Izmiroglu, Aydinoglu, bazan da Kara Cüneyd diye adlandirilan bu beyin babasi olan Ibrahim, Yildirim Bâyezid tarafindan Izmir'e subasi olarak tayin edilmisti. Ankara savasi sonrasinda çikan kardes kavgalari esnasinda Cüneyd Bey, önce Isa Çelebi'ye yardim etmis, arkasindan da Süleyman Çelebi ile birleserek onun tarafindan Ohri sancak beyligine getirilmisti. Kardesler arasindaki mücadeleden istifadeyi düsünen Cün...

Devamı 01 OCAK 1425

SELÂNIK VE YANYA'NIN FETHI

Birinci Murad zamaninda kusatilip alinamayan, fakat hicrî 791 (M. 1394) yilinda Yildirim Bâyezid tarafindan zapt edilen Selânik, Ankara Muharebesi'nden sonra Bizans Imparatoru ile uyusmak isteyen Emir Süleyman tarafindan Bizanslilara terk edilmisti. Selânik sehrinin, Osmanlilar tarafindan ilk defa olarak fethi ve bilahare tekrar Rumlarin eline geçisine dair bilgiler, Yildirim Bâyezid dönemi hadiseleri arasinda zikr edilmisti.Osmanlilar'i...

Devamı 09 EKİM 1431

Edirne-Segedin Antlaşması

1444 yılında Osmanlı Devleti ve Macaristan arasında imzalanmış bir barış antlaşmasıdır. Ayrıca bu antlaşma Osmanlı Devleti'nin imzaladığı ilk barış antlaşmasıdır. Edirne-Segedin Antlaşması Çeşit Barış Antlaşması İmzalanma 1444 Yer Edirne, Osmanlı Devleti İmzacı devletler  Macar Krallığı  Osmanlı Devleti Dilleri Osmanlı Türkçesi, Macarca Papa IV. Eugenius János Hunyadi'nin kumandanlığı altında Ma...

Devamı 01 OCAK 1444

İstanbul'un Fethi

  İstanbul'un Fethi 29 Mayıs 1453 tarihinde Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu'nun başkenti Konstantinopolis'in, II. Mehmed (Fâtih)önderliğindeki Osmanlı ordusu tarafından alınmasıdır. Daha sonra şehirOsmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yapmıştır. İstanbul'un fethi ile 1058 yıllık Doğu Roma İmparatorluğu sona ermiş, Orta Çağ kapanıp Yeni Çağ süreci başlamıştır. Savaş Öncesi II. Mehmed, Konstantinopolis'i ele geçirmek için önceli...

Devamı 29 MAYIS 1453

Semendire Sancakbeyliği

Sırp Kralı Bronkoviç’in ölümüyle başlayan taht mücadelelerinden faydalanan Osmanlılar, Sırpları vergiye bağladılar. Taht kavgalarının yeniden alevlenmesi üzerine, Mora seferinde bulunan Fatih, Sırp meselesine son verilmesini emretti. Mahmut Paşa, 1459’da başkentleri Semendire’yi ele geçirilerek Semendire Sancakbeyliği’ni oluşturdu. Böylece Sırbistan’da 350 yıl sürecek Osmanlı hâkimiyeti başlamış oldu. Fatih Sultan Mehmed Han...

Devamı 01 OCAK 1459

Trabzon'un Fethi

Fatih Sultan Mehmed (1451 - 1481) (Trabzon’un Fethi /1461) Yağlıboya /180X120 cm (2011)Fatih Sultan Mehmed, 29 Mart 1432'de, Edirne'de doğdu. Babası Sultan İkinci Murad, annesi Humâ Hatun'dur. Fatih Sultan Mehmed, uzun boylu, dolgun yanaklı, kıvrık burunlu, adaleli ve kuvvetli bir yapıya sahipti. Devrinin en büyük âlimlerinden çok iyi eğitim görmüştü; yedi yabancı dil bildiği söylenir. Âlim, şâir ve sanatkârlari sık sık toplar ve onlarla sohbet etmekten çok hoşla...

Devamı 15 AĞUSTOS 1461

1509 Büyük İstanbul Depremi(Küçük Kıyamet)

Merkez üssü Adalar yakınında olan depremde, 160 bin kadar nüfuslu kentte 5-6 bin kişi ölmüş, Fatih Camii, Galata Kulesi önemli hasarlar görmüş, dalgalar kent içlerine kadar yürümüştü ! 10 Eylül 1509 depremi hemen Adalar önünde oluşmuş ve İstanbul'da büyük hasarlar yapmıştır. Bu deprem halk arasında  Küçük Kıyamet olarak adlandırılmıştır. Makrosismik gözlemlerin ışığında bu depremin büyüklüğü Ms > 7.4'tür. Ambraseys ve Finkel (1990; 1995)...

Devamı 10 EYLÜL 1509

Celali isyanları

celaliler Yavuz Sultan Selim döneminde binlerce taraftarı ile ayaklanan Yozgatlı Celal, Osmanlı Devleti için büyük problem olmuştu. Bu isyanlar bastırıldı ise de Anadolu'da meydana gelen iç isyanlar ve karışıklıklara yine Celali İsyanları denildi. Sultan Birinci Ahmed döneminde Celali İsyanları tekrar patlak verdi. Bunların en önemlileri; - Tavil Ahmed - Canbolatoğlu - Kalenderoğlu - Deli Hasan ayaklanmalarıdır. Bu sırada Sadrazam olan Kuyucu Murad Paşa...

Devamı 01 OCAK 1519

Canberdi Gazali İsyanı

    I.Süleyman Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı Şam Eyaleti'ninBeylerbeyi Canberdi Gazali tarafından 1521 yılında çıkarılan isyan. Osmanlı padişahı I. Selim döneminde Şam beylerbeyi olan Canberdi Gazali, padişahın vefatının ardından çıkardığı isyanla Halep'e saldırdı. Bunun üzerine padişah I. Süleyman, Ferhad Paşa komutasındaki birlikleri isyanı bastırması için görevlendirdi. Ferhad Paşa bölgeye hareket edene kadar ise Zülk...

Devamı 27 OCAK 1521

Kalender Çelebi İsyanı

Kalender Çelebi İsyanı temsili 1527'de Kalender Çelebi adında birinin isyanı ile başlayan ayaklanmadır. Kalender Çelebi İsyanı 1527 yılında Osmanlı Devleti'ne karşı Anadolu'da çıkan dînî içerikli büyük bir isyandır. İsyan'ın lideri Hacı Bektaş-ı Veli'nin soyundan geldiğine inanılan,Bektaşî tarikâtının postnişinliğini yapan Kalender Çelebi'dir. Başlangıcı Şah unvanı bulunan Kalender Çelebi Maraş ve civar bölgesinin Alevî kanaat önde...

Devamı 01 EKİM 1527

I. Viyana Kuşatması

I. Viyana Kuşatması I. Viyana Kuşatması, 27 Eylül-16 Ekim 1529 tarihlerinde Avusturya Arşidüklüğü'nün başkenti Viyana'nın Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı ordusutarafından kuşatılmasıdır. Başarısız olan kuşatma sonucunda kale alınamamış ve Osmanlı ordusu İstanbul'a geri dönmüştür. 1526 Mohaç Meydan Muharebesi sonrasında Budin'in Osmanlı Devleti tarafından ele geçirilmesinin ardından, savaşa katılmamış olan Erdel voyvodas...

Devamı 27 EYLÜL 1529

Zitvatorok Antlaşması

11 Kasım 1606 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ve Avusturya Arşidüklüğü arasında imzalanmış bir barış antlaşmasıdır. Zitvatorok Antlaşması Çeşit Barış Antlaşması İmzalanma 11 Kasım 1606 Yer Radvaň nad Dunajom, Slovakya İmzacı devletler  Avusturya Arşidüklüğü  Osmanlı İmparatorluğu Dilleri Osmanlı Türkçesi, Almanca Zitvatorok Anıtı (Slovakya) Osmanlı Devleti ve Avusturya Arşidüklüğü 15 yıl s...

Devamı 11 KASIM 1606

Nasuh Paşa Antlaşması

20 Kasım 1612 tarihinde Osmanlı Devletiyle Safevî Hanedanınınyönettiği İran arasında imzalanmış bir antlaşmadır.   Nasuh Paşa Antlaşması Çeşit Barış Antlaşması İmzalanma 20 Kasım 1612 İmzacı devletler  Safevi Devleti  Osmanlı Devleti Antlaşmanın bazı şartları şunlardır: Nasuh Paşa Antlaşmasıyla Osmanlı Devleti Ferhat Paşa Antlaşmasıyla aldığı toprakları kaybetti. Kanunî Sultan Süleyman zamanında...

Devamı 20 KASIM 1612

Hotin Antlaşması

9 Ekim 1621 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ile Lehistan-Litvanya Birliği arasında imzalanmış bir barış antlaşmasıdır. 1620-1621 Osmanlı-Lehistan Savaşı'nı sonuçlandıran antlaşmadır. Hotin Antlaşması Çeşit Barış Antlaşması İmzalanma 1621 İmzacı devletler  Lehistan-Litvanya Birliği  Osmanlı İmparatorluğu Dilleri Lehçe, Osmanlı Türkçesi Hotin kalesi Lehistan'ın Eflak ve Boğdan'ın işlerine karışmas...

Devamı 09 EKİM 1621

II. Viyana Kuşatması

  II. Viyana Kuşatması   Tarih Kuşatma başlangıcı 14 Temmuz, Muharebe 12 Eylül 1683 Bölge Viyana Sonuç Haçlı zaferi Taraflar  Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu  Avusturya  Bohemya  Bavyera  Saksonya  Savoya  Frankonya  Suabiya  Kazak Hetmanlığı  Lehistan-Litvanya Birliği  Osmanlı İmparatorluğu  Kırım Hanlığı  Boğdan Prensliği  Eflak Prensliği  Erdel Prensli...

Devamı 12 EKİM 1683

Sırp İsyanları

Sultan II.Mahmud Han 19. yüzyılın başlarında Sırpların Osmanlı Devleti'ne karşı başlattıkları ve 1878 yılında Sırbistan'ın bağımsızlığıyla sonuçlanmış isyanlardır.   Tarihsel Sırbistan topraklarının Osmanlı Devleti'ne katılması 14. yüzyılda başlamış 15. yüzyılın ortalarında tamamlanmıştır. Osmanlı Devleti'ninSırbistan Prensliği'yle 1364 yılında yaptığı Sırpsındığı Muharebesi'nin ve 1389 yılındaki I. Kosova Muharebes...

Devamı 13 ARALIK 1806

Kabakçı Mustafa İsyanı

sultan III.Selim Han Kabakçı Mustafa’nın Mayıs 1807 tarihinde, liderliğini yaptığı isyandır. İsyan sonucunda III. Selim tahttan indirilerek yerine IV. Mustafa geçirilmiştir. Bu isyanın esasında pek çok nedeni vardır. 1789 Fransız ihtilâlinden sonra Avrupa’da çıkan milliyetçilik akımı, Osmanlı'yı diğer Avrupalı ülkeler kadar çabuk etkilememişti. Hattâ Sultan III. Selim, “Nizâm-ı Cedîd” adı ile askerî, mülkî, idarî, ticarî, sosyal ve si...

Devamı 01 MAYIS 1807

Sened-i İttifak

Türkiye'de anayasal süreç (24 Eylül 1808) Osmanlı Sadrazamı Alemdar Mustafa Paşa'nın Rumeli ve Anadolu ayanlarını İstanbul'da toplayarak yapmış olduğuanayasal bazı vasıflar içeren bir antlaşmadır. Anayasa hukukçuları Türk tarihindeki ilk anayasal belge olarak genellikle Sened-i İttifak’ı kabul ederler ve Türkiye’deki anayasacılık hareketlerini bununla başlatırlar. “Devlet iktidarını sınırlandırmayı maksad edinen bir girişim olarak” ...

Devamı 24 EKİM 1808

Vaka-i Hayriye (Hayırlı Olay)

II. Mahmud Rusçuk Ayanı Alemdar Mustafa Paşa ve yandaşları Kabakçı Mustafa İsyanı sırasında tahttan indirilen Sultan III. Selim'i tekrar tahta geçirmek için bazı görüşmeler yapmaya başladılar. Nihayet 16.000 kişilik bir ordu ile İstanbul'a yürüyen Alemdar Mustafa Paşa, Hacı Ali Ağa'yı İstanbul'a göndererek Kabakçı Mustafa'yı öldürttü (19 Temmuz 1808). Ordusuyla birlikte İstanbul'a gelen Alemdar Mustafa Paşa birçok isyancıyı da öldürdükten sonra ...

Devamı 16 HAZİRAN 1826

Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanı

Kavalalı Mehmet Ali Paşa Mora’da büyük güçler karşısındaki kayıplarını tazmin için Sultan Mahmut’tan zengin insan ve doğa kaynakları olan Suriye eyaletinin valiliğini istedi. Sultan Mahmut ona bunun yerine Girit valiliğini verdi ama adada düzen sağlamanın kendisi için büyük mali yük getireceğinin farkında olduğundan Mehmet Ali Paşa bunu reddetti. 1831’de Suriye’ye karşı karadan ve denizden bir sefere girişti. Yeniden canlandırılan Mısır ordusuna komut...

Devamı 01 OCAK 1831

Hünkâr İskelesi Antlaşması

  Sultan II. Mahmud Han28 Temmuz 1808-1 Temmuz 1839   Devleti Aliyyei Osmaniyye-Rusya İmparatorluğu Rusya İmparatoriçesiAnna İvanovna30 Ocak 1730 – 28 Ekim 1740                         8 Temmuz 1833 tarihinde İstanbul'un Hünkâr İskelesi semtinde Osmanlı İmparatorluğu'nun Rusya İmparatorluğu ile imzaladığı bir karşılıklı yardımlaşma ve saldırmazlık antl...

Devamı 08 TEMMUZ 1833

31 Mart İsyanı (Osmanlıya ihanet ve Yabancıların emelelerine ulaşması)

Hareket Ordusunu İstanbul'a girerken gösteren Osmanlı Posta Kartı II. Meşrutiyet'in ilanından sonra İstanbul'da yönetime karşı yapılmış büyük bir ayaklanmadır. Rumî Takvim'e göre 31 Mart 1325'te (13 Nisan 1909) başladığı için bu adla anılmıştır. Meşrutiyetçi hareketin en güçlü kanadı olan İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin iktidarı tam olarak ele geçiremeyerek dolaylı bir denetim kurması ve İngilizlerin İttihat ve Terakkicilere söz geçiremeyec...

Devamı 13 NİSAN 1909

Bâb-ı Âli Baskını

Baskının gerçekleştiğinin duyulmasının ardından Bâb-ı Âli'nin önünde artarak toplanan kalabalık. Osmanlı İmparatorluğu'nda 23 Ocak 1913 günü Enver Bey ve Talat Bey'in başını çektiği bir grup İttihat ve Terakkiüyesi tarafından hükûmet binası Bâb-ı Âli'nin basılmasıyla gerçekleştirilen askerî darbe. Bu baskın sırasında Harbiye Nazırı Nâzım Paşa öldürülmüş, Sadrazam Kâmil Paşa'ya zorla istifası imzalattırılmıştır. Darbe sonras...

Devamı 23 OCAK 1913