İSTANBUL FETİH VE FATİH

İSTANBUL FETİH VE FATİH

Doğrusu biz sana apaçık bir fetih verdik......(Fetih Süresi 1.Ayet)

FATİH SULTAN MEHMED HAN

FATİH SULTAN MEHMED HAN

Konstantiniye nin benim tarafımdan fetih olunması eğer taktiredilmişseburçları(kale ve surları) taş ve topraktan değil de mirden dahi olsa ateşi hışımı kahr ile eritip yumuşak eylerim ....Fatih Sultan Mehmed Han

İSTANBULUN FETHİ

İSTANBULUN FETHİ

‘İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden ordu ne güzel ordudur.’hazreti Muhammed (S.A.V)

YAVUZ SULTAN SELİM HAN

YAVUZ SULTAN SELİM HAN

Sanma şahım herkesi sen sadıkane yâr olur Herkesi sen dost mu sandın belki ol ağyar olur Sadıkane belki ol alemde serdar olur Yar olur ağyar olur serdar olur didar olur Şair:Yavuz Sultan Selim

TÜRK

TÜRK

TÜRK ADI Üç kıta dolaştın dağları aştın Yedi iklim görüp şaha kalkıştın Nice milletleri sen önüne katıp Sığmadın cihana hep fetih yaptın YAZAN : ALİ KARACA

20. yüzyıl başında Mekteb-i Mülkiye öğrencileri,  Padişahım çok yaşa yazısı

20. yüzyıl başında Mekteb-i Mülkiye öğrencileri, Padişahım çok yaşa yazısı

OSMANLI ORDUSU Zaman geldi artik cik ortaya namini sal yine dünyaya dünya sana yine muhtac sen olmyanica bu gönlüm gezer kacak elinde tutdugun bu ulu sancak nerdesin Osmanli gözüm yollarda seni bekler seni bulmak icin ayagima batsada tikenler seni bilen seni taniyan

OSMANLI BAYRAĞI

OSMANLI BAYRAĞI

Ayyıldızın devlet sembolü olarak kabulü , III. Mustafa (1757-1774) döneminde başlamış , I. Abdülhamid (1774-1789) ve III. Selim (1789-1807) dönemlerinde devam etmiştir.

ANADOLU BEYLİKLERİ

ANADOLU BEYLİKLERİ

Anadolu Türkmenlerinden Türklerin 1071’deki Malazgirt Savaşı\'ndan sonra Anadolu’da kurdukları devletlerdir

OSMAN GAZİ

OSMAN GAZİ

Gölün keretesi ile Bir yeni şehrü pazar eyle, Zûlmeyleme rençberlere Ne isterler ise, var eyle... Bursa Yenişehir barı İnegöle dek varı, Kırıp geçirdik küffarı Bursayı da yap, tekrar eyle... Kurd olup, gel bir sürüye Arslan ol, bakma geriye Çâr olup, \'\'Hay!..\'\' de çeriye Dil geçidini, hisar eyle... İznik şehrine hor bakma Sakarya suyu gibi akma Kocaelini de al, yakma!.. Her burcunu hisar eyle... Ertuğrul, Osman oğlusun Oğuz, Karahan neslisin, Hakk\'ın bir kemter kulusun İstanbul\'u aç gülzar eyle..

Mescid-i Nebevi

Mescid-i Nebevi

Mescid-i Nebevi den bir görünüm. Hz.Muhammed (S.A.V), bir hadisinde şöyle der: “Benim şu mescidimde kılınan bir namaz, Mescid-i Haram haricinde diğer mescitlerde kılınan namazlardan bin kat hayırlıdır.

Detay
KURULUŞ SULTANLARI

KURULUŞ SULTANLARI

Hidayet menzili nimet senindir Ezeli ta ebed devlet senindir Dualar, nesline erden senindir Döşene sofralar davet senindir Neseb ve nesil ile bürhan senindir Cihanda olan devran senindir Hem inse hem cinne ferman senindir

YENİÇERİLER

YENİÇERİLER

Allah Allah İllallah Baş uryan, sine püryan, kılıç al kan Bu meydanda nice başlar kesilir hiç olmaz soran. Eyvallah! Eyvallah! Kahrımız kılıcımız düşmana ziyan. Kulluğumuz padişaha ayan Üçler, yediler, kırklar! Gülbang-ı Muhammedî, Nûr-ı Nebî, kerem-i Ali Pirimiz, sultanımız Hacı Bektaş-ı Veli Demine devranına hu diyelim hu!. .

Detay
Malazgirt Meydan Muharebesi

Malazgirt Meydan Muharebesi

Yarabbi Seni kendime vekil yapıyor azametin karşısında yüzümü yere sürüyor ve senin uğrunda savaşıyorum Sultan Alp Arslan

Son Eklenen Makaleler

19.09.2016, Pazartesi

Fetret Devri

Fetret Devri   Musa ve Süleyman Çelebi.   Bunalım Devri veya Fasıla-i Saltanat, Osmanlı hükümdarı Yıldırım Bayezid'in beş oğlundan dördü arasındaki taht kavgaları nedeniyle 1402'den 1413'e kadar süren kargaşa dönemidir. Bu süreç Yıldırım Bayezid'in 1402 de Ankara Savaşı'nda,Timur İmparatorluğu'nun kurucusu Timur'a yenilip esir düşmesi...

Devamı
16.09.2016, Cuma

Süleyman Çelebi (emir)

Süleyman Çelebi (emir) Süleyman Çelebi ya da diğer adı ile Emir Süleyman (1377 - 17 Şubat 1411), Osmanlı şehzadesi. 1396-1402 yılları arasında Timurtarafından Sarıhan Valisi olarak atanmıştır. Fetret Devri'nde 1402-1411 yılları arasında Edirne'de Sultanlığını ilan edip padişahlık yapmıştır. Osmanlı devletinin var olduğu zamanlarda hazırlanan Osmanlı ve yabancı tarihlerde istinası...

Devamı
16.09.2016, Cuma

Musa Çelebi

Musa Çelebi  d. 1388, Bursa - ö. 5 Temmuz 1413 Çamurlu, Bulgaristan, Fetret Devri'nde 1411 - 1413 döneminde Edirne'de Sultan olarak Osmanlı Rumeli toprakları üzerinde saltanat süren bir Osmanlı şehzadesidir. Musa Çelebi Yıldırım Bayezid'ın dokuzuncu oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Sultan Yıldırım Bayezid'in Germiyanoğlu Süleyman...

Devamı
16.09.2016, Cuma

Kadı Burhaneddin

KADI BURHANEDDİN KADI BURHANEDDİN AHMED VE DEVLETİ KADI BURHANEDDİN AHMED' İN YETİŞMESİ VE YÜKSELİŞİ Eretna beyliğinin zayıflaması sonucu idareyi ele alan ve kendi adıyla anılan devleti kuran Kadı Burhaneddin, 1345 yılı ocak ayında Kayseri'de dünyaya gelmiştir. Kayseri kadılığını atadan kalma bir makam olarak işgal etmiş olan ailesinin kaynağı ve oynadığı rol hakkında devrin kaynaklarında geniş bilgi bulunmaktadır. Babası Kayseri ...

Devamı
15.09.2016, Perşembe

Kırkdilim Muharebesi

Kırkdilim Muharebesi Kastamonu'nun işgalini müteakip o mıntıka ile Yeşilırmak tarafında Kadı Burhaneddin'in nüfuzu altındaki beyler ki Burhaneddin'den nefret ediyorlardı  Osmanlıların yüksek hâkimiyetini tanımışlardı. Bu hâdise artık Orta Anadolu'yu işgal etmek üzere bulunan Osmanlı devletiyle Kadı Burhaneddin arasında muharebeye sebep olmuştur. Osmanlı hükümdarı, hasmı olan Sül...

Devamı
15.09.2016, Perşembe

Şehzade Ertuğrul

Şehzade Ertuğrul  (ö. Temmuz 1392), Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid'in oğlu ve ondan sonra gelecek olan taht adayı idi. Ertuğrul, Anadolu'da Beylikler döneminin sona erdirilmesinde önemli askeri katkılarda bulunmuş bir komutandır. Osmanlı Devletine öldürülmesinden önce Aydın Sancak Beyi olarak hizmet vermekteydi. Aydın sancağında görev yaptığı sırada öncelikle Batı Anadolu'...

Devamı
15.09.2016, Perşembe

Germiyanoğlu Süleyman Şah

Germiyanoğlu Süleyman Şah    Germiyanoğlu Mehmed Bey'in ölümünden sonra 1368'den önce hükümdar oldu. Çahşadan Mehmed Bey'in büyük oğludur.Lakabı "Şah Çelebi" ve "Alem Şah" tır. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin torunu, Sultan Veled'in kızı Abide Mutahhare Hatun ile Mutahhare Hatun 18 yaşında iken evlenmiştir.Bir diğer...

Devamı
15.09.2016, Perşembe

Devlet Hatun

Devlet Hatun Annesi, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin oğlu Sultan Veled’in kızı Mutahhara Hâtûn; babası Germiyanoğlu Süleyman Şah'tır. 1381 yılında Yıldırım Bayezid'ile evlenmiştir. 1413'te vefat etmiştir  Sultan I. Mehmed'in tahta geçtiğini göremediği için Valide Sultan olamadı. Cenazesi Bursa’da yapılan Devlet Hât&uc...

Devamı
14.09.2016, Çarşamba

Savcı Bey

Savcı Bey        Yıl 1373: Osmanlı Beyliği’nin “devlet”e dönüşmek için çırpındığı yıllar ..
O yıllarda Bizans’la bir anlaşma yapılmış, bu anlaşmaya istinaden, Sultan I. Murad yanına Bizans İmparatoru V. Yannis Palaiologos’u da alarak Anadolu seferine çıkmıştır.Sultan Murad, Başkent’e dönünceye kadar, kendisini, o tarihte 14 yaşlarında bulunan küç&uu...

Devamı
14.09.2016, Çarşamba

Yakup Çelebi

Şehzade Yakub Çelebi  d.1359 Bursa - ö.1389 Kosova,I. Murad'ın Fûl-Dâne Hâtûn'dan olma üçüncü şehzadeleridir. Küçük yaşından itibaren çok iyi bir öğrenim görmüş, ayrıca idari ve askeri eğitime alıştırılmıştır. Bütün savaşlarda babasının yanında bulunmuş cesareti, kahramanlığı ve iyilikseverliğiyle kendisini herkese sevdirmişti...

Devamı